Национален ученически конкурс на тема: „Ветеринарният лекар – лечител на чове-чеството”

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2019/2020 година. (Приложение № 1, 5 стр.).

  • програма на конкурса от тук 

Магистърски образователни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” стартира процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по  … за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Разработването на учебната документация ще бъде в съответствие с Наредбата за Държавните изисквания за придобиване на професионсина квалификация ”учител” и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионсиното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специашсти, както и според препоръките, дадени от потребителите на кадри.

В тази връзка Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” очаква  информация за необходимостта от такива кадри, както и за препоръки, относно включването на специфично учебно съдържание в тези магистърски програми.

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин учител по английски език – прогимназиален етап 07.11.2019 г. 094/600261

Повече информация можете да видите тук.

Седми национален младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” обявява седмия Национален младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Повече информация можете да намерите тук.

национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1.-12. клас

Регламент за организиране и провеждане  на  национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1-12 клас от тук.

Филмът „Доза щастие”

В продължение на стремежа на Министерството на образованието и науката да подпомага и да участва в дейностите на различни институции за разрешаване на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора, Ви информираме за предстоящата премиера на най-новия игрален български филм, посветен на борбата със зависимостите – “Доза щастие”.

Филмът „Доза щастие” е създаден по действителен случай и разказва за живота на журналиста Весела Тотева, описала своята житейска история в романа „Падение и спасение“. Биографичната история пресъздава обстоятелствата, довели до нейната зависимост, както и последвалите усилия в търсене на избавление, тежките й битки и триумфа на волята над зависимостта. Филмът представя по убедителен и въздействащ начин колко лесно и опасно може да бъде за един млад човек да допусне грешка в търсенето на подкрепа за трудностите, с които се сблъсква при своето израстване. В същото време подчертава необходимостта младите хора да бъдат разбирани от своите близки и от семейството, да бъдат приемани и преди всичко информирани за рисковете, които употребата на наркотици носи за живота и здравето им.

Филмът се препоръчва за деца над 12 години (лица под тази възраст могат да го гледат с придружител, ако желаят), като е осигурена възможност ученици да гледат на преференциални цени веднага след официалната му премиера на 8 ноември 2019 г. На преподавателите и класните ръководители се предоставя възможност да организират групи за посещение и да резервират съответния брой места в едно от кината заявили участие в кампанията, след предварителни разяснения от педагозите по проблемната тема във филма. Всички кина партньори може да намерите на сайта на филма www.a-dose-of-happiness.com/mon . Часът на прожекциите е по избор на преподавателите и е съобразен с възможностите на учебната програма, като посещението ще се счита като проведени 2 часа на класния ръководител. Прожекциите на преференциални условия за ученици ще бъдат проведени в делнични дни в часовия интервал от 12 до 17 ч. в периода от 1 до 30 ноември 2019 г. Посетителските групи следва да включват минимум 10 ученика, а цената за посещението за учащи е Между 4 и 7 лв. Цената на билетите ще бъде посочена отново в сайта конкретно за всяко кино. За преподавателите, които придружават групата, ще бъде осигурен безплатен достъп до прожекцията.

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки с изпълнител Консорциум „ЕОП България“. В основата на ЦАИС ЕОП е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“.

С оглед големия интерес към досегашните представяния на платформата, Expert Events и „Негометрикс България“, обявяват
2 нови дати, в гр. София, за представяне на ЦАИС ЕОП и разясняване на начина за работа с нея:

14 ноември – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

25 ноември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Лектори на представянето са:

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ – ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ – ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

Местата за участие в представянията са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!

На всички участници в събитията ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП!

Откриване на Панорамата „Професии с бъдеще“ във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в област Видин

Днес 29.10.2019 г. от 14 часа тържествено беше открита Панорама „Професии с бъдеще“ във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в област Видин.

Домакини на събитието бяха „Кнауф – България“ ЕООД със завода си в гр. Видин, РУО- Видин и професионалните гимназии в област Видин: ПГ „ Проф. д-р Асен Златаров“ , ПГТ „Михалаки Георгиев“, ПТГ „ Васил Левски“ и ПГ по селско стопанство „Г. М. Димитров“.

Приветствие към присъстващите отправи г-н Владимир Цветанов – директор на завода в гр. Видин към „Кнауф – България“ ЕООД и Веселка Асенова – началник на РУО – Видин.

Събитието бе открито с празнична програма от учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Видин.

Професионалните гимназии по атрактивни начини представиха своите професии пред ученици от седми клас от училищата в община Видин.

Всички ученици посетиха производствената база на „Кнауф – България“ ЕООД в гр. Видин и получиха подаръци от г-н Цветанов.

международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

Започна последната седмица за регистрация във Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“. Можете да се регистрирате до 30 октомври (или до изчерпване на местата).

Предварителната програма на конференцията може да намерите в прикачения файл, но също и ТУК.

Конференцията е организирана с финансовата и организационна подкрепа на Министерство на образованието и науката (МОН) и UNICEF-България и има за цел повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца и възрастни с увреждания в областта на допълващата и алтернативна комуникация – логопеди, ресурсни учители, специални педагози, психолози и др. На участниците ще бъдат издадени сертификати.