25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград

По идея на участниците в семинарното обучение „Необходимостта младите хора да защитават общественозначими каузи“, проведено на 24.02.2011 година.

 1. На дъските в класните стаи да бъде написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
 2. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите да обяснят необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.
 3. Нека на този ден всеки учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра да бъдат приканвани да проявяват по-голямо търпение и разбиране към поведението, отношението, проблемите, желанията на учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра.
 4. При наличие на училищно радио, здравно табло, училищен вестник, web сайт, социална мрежа и др. да се използват за популяризиране на Деня на търпението.
 5. По преценка на всяко училище и със съдействие на учителите по български език и литература и изобразително изкуство да се изработи знак (може да бъде на картон или друга хартия и да се поставя на всеки от участниците)  и послание за Деня на търпението, който да се популяризира на 25 март – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
 6. Всички, които желаят могат да изпратят до ОбСНВ Благоевград изработените знаци, направени снимки за Деня на търпението или осъществени от тях други дейности по повод на инициативата. Най-атрактивните и най-оригиналните ще бъдат представени на сайта на ОбСНВ Благоевград.
 7. Снимките и допълнителна информация за инициативите е необходимо да бъдат изпратени до 29 март 2019 г. /петък/ на e-mail: pitaizan@gmail.com, за да бъде изготвена пълна програма, която ще изпратим на медиите.
 8. Информацията, която ни изпратите и снимките ще може да ги откриете след това на нашите сайтове:neumirai.org и marihuana.bg и страницата ни във Facebook – Теменужка Любенова Манчева.
 9. За допълнителни въпроси и информация:

тел. 073 830711 (8:30-12:30 и 13:30-17:30)

д-р Теменужка Любенова – председател на ОбСНВ Благоевград

Магделена Рахова – секретар на ОбСНВ Благоевград

PPG Lawyers и НБУ имат удоволствието да Ви поканят на Международна конференция за обществени поръчки, която ще се проведе на 7 юни 2019 г. в гр. София,  НБУ, бул. Монтевидео № 21.

Конференцията е със следните модули и лектори:

– Средства за защита при възлагането на обществени поръчки (лектор: проф. Лорънс Гормли, Университет Гронинген, Холандия)

– Какво гарантира честността при възлагането на обществени поръчки – дисциплината и санкциите или културата на законно възлагане и съответствие с регулацията? (лектор: Майкъл Боушър, баристър, Великобритания);

– Социално отговорно възлагане на обществени поръчки (лектор: проф. Елизабета Манунза, Център за изследване на Обществени поръчки, Утрехт, Холандия)

– Управление на обществени поръчки чрез комплексни технологии (лектор: Д-р Алберт Санчес Грейлс (Dr Albert Sanchez Graells, Юридическия факултет на Университета в Бристол, Великобритания);

– Корупция при обществените поръчки – как електронното възлагане променя картината (д-р Ирена Георгиева, управляващ партньор PPG Lawyers)

– Tръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки (дискусионен модул с участието на адв. Мария Папазова, партньор PPG Lawyers, адв. Ивайло Георгиев, управител Georgiev&Partners и Радостина Узунова, експерт по икономика и обществени поръчки)

– Опита на Румъния в електронното възлагане – настояща практика и перспективи (адв. Роксана Мушой, и адв. Кармен Бъбътеану, партньори Radulescu & Musoi, Букурещ, Румъния)

Вижте подробности за събитието…

Бисерче вълшебно

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата за избор на детска книга и връчване на годишната награда ”Бисерче вълшебно“ за 2018 година, провеждана от Фондация „Детски книги”.

Децата и учениците от 5 г. до 16 г. могат да се включат в електронното гласуване за избор на детска книга в сайта www.biserche.com.

Кампанията цели да насърчи развитието на функционалната грамотност сред подрастващите чрез подобряване на уменията им за четене с разбиране и развитие на интереса им към природните науки.

Гласуването ще завърши на 15.04.2019 г. Номинираните книги са публикувани на официалния сайт на кампанията – www.biserche.com. Закриването на кампанията и връчването на наградата ”Бисерче вълшебно” ще бъде проведено в края на месец април 2019 г.

Надяваме се учителите да подпомогнат при гласуването децата и най-малките ученици, които нямат формирани умения за работа с компютър, и да вписват имената им във входа за колективно гласуване, за да може всяко дете да получи грамота от почетното жури.

Организаторите на инициативата са се ангажирали да подготвят допълнителни материали, които да подпомогнат учителите и училищните библиотекари при разпространението на информацията.

По партньорска програма,  ДИУУ- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация Мадара-България организират следните квалификационни уебинари, завършващи с един кредит:

за месец март

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕТО

 

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

 

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

 

за месец април

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Повече информация и регистрация за уебинарите https://madara.bas.bg/cirec/events

Справки се осъществяват на е-мейл: foundation_madara@abv.bg

тел: 0878 46 85 82

 

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Мария Кръстева – специалист по ЗОП

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки.

 • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
 • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
 • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
 • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
 • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

Модул 2:

 • Промени в стойностните прагове;
 • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
 • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите;
 • Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП;
 • Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в два семинара – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, София 1619, бул. “Цар Борис ІІІ” № 224 – www.diuu.bg в партньорство със СДРУЖЕНИЕ  “УЧИЛИЩНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ” провежда  първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници: “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”, с ръководител на обучението – доц. д-р Станка Михалкова.

Модулът ще бъде проведен в две фази.

Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. – София, бул.»Братя Бъкстон» №31.

Втората фаза ще се проведе през месец юни. Групата ще определи датите за II фаза.

Общият хорариум за Първия модул е 64 уч. часа – по 32 уч. часа за всяка фаза.

Цената на обучението е  – по 180лв. за всяка фаза.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ “Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултантските умения на педагогическите съветници. В приложен план се овладяват съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

Основно преимущество на програмата е възможността за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултантска практика на участниците – още от втората фаза на първия модул.

Тази програма е доказала своята ефективност през годините и в нея са включени педагогически съветници от цялата страна. Всяка година се надгражда нов модул.

Ако до сега не сте се включили в програмата и проявявате интерес имате възможност да заявите своето участие до 07 април 2019 г. на адрес:

uskonsultirane@gmail.com

Можете да заплатите обучението в брой при започването му или по банков път:   

Сдружение “Училищно и семейно консултиране“

IBAN: BG57RZBB91551005120612

BIG:  RZBB BG SF

Райфайзенбанк

Основание ПП1-1-19, Име на участник и институция

 

За втора поредна година Уча.се заедно с езикови училища Интелект организират уникално езиково състезание по английски и немски език„Уча.се с Интелект“.

Състезанието:

 • цели участниците да премерят сили с едни от най-можещите и знаещи ученици в България;
 • е запомнящо се преживяване с мотивиращи презентации на нашите специални гости: Лазар Радков /Live to lift/, Юли Тонкин /НЕсеминарът/, Анастасия Димитрова /Zenom Pro/, ИмпроТеатър /Анонимните/;
 • ще даде възможност на учителите да вземат участие в кръгла маса, посветена на иновативни практики в образованието.

Състезанието ще се състои между 19 – 21 април 2019 г., като максималният брой участници е 250.

Мястото на провеждане е хотел „Терра Комплекс“ – град Банско.

За да разберете повече и да запазите места за Вашите ученици, пишете на schools@ucha.se.

 

 

Информационният център по  растителна биотехнология на Агробиоинститут, София обявява Национален конкурс за ученици, студенти и докторанти за ЕСЕ на тема: „РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група – ученици от V до VII клас

II група – ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като участниците посочват трите си имена, класа/курса (възраст) и учебното заведение.

Краен срок: 30 април 2019г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2019 на сайта на oрганизатора plantbiotech.bg.

Наградите на победителите ще се раздадат на 18 Май 2019 в рамките на „Деня на очарованието на растенията” в сградата на Биологическия факултет на Софийски университет

Всички наградени есета ще бъдат качени в сайта на Организатора – plantbiotech.bg след писмено разрешение от авторите им!

Конкурсьт се организира в рамките на проект СТАРБИОС 2, програма „ХОРИЗОНТ 2020” на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679