Държавен план-прием

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година

 V клас

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук
  • заповед за утвърждаване на държавния план прием в област Видин от тук

VIII клас

Сайтовете, на които родителите ще могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас ще бъдат активни в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки с оценките от положените изпити. Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
  • график на дейностите по приемане на ученици от тук
  • областна комисия по приемане на ученици от тук
  • заповед за утвърждаване на държавния план прием в област Видин от от тук

 

Вашият коментар