Изложение по проект „Световно образование”, посветено на висшето образование в България и чужбина

 • 23-24 февруари – София, НДК, зала З, 10:00 – 17:00 ч.
 • 26 февруари – Варна, хотел „Черно море“, 11:00 – 18:30  ч.

Мотото на изложението е:

„Образованието на 360 градуса“

Учителите и учениците ще имат възможността да се срещнат лично с представители на над 80 учебни заведения от Европа и САЩ, на български университети, езикови центрове, за да научат подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението в чужбина и България.

Акценти на „Световно Образование“ февруари 2019 г.:

 • Информация за кандидатстването и приема в Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Франция, Чехия, Швейцария и други държави;
 • Специализирани секции за кандидатстване в университети във Великобритания, Холандия, САЩ и Канада;
 • Представяне на различни университети и специалностите, които се усвояват в тях;
 • Безплатно образование в Дания и Швеция;
 • Препоръки за изготвяне на портфолио и мотивационно писмо;
 • Финансиране на обучението в чужбина;
 • Безплатно участие в семинари, като: кариерно и професионално ориентиране

Гост-лектор на изложението ще бъде господин Николай Василев — минисгьр на икономиката в периода 2001 – 2003 година, който ще говори за стъпките за успешна кариера.

Регистрацията на посетителите за изложението е безплатна и става през сайта на проекта „Световно образование“ www.world-education.eu или www.integral.bg.

Конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите.

Обучение във ВУЗ на Русия

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация провежда кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза на Русия по квота, предоставена от правителството на Руската Федерация за сметка на средства от федералния бюджет.

 • повече информация от тук

Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”

В периода от 12 до 14 април 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”. Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и началната педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 20.03.2019 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

 • Покана за конференцията от тук
 • Талон за заявка от тук

обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

Покана за включване на учители в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

 • Писмо-покана до директори на учебни заведения в страната от тук
 • Годишен график на планираните квалификационни обучения за 2019 г. от тук
 • Организационна информация за предстоящите обучения през м. февруари и м. март, 2019 г. от тук
 • Споразумение за сътрудничество между Джуниър Ачийвмънт България и МОН от тук
 • Сертификат  ISO 9001:2015 от тук

ХXI Национален фестивал на детската книга

От 8 до 10 май 2019 г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе ХXI Национален фестивал на детската книга.

Гости на Фестивала ще бъдат автори, издатели, илюстратори, библиотечни специалисти, педагози, психолози и др. от България и чужбина, и разбира се много деца. Програмата на тазгодишното издание на Фестивала включва:

 • Срещи с детски автори;
 • Премиери на книги;
 • Литературни двубои и състезания;
 • Национален пленер за детска рисунка на тема: „Едно невероятно пътуване във времето”;
 • Връчване на Националната награда ”Константин Константинов“ – за принос в детското книгоиздаване;
 • Отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс на тема: ”Да уловиш звезда”, от Националния пленер за детска рисунка на тема: „Едно невероятно пьтуване вьв времето” и от VIII Национален конкурс за изработване на театрална кукла на любим литературен герой;
 • Кръгла маса с международно участие по проблемите на детската книга и детското четене;
 •  Художествено-документални изложби;
 • Базари на книги, представления, концерти, карнавални шествия и др.

Националният фестивал на детската книга, чийто домакин е РБ „Сава Доброплодни”- Сливен, е уникално явление в културния живот на страната и привлича все повече гости от страната и чужбина. Целта на организаторите е да се даде възможност на всички участници в процеса на създаването и разпространението на детската книга да се срещат и да обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, да очертават проблемите, които стоят пред тях, да набелязват пътища за засилване на интереса на децата към книгата и четенето, в конкуренция с новите мултимедийни продукти. Не на последно място да се провокира въображението и творчеството на децата.

Организаторите на фестивала обявяват следните конкурси:

 • Национален литературен конкурс на тема: „Да уловиш звезда“; – от тук
 • VIII Национален конкурс за изработване на театрална кукла на любим литературен герой; – от тук
 • Национален пленер за детска рисунка на тема: „Едно невероятно пътуване във времето”; – от тук

Заявка за участие в Национален пленер за детска рисунка от тук

Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“

Регионално управление на образованието – Видин в партньорство с „Лайънс клуб“ – Видин организират традиционното IV-то Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“ за ученици от VII клас. Състезанието ще се проведе на 26.01.2019 г.

Формата на състезанието в частта математика е 20 задачи, от които 16 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верен и 4 задачи със свободен отговор.

Формата на състезанието в частта история и цивилизации е 15 задачи с избираем и свободен отговор.

Необходимо е учениците, които желаят да участват, да се регистрират за участие до 24.01.2019 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFr8qtbstbQUcfAgBfhPZ-Z2hiLMqagWnmfKvtf0RrxYmFRA/viewform

Национален конкурс „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“

Шести Национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“ 2019 ГОДИНА

 • регламент на конкурса от тук