Ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“

За пета поредна година Българското философско общество организира ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи”. Конкурсът е за ученици от VIII – XII клас. Церемонията по награждаването на отличените ученици и на техните учители ще се проведе на З март 2019 година.

регламент на конкурса от тук

Национален конкурс за рисунка „Към звездите“

По повод предстоящата кръгла годишнина от полета на Георги Иванов в космоса Община Ловеч създаде общински организационен комитет, който подготви проект на програма със събития, посветени на годишнината, които ще се състоят на 10 и 11 април 2019 година. По този повод ЦПЛР – ОДК,  гр. Ловеч организира Национален конкурс за рисунка „Към звездите“. Награждаването на победителите ще се състои на 11 април 2019 г. от 11:00 ч. в Художествената галерия, гр. Ловеч.

статут на конкурса от тук

обучение за учители по информационни технологии

Фондация „Телерик Академия” предлага обучение за учители по информационни технологии, насочено към подготовката им за провеждане на занимания по интереси в тази област.

Моделът на работа на фондация „Телерик Академия“ се базира на партньорство с училища в петнадесет града в страната. Заниманията се водят от учители от съответните училища, като разходите се поемат от фондацията.

Една от основните дейности на фондацията е насочена към предлагане на нови решения в областта на използването на информационните технологии, с които се надгражда това, което учениците учат в училище, чрез занимания по интереси. В тази връзка фондация „Телерик Академия“ предлага провеждане на обучение за учители с профил информационни технологии, което е с продължителност 20 часа. Целта е подготовката на тези учители за провеждане на занимания по интереси в областта на информационните технологии с ученици от IV до XII клас.

За получаване на повече информация по отношение на програмата на обучението и начините за неговото провеждане директорите на училищата могат да се свържат с фондацията на имейл: info@telerikacademy.com

конкурс за есе на социално значима тема за ученици от XI и XII клас на средните училища

Конкурсът се провежда във връзка със Световния ден на социалната работа 19.03.2019 г. (World Social Work Day 19 March 2019) https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2019 и в рамките на ежегодно организирания от Русенски университет и партньори Регионален форум с международно участие за добри образователни и професионални практики (28-29.03.2019 г.) 
https://www.eassw.org/regional-forum-with-internationalparticipation-for-good-educational-and-professional-practices-on-social-work-in-university-of-ruse/

Конкурът се провежда с няколко категории участници – ученици от средните училища, студенти от Русенски университет, Университетът на Букурещ, Румъния, Университетът на Питещи, Румъния, Университеът на Брест, Беларус, университети в България и социални работници от социални услуги в дирекции и услуги от област Русе и други области в страната.

  • обява за участие от тук
  • декларация за участие от тук

 

„Европейският парламент и аз“

Информационен Център „Европа Директно – Видин“ инициира провеждането на конкурс за есе на тема „Европейският парламент и аз“. Целите на конкурса са:

–  задълбочаване знанията на младите хора за Европейския съюз и Европейския парламент;

– повишаване интереса към изборите за Европейски парламент и насърчаване на избирателната активност;

– формиране на ценности, свързани с общоевропейското културно пространство, интернет културата и информационното общество;

– приобщаване на българските младежи към европейската идея;

– насърчаване на творчеството сред младите хора.

Идеята на инициативата е авторите да представят своето място и роля в Европа и Европейският парламент, както и в какво може да се изрази ползотворното участие на младите хора в европейския проект.

Конкурсът се провежда от януари до май 2019 г. Конкурсните работи се приемат до 15 април 2019 г. Право на участие имат всички ученици от област Видин на възраст от 16 до 19 години.

Оценката на конкурсните работи ще се извърши от компетентно жури, съставено от учители по български език и литература от трите най-големи училища в гр. Видин: Светломира Пешева, Пенка Милушева и Катя Попова.

За най-добрите творби са предвидени специални награди.

Предвижда се церемонията по връчване на наградите на трите най-добри есета да се състои на 9 май 2019 г. По време на връчването на наградите ще се направи „виртуална разхода из Европейския парламент“ под формата на мултимедийна презентация. Ще поканим представител на младежки екип „Европа“, който да представи Европейския парламент. За участниците ще разпечатаме плакати и картички.

  • обява за конкурса от тук
  • регламент на конкурса от тук
  • заявка за участие от тук

 

„Приказчица моя най-любима 2019”

Посолството на Република България в Братислава ни информира относно покана от ГС „Й. Д. – Галерия И.Л.” в Прешов за IV международен конкурс за детско изобразително изкуство „Приказчица моя най-любима 2019”, предназначен за деца от З до 15 годишна възраст.

Целта на конкурса е да се насочи вниманието към значението на развитието на позитивното въображение на децата.

  • подробна информация за конкурса от тук

Национален конкурс за детска рисунка „Освобождението“