Заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“

На 3.10.2018 г. се проведе заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“. Проектът е насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Участие взеха всички ученици от област Видин, като представиха извънкласните дейности, в който са участвали.

Проектът „Твоят час“ превърна училището в по-привлекателно място за учениците, повиши тяхната увереност в собствените им сили, допринесе за бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. „Твоят час“ създаде ефективен механизъм за участие на общността и на родителите на учениците в дейностите на училищата.

„Твоят час“ изгради и внедри единен модел за обществен мониторинг на извънкласните дейности по интереси и дейностите за преодоляване на обучителни затруднения.

Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея стартира Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет, и е в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Партньорите по проекта канят всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца да се включат в тази кампания.

 

Младежки поетичен фестивал на руски език

Имаме удоволствието да Ви информираме, че по инициатива на Руски камерен театър и Московски Културно Делови център „Дом на Москва в София“ ще се проведе Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“, посветен на 205-та годишнина на руския поет Тютчев. Във Фестивала могат да вземат участие ученици от III възрастова група (от 15 години) имащи в своя репертоар стихотворения и музикални произведения на следните автори: Ф.И.Тютчаев, Н.А.Некрасов, А.А.Фет. Изпълнението може да бъде индивидуално и колективно. Мероприятието ще се проведе на 17 НОЕМВРИ 2018 г. в Дома на Москва в София с адрес: ул.Г.С.Раковски №92. Заявките ще се приемат до 12 ноември 2018 г. Повече информация за фестивала можете да видите тук, а заявката можете да изтеглите от тук.

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар: ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ  ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛАГАНЕ  НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018г. – на 24.10.2018г. в х-л Рамада/Принцес, бул. „Княгиня Мария Луиза” 131, зала „Европа” 2. Информация за работната програма, лектори, срок, условия за участие, цена  ще получите от тук. При проявен интерес, моля, изпратете  попълнена Форма за Регистрация (приложена към програмата).

Инициатива „Книгите, които ми въздействат“ на „Човешка библиотека“

Драги приятели и колеги,

Каним всички пишещи на възраст до 27 години в Копнежа ни за растящо творчество, който ще приема текстове до 15 ноември. Пълните условия за участие вижте тук:

http://choveshkata.net/blog/?p=6834 Тази година темата е „Книгите, които ми въздействат“.Ще сме благодарни, ако  разпространите новината до всички ученици, студенти и младежи, които биха имали интерес да се включат. Усмивки и вдъхновение!

От екипа на Човешката библиотека: Калин Ненов

Конкурс за Националната награда на името на ДИМИТЪР КР. ДИМИТРОВ-МАСТЕРА

За четвърта поредна година се провежда конкурс за Националната награда на името на ДИМИТЪР КР. ДИМИТРОВ-МАСТЕРА. Темата на четвърто издание на конкурса: „Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст“. Повече информациа можете да получите от тук.

 

Обучения на „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по 169 изцяло практически разработени теми – всички в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Повече информация можете да видите тук.