Световен ден на УСМИВКАТА

Ден на отворени врати „Старото школо разказва”

Националният музей на образованието в Габрово има удоволствието да  покани Вас и Вашите ученици на 12 октомври (петък) в Деня на отворени врати „Старото  школо разказва”.

През Деня ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

–         маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;

–         възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;

–         образователни филми и мултимедийни помагала;

–     нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците – подаръци.

  • повече информация от тук

Заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“

На 3.10.2018 г. се проведе заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“. Проектът е насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Участие взеха всички ученици от област Видин, като представиха извънкласните дейности, в който са участвали.

Проектът „Твоят час“ превърна училището в по-привлекателно място за учениците, повиши тяхната увереност в собствените им сили, допринесе за бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. „Твоят час“ създаде ефективен механизъм за участие на общността и на родителите на учениците в дейностите на училищата.

„Твоят час“ изгради и внедри единен модел за обществен мониторинг на извънкласните дейности по интереси и дейностите за преодоляване на обучителни затруднения.

Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея стартира Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет, и е в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Партньорите по проекта канят всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца да се включат в тази кампания.

 

Младежки поетичен фестивал на руски език

Имаме удоволствието да Ви информираме, че по инициатива на Руски камерен театър и Московски Културно Делови център „Дом на Москва в София“ ще се проведе Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“, посветен на 205-та годишнина на руския поет Тютчев. Във Фестивала могат да вземат участие ученици от III възрастова група (от 15 години) имащи в своя репертоар стихотворения и музикални произведения на следните автори: Ф.И.Тютчаев, Н.А.Некрасов, А.А.Фет. Изпълнението може да бъде индивидуално и колективно. Мероприятието ще се проведе на 17 НОЕМВРИ 2018 г. в Дома на Москва в София с адрес: ул.Г.С.Раковски №92. Заявките ще се приемат до 12 ноември 2018 г. Повече информация за фестивала можете да видите тук, а заявката можете да изтеглите от тук.

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар: ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ  ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛАГАНЕ  НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018г. – на 24.10.2018г. в х-л Рамада/Принцес, бул. „Княгиня Мария Луиза” 131, зала „Европа” 2. Информация за работната програма, лектори, срок, условия за участие, цена  ще получите от тук. При проявен интерес, моля, изпратете  попълнена Форма за Регистрация (приложена към програмата).