Свободно работно място в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“, гр. Кула учител по математика, допълване с физика и астрономия 10.09.2019 г.

повече информация от тук

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин учител по музика – 434 учебни часа 11.09.2019 г. 094 606 157

повече информация от тук

ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин
  • учител по история и цивилизация
  • учител в група за ЦДО на учебния ден в начален етап
11.09.2019 г. 094 600 287

повече информация от тук

ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин работник по ремонт и поддръжка 11.09.2019 г. 094 600 287

повече информация от тук

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин учител в група за ЦДО на учебния ден в прогимназиален етап 12.09.2019 г.

повече информация от тук

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин учител по биология и здравно образование 12.09.2019 г.

повече информация от тук

СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар
  • учител по английски език в начален етап – 358 учебни часа
  • учител по компютърно моделиране в начален етап – 132 учебни часа
  • учител по информационни технологии – 204 учебни часа
  • учител по музика
  • учител по физическо възпитание и спорт
10.09.2019 г. 09317 2313

повече информация от тук

СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

учител по теория на професията  „Цветарство“ – 288 учебни часа

11.09.2019 г. 09317 2313

повече информация от тук

Градско ученическо общежитие, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Градско ученическо общежитие, гр. Видин

възпитател

11.09.2019 г. 094 601 754

повече информация от тук

СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин

учител по философия – 260 учебни часа

13.09.2019 г. 094 600 218

повече информация от тук