Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП

Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП след промените от 01.03.2019 г. Подготовка за възлагане чрез централизирана електронна платформа.

 

21 май 2019 г.  (8 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата

 

 На семинара ще научите за:

 • Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка при условията на чл. 21, ал.2 от ЗОП:намиране на пазарна стойност; разграничение между пазарни проучвания и консултации; обработка на събраната информация за целите на определяне на прогнозната стойност; съотношение между изискванията на чл. 21, ал.2 и ал. 8 от ЗОП
 • Влияние на промените в ЗОП и ППЗОП при деклариране и доказване на лично състояние на кандидатите/участниците: промени в основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; нов кръг на задължени лица – пълномощниците като задължени лица; деклариране на обстоятелства от чуждо име; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
 • Определяне, деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор след промените в ЗОП и ППЗОП:видове критерии за подбор и възможност за позоваване на капацитета на трети лица при доказване на съответствие;промени в доказателствата за съответствие с част от критериите за подбор и последици в практиката; доказване на съответствие с критериите за подбор в хода на процедурата и при сключване на договор.
 • Срок на валидност на офертите: определяне от възложителя; удължаване на срока за валидност и потвърждаване на валидност за нов срок; последици.
 • Изготвяне на задължителни образци към документацията за обществена поръчка – подход и съдържание: ЕЕДОП;техническо предложение; ценово предложение.
 • Съобразяване на новите моменти в ППЗОП при назначаване и работа на комисията: състав на комисията – особености; изисквания при документиране работата на комисията в различните видове процедури.
 • Сключване на договор за обществена поръчка: срокове; събиране на документи; съдържание на договора.
 • Практически въпроси при прилагане на новите изисквания за възлагане чрез събиране на оферти с обява:съставяне на декларации за лично състояние и критерии за подбор; действия при работата на комисията; приключване на възлагането.
 • Основни правни и практически въпроси при възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: http://tbm-bg.com/obuchenia/269

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 19 май 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

ДЕБЪРСКИ МАЙСТОРИ ВЪВ ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ

Видинска Света митрополия

Държавен архив – Видин

Ви кани на

представяне на книгата

 

Дебърски майстори във Видинска епархия, том I

 

от

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, проф. Елена Генова, доц. Иван Ванев, гл. ас. Майя Захариева

 

В събитието ще участват авторите.

Държавен архив – Видин ще представи изложба

на богослужебни книги от своите фондове

14 май 2019 г. (вторник), от 17,30 часа

изложбена зала на Държавен архив – Видин

 

 

Математическото състезание„Откриване на млади таланти“за ученици от IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас от област Видин ще се проведе на 18 май 2019 година /събота/ от 9:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието – ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин – кабинет 407 от 9:30 часа до 17:00 часа до 16.05.2019 г.

 • Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година от тук
 • Заявление от родителите/настойници на учениците за участие в математическо състезание „Откриване на млади таланти“ от тук

Ежегодно на 1 юни в цял свят се провеждат мероприятия, посветени на Международния ден за защита на децата. Представителството на Россотрудничество в Република България традиционно провежда мероприятия, посветени на честването на тази знаменателна дата.

В тази връзка представителството на Россотрудничество в Република България кани учениците от различните училища в България да посетят площадката на представителството на Россотрудничество (гр. София, ул. Шипка 34, Руски културно-информационен център). Програмата на честването на Международния ден за защита на децата може да бъде подготвена с оглед на вашите пожелания (организиране на екскурзия, кинопрожекция и пр.).

Заявки за участие, въпроси и пожелания моля да изпращате на електронния адрес на представителството на Россотрудничество в Република

България: bulgaria@rs.gov.ru, тел. (02) 946-19-06.

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТОРАЗВИТИЕ

Научно-практическата конференция „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО
РАЗВИТИЕ“ се провежда ежегодно в гр. Бургас през м. август. В основата на събитието стоят
слените цели:
• Да се даде възможност за широко обсъждане на основни проблеми в системата на
образованието и науката в България.
• Да се съберат заедно преподаватели от различни висши училища и учители – практици
от различни градове и села в страната; да се намерят допирни линии между теорията и
практиката.
• Да се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес.
• Да се утвърди ежегодното провеждане на образователен форум в гр. Бургас с
широката подкрепа на институциите, ангажирани с образователната система в страната
ни.
• Акцентът е върху съвременни методи на преподаване и учене, приложение на нови
дигитални технологии в учебния процес, нова визия на класната стая. Представят се
съвременни педагогически и методически модели на работа в образователната сфера.
Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в годишното научно-методическо списание „Образование и технологии“. Списанието се реферира в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 2535-1214 (Online). Издават се два броя годишно.
Съгласно закона за предучилищно и училищно образование, за участие на педагогически специалисти от България с доклад се присъжда 1 квалификационен кредит.

Актуална информация и форма за регистрация са достъпни онлайн на адрес: www.itlearning-bg.com – връзка Научнопрактически форум.

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ – 6 и 7 юни
7-та  конферецния „АПИИ на 15 години ‘2019“,
ще се състои на 6 и 7 юни в Суит Хотел София
За регистрация и участие, можете да ни посетите на
За контакти: e-mail: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718

училищни първенства  по шахмат

Държавните индивидуални училищни първенства  по шахмат ще се проведат от 1 до 5 май 2019 г. в к.к. „Албена“. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години. За втори път в България се организират такива първенства в шахмата.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на детските градини и училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците,

Обръщаме внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1 ”.

регламент от тук

Предприемчиво и иновативно училище

С настоящото писмо Ви уведомявам за Национален конкурс „Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България за учебната 2018/2019 година. Организатор на събитието е Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ). Инициативата е насочена към всички видове училища в страната и има за цел да отличи онези от тях, които са постигнали най-високи резултати в преподаването на предприемачество и изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение. Участниците в конкурса се състезават в три категории, съгласно регламент за провеждане на националното състезание

Категория I. „Предприемчиво училище на Република България за 2018/2019 г.“

Подкатегория „Предприемчиво училище“

Подкатегория „Предприемчива професионшша гимназия“

Категория II: „Устойчиво предприемаческо образование“

Категория III: „Училище на XXI век“

Училищата заявяват желанието си за участие в конкурса чрез попълване на апликационни форми и регистрационен формуляр на следния линк: https://form.jotform.com/83303633331952 до 10 май 2019 г. Кандидатурите се оценяват по предварително утвърдени критерии, които са част от насоките за участие в конкурса.

Отличените в трите категории на конкурса ще бъдат обявени по време на церемонията по награждаване на Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” на 10 юни 2019 г.

 • регламент от тук
 • насоки за участие от тук
 • апликационна форма от тук
 • апликационна форма за професионални гимназии от тук

Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя

Mеждународно състезание „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя” се организира за ученици на възраст от 16 до 19 години, които имат трайни интереси към карста и към изследователската работа на терен.

Състезанието ще се проведе под егидата на ЮНЕСКО. То е поредна международна инициатива от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана в международно сътрудничество от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН.

Състезанието е различно от провежданите по света международни състезания и олимпиади и се надяваме да предизвика вашия интерес и желание да се включите в неговото първо издание. То ще се проведе в България, в класически карстов район.

Научете повече за състезанието от неговия сайт: http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition.

За контакти: psgeo@abv.bg  или  sci-comp@abv.bg

140 години Търновска конституция; Мисия учител

Обществения съвет на НК „Родолюбие” напомня, че срокът за изпращане на разработките класирани за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“ и конкурса „Мисия учител” е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните от първо до трето място на общинско равнище разработки трябва да бъдат изпратени на адрес — София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“, № 11 – за конкурса „Родолюбие”. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).