Международния конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“ Г. Оряховицаще се проведе на 19, 20 И 21 АПРИЛ 2019 г. в НЧ „Напредък-1869“ Г. Оряховица.

·      ГРАНД ПРИ – авторска статуетка на стойност 800 лв. и парична награда в размер на 1000лв.

·      СПЕЦИАЛНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА КОНКУРСА ОТ СПОНСОРИ.

·      ПАРИЧНИ НАГРАДИ „150 години – Народно читалище „НАПРЕДЪК-1869”.

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

І–ва, ІІ-ра и ІІІ–та награда – диплом

 /златен, сребърен и бронзов медал/

във всяка възрастова група на двете категории.

Парични награди за индивидуални изпълнители в III-та и IV- та група.

НОВО! – СТАТУТ! ТРЕТИ КРЪГ ЗА участниците от III – та и IV- та група – индивидуални изпълнители и от ІІ – ра група – вокални формации с НАЙ- ВИСОК РЕЗУЛТАТ !!!
Тази година организатори на конкурса са осигурили БОГАТ НАГРАДЕН ФОНД С ТРИ ГОЛЕМИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ:
• ГРАНД ПРИ – авторска статуетка на стойност 800 лв. и парична награда в размер на 1000лв.
• СПЕЦИАЛНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА КОНКУРСА ОТ СПОНСОРИ.
• ПАРИЧНИ НАГРАДИ „150 години – Народно читалище „НАПРЕДЪК-1869”.         
……………..
 ИНФОРМАЦИЯ за ВТОРОТО издание на НАЦИОНАЛНИЯ  конкурс „Танцова въртележка“, които се проведе ОТ  12 ДО 14 април 2019 г. в салона на НЧ „Напредък-1869“ Г. Оряховица. КОНКУРСЪТ Е С ПРОМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ – ВКЛЮЧЕНИ СА НОВИ КАТЕГОРИИ И СТИЛОВЕ! БОГАТ ПРЕДМЕТЕН И ПАРИЧЕН НАГРАДЕН ФОНД! крайният срок е за изпращане на заявките е 31 МАРТ 2019 г.
Конкурсите са част от проявите посветени на 150 години   Народно Читалище „Напредък -1869”   

За контакти:
Ваня Недева – секретар на НЧ „Напредък 1869“ Горна Оряховица
GSM: 0878514178

 • повече информажия от тук

електронното състезание „Виртуална пролет 2019“

За девета поредна година Английска езикова гимназия „Гео Милев“- Бургас стартира електронното състезание „Виртуална пролет 2019“, с тема „Бяла лястовица“, регистрация за участие учениците могат да направят на сайта arts.gpaeburgas.org.

Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, рисувайки да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика и живопис;

Организатори на конкурса са:

Английска езикова гимназия „Гео Милев“- Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас.

Подкрепяща организация за първи път през тази година е:

Филиал на Националната художествена академия – Бургас

Конкурса е свободен от такса за участие.

 • повече информация от тук

литературен конкурс

От 2007 година Първа езикова гимназия – гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет“ ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2019: „ОГЪН

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2019

9010 гр.Варна

ул. „Подвис” №29

Статутът и формулярът   за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За въпроси  :   e-mail:  literaturen_konkurs@abv.bg

тел. за информация: тел.: /+359 52/ 301 235; 303-785

 • Покана за участие от тук
 • Статут на конкурса от тук
 • Декларация за участие от тук

 

Чудомирови празници

Ежегодно в Казанлък се организират „Чудомирови празници”, посветени на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата и насочени към популяризиране живота и творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. По този повод в периода 25.02. – 25.03.2019 г. Фондация „Чудомир” организира ученическо четене на разкази от Чудомир, включени в книгата за деца „Жълтото петле”. Условията за участие в инициативата и разказите са достъпни на следната електронна страница: https://chudomir.kazanlak.com/.

Националния конкурс „Млади таланти”

Министерството на образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора — ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Тази година 21. национален конкурс ще се проведе в периода 15 – 17 април 2019 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg.

Класиралите се на първите три места в Националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума участниците получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение ЕХРО Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

РЕГЛАМЕНТ И РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦА ТА НА МОН, РАЗДЕЛ „НАУКА ” – конкурси

NEXTBIG.ME

NEXTBIG.ME – месечно изложение за бизнес идеи, иновации, продукти, създадени и реализирани от деца. Изложението е инициатива на Фондация “Отворен Час” и Сдружение “Усмивка” със съдействието на Община Бургас.

Независимо, какво младите предприемачи решат да предложат на изложението – ръчно изработени продукти, роботи, IT услуги, Аpps, музикален албум, концерт, спортно събитие, коучинг, картини, изложби, снимки, иновативни услуги, идеи как да решим проблемите на нашето време, бизнес на бъдещето, просто един щанд за лимонадa или каквото им хрумне, най-важното е да се заемат сериозно и да се трудят упорито.

Условията за участие мoже да намерите на страницата на събитието. Краен срок за кандидатстване e 25. Март 2019.

конкурс за литературно произведение

Сдружение „Бъдеще за всички” съвместно с фондация „Тръст за социална алтернатива” София организира полудневно събитие с регионален характер, насочен към педагогически и непедагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 г. в детските градини и подготвителни групи в училища.

Темата на събитието е ”Как се отразява бедността върху децата: Ролята на детската градина за прекъсване на порочния кръг на бедността”

Датата за провеждане на събитието е 23-ри Април от 10:00 до 13:00ч. в сградата на община Лом