Национаиен научно-образователен фестивси „Намереното поколение”

В периода 24-26 януари 2020 г. ще се проведе Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“. Организатор на събитието е сдружение „Апетит за образование чрез практика”. Фестивалът има за цел да популяризира и представи иновативни методи и педагогически подходи и идеи на ученици и учители. Програмата за трите дни включва официална част за откриване, практически, лекционни и дискусионни модули.

В практическия модул ще участват ученици, учители, учени и изследователи, ръководители на олимпийските ни отбори по природни науки. Учените ще представят нагледно своята дейност, като по този начин присъстващите учители и ученици ще имат възможност да обогатят познанията си в определени области и да доразвият вече придобитите знания и умения. За да се направи връзка между приложимостга на образованието и науката в реална работна среда, в събитието ще участват и представители от бизнес средите, международни лектори, представители на чуждестранни организации, неправителствени организации и др.

В последния ден от форума ще бъде проведена кръгла маса с всички участници, на която ще бъдат обсъдени иновативни практики, идеи, подходи и методи на обучение, които да се използват в образователния процес.

изпращам информация за събитието от тук

Пътуваща изложба „Обич за България“

На 07 януари 2020 г. от 13:00 ч. в Музей „Кръстата казарма“, гр. Видин със съдействието на Регионално управление на образованието – Видин, официално ще бъде открита пътуваща изложба „Обич за България“ на деца от българските неделни училища в чужбина.Повече информация за изложбата можете да видите тук.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2020 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на VII клас, в училище определено от началника на РУО – Видин.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием в профилираните гимназии в профил „Математически“ или „Природни науки“ в V клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием в профилираните гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари 2020 година, родителите на учениците, желаещи да кандидатстват в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ подават заявление за явяване на изпит до съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат при условията и по реда на националното външно оценяване, в училище определено от РУО на територията на областта.

В област Видин държавен план-прием в V клас ще се извършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Учениците, които желаят да кандидатстват подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

 

Фестивал „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“.

През 2020 година в началото на пролетта в Охрид – Македония за втори път ще се проведе Фестивал „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“.

Фестивалът ще се проведе от 13 до 16 април 2020г./през пролетната ваканция/ в град Охрид.

Организатори са АРТ Вивенди Македония, Фондация „ЖАР-С“, с подкрепата на Посолството на Република България в Македония, Българския културен център в Македония и Нов български университет. Целта на събитието е в началото на туристически сезон за Охрид да бъде създадена атракция, която да запознае гости и туристи с българския песенен и танцов фолклор. Идеята на организаторите е популяризиране на традиционните български народни изкуства чрез огромните възможности на туризма и медиите. „Запазването на многообразието на основните традиционни ценности и идентичността на различните националности, е гаранция за еволюцията човечеството.“

По време на Фестивала „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“, съставите ще вземат участие в общи събития – Официално откриване; Екскурзии до исторически и културни забележителности; Концертна програма; Конкурсна вечер; Вечер на приятелството; Дефиле;

Регламент

За участие в Фестивала „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“, съставите трябва да отговарят на следните условия:

 • Желаещите да участват попълват заявки за участие.
 • Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 03.02.2020 г.
 • Участниците сами организират своето пътуване до и от Охрид и сами заплащат своите транспортни разходи.
 • Участниците не заплащат такса участие.
 • Продължителността на програмата не трябва да превишава 10 минути за индивидуални изпълнители, 15 минути за групи и 20 минути за ансамбли.
 • Домакин на Фестивала е АРТ Вивенди – Македония.
 • Всички участници получават Грамоти, Дипломи и предметни награди /медали, купи/.
 • Фестивалът има конкурсен характер.
 • Допълнителна такса за групи и индивидуални изпълнители е:

145 лв. на човек за четири дни – 3 нощувки в три и четири звездни хотели и пълен храноден.

В тази сума са включени и разходи за сцена, жури, награди, екскурзовод, преводач, посещение на туристически и исторически обекти. Допълнително ще бъде заплащано корабчето до „Свети Наум“ за желаещите да го посетят.

Формации, които могат да вземат участие в програмата:

 • Детски фолклорни ансамбли;
 • Детски фолклорни певчески и танцови групи;
 • Детски хорове;
 • Детски клубове за народни танци;
 • Детски духови и фолклорни оркестри;
 • Индивидуални изпълнители и дуети;
 • Детски мажоретни състави;

Журито оценява по следните 3 критерии:

 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение на сцена, контакт с публика, излъчване, артистичност/

Регистрация на участниците:

Регистрацията се извършва въз основа на подаване на заявка за участие от страна на колектива на долупосочените имейли.

Хотелите за настаняване и снимки на фестивала може да видите на фейсбук страницата: Дни на българската култура, фолклор и традиция в Охрид и интернет страница: www.bgfest.eu

 

След потвърждаване на заявката трябва да се изплати авансово минимум 10 % плащане от общата сума.

 

Директори на фестивала: Стефан Стефанов и доц. д-р Маргарита Кръстева

Председатели: Станислава Стоянова и Джоко Алоски

За контакти: e-mail: bgfolkohrid@gmail.com, productions@abv.bg

gsm: 0886 437 082 – Станислава Стоянова и 0882 500 262 – Стефан Стефанов

фейсбук страница: Дни на българската култура, фолклор и традиция в Охрид.

 

Програма

на Фестивала „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“,

 

ПЪРВИ ДЕН – 13.04.2020г.

12:00 – 14:00 – Пристигане в Охрид и настаняване в хотел

18:00 – 20:00 – Вечеря в хотела

20:30 – Официално откриване и обръщение на организаторите

 

ВТОРИ ДЕН – 14.04.2020г.

08:00 – 09:00 – Закуска в хотела

09:00 – 16:00

Първа група : Разглеждане на старата част на Охрид и посещение на най-важните културно-исторически паметници (Църква Св. София, Самуилова крепост, Античен театър, Плаошник, църква Св. Богородица Перивлепта, църква Св. Йоан Кънев, Мостът на желанията, Работилница за изработване на стара хартия, Работилница за изработване на Охридски бижута и филигран.) За тези обиколки от организаторите не предоставят лицензиран екскурзовод, а по желание той се заплаща.

Втора група : екскурзия до Манастирският комплекс Св. Наум, посещение на залива на костите – Миков Сити. Транспортът ще бъде с кораб (групите, които ще отиват с лодка до Св.Наум получават обяд в пакет).

След обиколката на града и посещението на Св. Наум, групите се връщат в хотела и имат свободен следобед.

18:00 – 19:00 – Вечеря в хотела

19:30 – Първа конкурсна вечер – Дефиле /при хубаво време/

20:00 – 22:00 – Концертната част

– Обръщане на посланика на Република България в Македония или представител на Посолството, както и изказване на представител от общината Охрид.

– Конкурсна програма.

 

ТРЕТИ ДЕН – 15.04.2020г.

08:00 – 10:00 – Закуска в хотела

09:00 –16:00 – Втора група: Разглеждане на старата част на Охрид и посещение на най-важните културно-исторически паметници (Църква Св. София, Самуилова крепост, Античен театър, Плаошник, църква Св. Богородица Перивлепта, църква Св. Йоан Кънев, Мостът на желанията, Работилница за изработване на стара хартия, Работилница за изработване на Охридски бижута и филигран.) За тези обиколки от организаторите не предоставят лицензиран екскурзовод, а по желание той се заплаща.

Първа група: екскурзия до Манастирският комплекс Св. Наум, посещение на залива на костите – Миков Сити. Транспортът ще бъде с кораб (групите, които ще отиват с лодка до Св.Наум получават обяд в пакет).

След обиколката на града и посещението на Св. Наум, групите се връщат в хотела и имат свободен следобед.

18:00 – 19:00 – Вечеря в хотела

19:30 – Втора конкурсна вечер – Дефиле /при хубаво време/

22:00 – Награждаване

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 16.04.2020г.

08:00 – Закуска и напускане на хотела;

 

 

 

 

Заявка за участие

/Заявката трябва да включва/

Краен срок за подаване на заявки – 03.02.2020 г.

 • Наименование на колектив (изпълнител)

 

 • Художествен ръководител

 

 • Година на основаване

 

 • Награди

 

 • Град

 

 • Община

 

 • Адрес

 

 • Телефон

 

 • Имейл

 

 • Лице за контакти

 

 • Категория

 

 • Заглавия на изпълненията

 

 • Брой участници

 

 • Брой нощувки

 

След изпращане на коректно попълнена заявка ще получите e-mail с подробна информация за местата за настаняване и дължимата такса за участие.

За контакт:

Стефан Стефанов: + 359 882 500 262

Станислава Стоянова: + 359 886 437 082

e-mail: bgfolkohrid@gmail.com, productions@abv.bg

AUBG MultiTalent Quest 2020

American University in Bulgaria представя възможност за извънкласна академична изява на талантливите, знаещи и можещи единадесетокласници – AUBG MultiTalent Quest 2020.

За четвърта поредна година Американският университет в България (АУБ) организира AUBG MultiTalent Quest 2020 – уникално международно мултидисциплинарно състезание за ученици от 11-и клас, които владеят английски език на минимум средно ниво, имат отлична обща култура, както и познания и способности в множество академични, креативни и спортни дисциплини. Състезавайки се с единадесетокласници от другите балкански страни (а тази година може би и от страни извън региона), те ще добият усещане за правилна самопреценка на възможностите си в извънучилищен мащаб, ценен опит за работа в екип и ще научат повече за мултидисциплинарното образование.

Такса за участие в Първи кры на състезанието няма. АУБ поема разходите по престоя и храната на 64  финалисти и техен придружител (учител, родител или близък) за трите дни на Втория кръг на състезанието на 13-15 март 2020 година в кампуса на АУБ в Благоевград.

Отличилите се ще получат предметни награди в размер на 20 000 лева, измежду които участие в Летен езиков курс в Центъра по английски език към АУБ, лаптопи, таблети и др. Тази година са подготвени и специални академични награди, които ще бъдат обявени на Коледа на интернет страницата и фейсбук страницата на състезанието! Наградите са осигурени от Американския университет в България и Асоциацията на възпитаниците на АУБ.

За допълнителни въпроси имейл quest@aubg.edu, на лично съобщение на предпочетения канал за комуникация сред младото поколение – фейсбук страницата AUBG MultiTalent Quest, както и на телефоните на отдел „Прием на студенти” на Американския университет в България (АУБ).

Национален научен конкурс „Млад иноватор“ за ученици от 1 до 12 клас

Официалната покана за Националния научен конкурс „Млад иноватор“ за ученици от 1. до 12. клас, организиран от PostScriptum Ventures – инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации можете да видите тук.

Планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас на учебната 2020/2021 година

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас на учебната 2020/2021 година

STEM професии и профили

Прогнозни целеви стойности

Брой ученици в VII клас на 2019/2020 учебна година