Училищен Технофест 2019“ще се проведе на 21-ви юни 2019г. от 12:30ч. в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов“, град Казанлък. Събитието е технически фестивал, който е единствен по рода си. Тази година, фестивалът се провежда за четвърти пореден път и събира ученици от професионалните паралелки на гимназията, млади изобретатели, представители на различни машиностроителни фирми и на академичните среди, както и хора с интерес към техническите науки. Идеята на организаторите е да се даде поле за изява на млади изобретатели и да провокира интерес към техническите специалности, демонстрирайки добри практики.

Уебинари (присъствени онлайн обучения) на  Интерактивна Академия за Практическа Психология в Образованието (ИАППО) и фондация Човек Плюс, а именно:

на 10-11.06.2019 =>  „ЕФЕКТИВНА и ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА в Клас и в Училище“

на 13-14.06.2019 =>  „ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ на децата и юношите“ – част 1-ва от комплексната програма „ВСЕ ПО“ (Вдъхновяващо Социално, Емоционално и Позитивно Образование)

информация за съдържанието, организацията и условията за включване в предстоящите наши уебинари:

 1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка,

      1.1. в уебинара ни на 10-11.06.2019 г. посветен на Ефективна и Позитивна Дисциплина в Клас и в Училище в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

                – управлението на дисциплината като важна част от управлението на класа и работата с групи и общности в образованието

                – нагласите и уменията на учителите и оценяването им – ключов фактор за Управлението на Дисциплината (УД)

                – какво отличава систематичните ефективни и позитивни подходи към УД от интуитивните и традиционните

                – 5-те големи подхода в работата по УД в образованието

                – Поведенчески подходи за УД

                – Личностно насочени подходи за УД

                – Междуличностно насочени подходи за УД

                – конкретни примери за УД на индивидуално, групово и организационно ниво

      1.2. в уебинара ни на 13-14.06.2019 г. посветен на Емоционалната Компетентност на Децата и Юношите в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

             – защо говорим и работим за емоционална компетентност (ЕК), а не за емоционална интелигентност (ЕИ)

             – кои са основните компоненти на всяка компетентност, и на емоционалната в частност

            – кои са базисните 8 емоции и как да ги разпознаваме в себе си

            – кои са основните умения за разпознаване и разбиране на емоциите на другите

            – кои са основните умения за управление на собствените емоции

            – можем ли и как да управляваме емоциите на другите

– как да оценяваме емоциите – представяне на пакет от 12 методики

– кога и как се провежда програмата ЕК на ВСЕ ПО в и извън училище

– защо и как да оценяваме ефективността на програмата ЕК на ВСЕ ПО – входно-изходен тест

– участниците получават над 100-странични наръчници за всяка от 3-те възрастови групи на програмата ЕК на ВСЕ ПО

 1. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарите са 16-часови (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрени са от МОН и носят по 1 квалификационен кредит.  Уебинарът/те се провеждат в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът/те се провеждат в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. След заплащане на таксата за участие в уебинара/те ни в двата дни на провеждането му/им ок. 17:50 ч. ще получавате на имейла си хиперлинковете за включване в неговите модули в платформата Zoom.us.

 1. От Финансовагледна точка, таксата за участие в нашите носещи 1 квалификационен кредит зависи от това дали сте се включили в 1 или повече наши уебинари, дали желаете да получите и ползвате и пакета/те от методики за оценяване, както и дали можете да ползвате някоя от няколкото вида отстъпки, които предлагаме. Ако проявявате интерес – пишете ни на даденият по-долу имейл и ние ще ви изпратим по-детайлна и специфицирана за вас информация. В таксите е включено освен участието в даден уебинар, също и негов видеозапис, материали от него, както и удостоверението за квалиф. кредит. Те както и пакетите от методики се предоставят след подписване на декларация за конфиденциалност.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и/или за заявки за участие в уебинара/ите – пишете ни на имейл akademia_ppo@abv.bg.  Заявката е в свободен текст.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната комисия, определена  със заповед № РД 09-1331/16.05.2019 г.,  и изменена със заповед № РД 09-1426/27.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Aнета Таскова Кирилова
 2. Веселка Николова Александрова

Посочените кандидати трябва да се явят  на тест на 26.06.2019 г. от 10:00 часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А.

Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите  кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за държавния служител
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 • Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности
 • Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
 • Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

1.Светлана Младенова Тодорова

Основание за недопускане:

Чл. 20, ал.2 от Наредбата за   провеждане на конкурсите за държавни служители.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг – V младши.

 

Председател на конкурсната комисия:

Ангел Донкин

           

Ротаракт клуб Пловдив  ви кани на 17-тото издание на националния Фестивал за танцово, музикално и театрално изкуство „Рошавата котка“, който ще се проведе на 29-30.06.2019 на сцената на Драматичен театър Пловдив.

Енергията и мисията на „Рошавата котка“ привлича, както професионални формации и изпълнители, така и участници, правещи първи стъпки в света на изкуството. Стремежът на организаторите от Ротаракт клуб Пловдив е да стимулират желанието на децата да развият своята креативност и любов към културата, като им предоставят възможност да застанат в светлината на прожекторите на професионална сцена и пред компетентно жури.

регламент и заявката за участие  са качени  на Facebook страницата на събитието. Краен срок за заявяване на участие – 16.06.2019.

За актуална информация  страницата на Рошавата котка във Facebook:

https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-192922460745713/

Викторина – Игнатиевска интелектуална игра

Фондация „Устойчиво развитие за България“ съвместно с
организационен комитет, включващ обществени организации членове на Координационен съвет „България – Русия“, СБУ, Представителството на Россътрудничество в България /Руски културно-информационен център/ с подкрепата на Посолството на Руската Федерация в Република България
организира Викторина – Игнатиевска интелектуална игра, посветена на 140-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Русия за ученици 7 – 12 клас.
Участието е индивидуално – писмен отговор на въпроси по
електронна поща до 25 юни 2019 г. и колективно – викторина с участието на училищни отбори през месец октомври 2019 г. в Руски културноинформационен център, София.

 • Условия за участие във Викторина от тук

Моето ДЗИ

Предстои провеждането на Национален конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ”” — 2019, организиран от ДЗИ и „Ню момент“, гр. София.

Националният конкурс за детска рисунка, компютьрна рисунка и видеоклип се провежда за пета поредна година. Темата на настоящото издание е „Пътят е на всички” и е ориентирана към деца на възраст от 6 до 14 години.

Краен срок за подаване на заявка от страна на образователните институции е 04 октомври 2019 година, а за изпращането на творбите е 18 октомври 2019 година. Компетентно жури ще селектира творбите и ще обяви отличените на 04 ноември 2019 година на сайта на ДЗИ (www.dzi.bg и https://my.dzi.bg/), като победителите в конкурса – деца и образователни институции, ще получат предметни награди.

В регламента на конкурса в случай на необходимост за допълнителна информация са посочени контактните лица — Ралица Захманова — 0876 443 666, и Марио Гергинов 0895 795 191, e-mail: mydzi2019@newmoment.bg.

 • регламент от тук
 • заявка за участиеот тук
 • инфо карта от тук
 • декларация за съгласие на родител или настойник от тук

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

 

26 – 28 септември 2019 г., град Шумен

 • покана от тук
 • заявка за участие от тук
 • програма от тук
 • образец на доклад от тук

 

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа.

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа, в сила от 01.11.2019 г. Актуални въпроси на ЗОП и ППЗОП. Методология и практика на Агенцията по обществени поръчки

25 и 2юни 2019 г.  (16 уч. часа)

гр. София, хотел ХЕМУС ****

Лектори:

Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата и

Борислав Цветанов– юрист, експерт по обществени поръчки; 2006- 2015 г. КУИППД/ КОНПИ; 2015- 2017 г. Дирекор на дирекция „Правно и административно обслужване” в общинска администрация; 2017- 2018 г. МРРБ; 2018- 2019 г. АОП

На семинара ще научите за:

 • Особености при изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – пазарни проучвания и консултации. Разделяне на обществени поръчки – промени в забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП и последици.
 • Обособени позиции: приложното поле на мотивите за липса на обособени позиции;прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП; особености при възлагане чрез електронната платформа.Обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците: изменения в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; задължени лица; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
 • Критерии за подбор и документите за доказване на съответствие с тях. Използване на трети лица и подизпълнители.
 • Оценяване на офертите в съответствие с чл. 70 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.
 • Срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите. Съдържание на образците към документацията за обществена поръчка.
 • Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.
 • Искане и даване на разяснения – използване на електронната платформа. Оферти – окомплектоване и подаване чрез електронната платформа.
 • Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – промени в работата на комисията при действието на електронната платформа.
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.
 • Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение. Външен предварителен контрол осъществяван от АОП. Често срещани нарушения на законодателството констатирани при контролната функция на АОП. Нови административно наказателни разпоредби. Практически въпроси с които се сблъскват възложителите в процеса на възлагане на поръчки. Подбрана практика на КЗК и ВАС.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА:
http://tbm-bg.com/obuchenia/270

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
http://tbm-bg.com/zapisvane

Такса за участие: 330 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП,  2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 21 юни 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
Сметка: BG 29PRCB92301034794514