Конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“

Община Хасково, фондация „Еврика“, ОНЧ „Заря – 1858“ и Компютърна школа „Вале“ – Хасково обявяват десети юбилеен международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019 с подкрепата на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел

Условия на конкурса – https://kshvalecompetition.weebly.com/

Зимна педагогическа академия

В периода 1-5 февруари 2019 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” ще проведе деветото издание на програмата „Зимна педагогическа академия“ – модулен семинар за педагози от училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

Сдружение „Професионален форум за образованието” е регистрирано в регистьра на МОН на обучаващите организации с 31 одобрени квалификационни програми, така че участниците в Зимната академия ще получат по 1 или 2 кредита в зависимост от това, дали ще участват в един или два обучителни модула.

Предстоящата Зимна академия 2019 ще протече под мотото „Човешките технологии в дигиталния свят”. Включените в програмата модули са:

 • „Развитие на социалните и личностните умения на учениците” (водещи – Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски),
 • „Развитие на „меките умения“ на педагога“ (водещ – Иглика Ангелова),
 • „Педагогическа ефективност на методи и инструменти за оценяване, наказание, насърчение на учениците” (водещ – Генадий Матвеев),
 • „Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление“ (водещ – Мариана Банчева).

Предвидени са допълнителни работни ателиета и дискусии по актуални въпроси, гледане на образователни филми, обсъждане на нови издания на педагогическа литература и т.н. Всички участници ще получат сертификати и материалите от всички модули в електронен формат.

Откриването на първата сесия на Зимната академия, е на 01.02.2019 г., в зала „Клептуза” на Хотел „Камена”, гр.Велинград, от 17:00 часа (за втората смяна откриването е на 03.02.2019 г.).

 • програма от тук

Национални конкурси, организирани от ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

Конкурсите са включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. на МОН.

Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „АРЛЕКИН“

Фестивалът за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ се осъществява с подкрепата на Община Варна, ДАБЧ, БНТ, БНР, БДЖ, вестник „България сега” (Чикаго), Италианския културен институт.
Провежда се в две конкурсни програми – национална и международна. Право на участие имат деца и младежи на възраст до 20 години, като могат да участват индивидуално или в група, а категориите, в които могат да представят своите разработки, са кино, анимация, радио, интернет медии, фотография, като в рамките на фестивала се провежда и песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“
Осмото издание на фестивала е предвидено да се състои от 07.06.2018 г. до11.06.2018 г. в гр. Варна. Организаторите са предвидили възможност за виртуално обучение при изработването на сценарий за филм и за запознаване с изразните средства на киноизкуството, както и изказват готовност за оказване подкрепа при заснемане и монтаж на филма. Етапите от фестивалния процес започват със заявка за участие за идея на филм, подадена чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com до 20 декември 2018 г., и приключват с предаване на финалните версии на продуктите – 20 май 2019 г. Международно жури от доказали се в областта професионалисти ще излъчи победителите в националната и международната програма на 09.06.2019 г. и на 10.06.2019 г.
Фестивалът бележи устойчивост във времето и събира все повече участници, като обновява своята програма и категории. В изминалото седмо издание през 2018 г. са представени филми на 1000 участници от 18 страни от Европа, Америка и Азия, а в песенния конкурс заявилите участие са 150 деца и младежи от различни възрастови групи.
Повече информация за фестивала може да се намери на сайта: http://arlekinfest.com/.

 • статут на фестивала от тук
 • програма от тук

Национално състезание по математическа лингвистика

В изпълнение на Заповед № РД-09-2686/20.09.2018 г. на министьра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, в периода 25.01. – 27.01.2019 г. в град Стара Загора ще се проведе Националното състезание по математическа лингвистика.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Стара Загора. Домакини на Националното състезание по математическа лингвистика са РУО – Стара Загора и ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 20.012019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSVUhv1CIU634mx_9pyYLVxb_-7HykT7MrgRtQcNscN6-qmA/viewform

За участието си в националното състезание по математическа лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Сканираните декларациите на учениците да се изпратят до 20.01.2019 г. на e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg. Регистрацията се приема за действителна, ако е постьпила в срок.

Електронната форма за регистрация, условията за настаняване и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора – http://www.pmgsz.org. Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали. Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара  Загора, телефон: 0879 833 259 и e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg.

 • Регламент на състезанието от тук
 • Декларации за съгласие за публикуване от тук

ХІІ Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ – Русе 8-9 март 2019 г.

ОбДЦКИ – гр. Русе организира ХІІ Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ – Русе на 8 и 9 март 2019 г. Статутът на конкурса можете да видите тук, допълнението към статута – тук, а заявката за участие – тук.

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2019/2020 година.

За  кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

В срок до 10 януари 2019 година учениците подават заявление за явяване на изпит. Заявлението се подава в съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на учебната година, в определено от началника на РУО – Видин училище.

Джуниър Ачивмънт България обявява следните конкурси насочени към всички училища и преподаватели в страната:

 • Конкурс за „иновативно и предприемчиво“ училище, повече информация от тук
 • Конкурс за преподаватели за включване като експерти в проект „YouNG Goes Further“,  повече информация от тук