Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявяват Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“ за ученици от 12 клас.

 • покана за участие от тук 
 • декларация за участие от тук 

Национален фолклорен фестивал-конкурс ”Бъдност за талантите на българия“

Северозападен квалификационен етап
кръг област Видин – 08.03.2019 г., 16:00 часа

 • статут на конкурса от тук
 • информация за Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • информация за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • меморандум за присъединяване към за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • календар за 2019 на Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • календар на „Нестия” лято 2019 от тук
 • заявка за участие в Северозападен квалификационен етап
  кръг област Видин от тук

Дезинформация и ефекти върху образованието

Национален учебен център ООД популяризира европейска инициатива, свързана с проучване и разработване на пакет от практически инструменти за справяне с влиянието на подвеждащата информация и дезинформацията в процеса на образование и обучение. Инструментариумът е предназначен както за обучители, така и за обучавани. За да бъде максимално полезен, е много важно да се регистрира моментната картина на практиките по отношение на използване на различни видове източници на информация за подготовка на учебни материали и за работа по учебни казуси и проекти.

В процеса на работа на проекта наречен De Facto и съфинансиран от ЕК по програма Еразъм +, е изразена лично и писмено институционална подкрепа на двама от членовете на Европейската комисия: г-жа Мария Габриел, с ресор Цифрова икономика и цифрово общество, и г-н Тибор Навраксикс, с ресор Образование, култура, младеж и спорт. Екипът  се готви за предложените от тях и кабинетите им работни срещи в Брюксел за обсъждане на допълващи и координирани действия с инициативите на ЕК в тази област

Целевите групи на проучването са учащи над 16 години (в училища, университети, колежи, центрове за обучение на възрастни), както и учители, преподаватели и обучители в същите етапи и обучителни институции.

Въпросниците (на 7 езика) са досгьпни на адрес: https://defacto.space

Международен ден за безопасен интернет

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на нашите деца среда.

Международният ден за безопасен интернет се провежда през месец февруари всяка година и има за цел да насърчи безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните устройства от децата и младите хора по цял свят. Започнал като европейска инициатива, през последните години Денят за безопасен интернет се отбелязва в цял свят.

Мотото на кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в интернет!“, а акцента е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет.

Националната стратегия за детето (2019 – 2030), която е публикувана за обществено обсъждане, също адресира проблема за безопасността на децата във виртуалната среда. Посочва се, че общуването в интернет има все по-съществено значение за социализацията на децата. Заедно с това обаче нарастват и социалните рискове в средата за детско развитие. В условията на дигитална трансформация това предполага формирането на ново равнище на умения, свързани с търсенето и използването на съдържание в интернет.

Днес световната мрежа е ежедневна среда за общуване, учене, работа и развлечение, а децата от все по-ранна възраст използват технологиите онлайн. Изследвания показват, че възрастта, на която децата започват да използват интернет, е все по-малка. Според национално представително проучване, проведено в България през 2016 г., средната възраст, на която децата за пръв път влизат в интернет, е 8 години. Сред най-популярните дейности в интернет са, на първо място, гледане на видеоклипове, на второ – използване на социалните мрежи. Ако гледането на видеоклипове онлайн крие рискове, произтичащи предимно от неподходящото им съдържание, то социалните мрежи могат да бъдат използвани като инструмент за онлайн тормоз и злоупотреба.

Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

В много училища в България са разработени правила за сигурност и безопасност в интернет, които са включени в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност или в други документи. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда; въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи.

Държавната агенция за закрила на детето настойчиво препоръчва този положителен опит да бъде приложен във всички български училища и поощрява училищните общности да намерят подходящите начини за противодействие срещу заплахите в онлайн среда.

На интернет страницата на ДАЗД, https://sacp.government.bg, в рубриката  „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението „Protect Your kid” (http://protectyourkid.bg/). Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центьра за безопасен интернет, http://www.safenet.bg/bg/risks, препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

неучебни дни за училищата в общините Видин, Белоградчик, Брегово, Кула, Чупрене, Бойница

На основание Заповед № РД-02-11-107 от 30.01.2019 г. на кмета на община Видин 04.02.2019 г. е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Видин.

На основание Заповед № 57 от 30.01.2019 г. на кмета на община Белоградчик 04.02.2019 г. е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Белоградчик.

На основание Заповед № 17 от 31.01.2019 г. на кмета на община Брегово 01.01.2019 г. и 04.02.2019 г. са обявени за неучебни дни за СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово.

На основание Заповед № РД-17-18 от 31.01.2019 г. на кмета на община Кула 04.02.2019 г. е обявен за неучебен ден за СУ „Васил Левски“, гр. Кула.

На основание Заповед № 30 от 31.01.2019 г. на кмета на община Чупрене 04.02.2019 г. е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Чупрене.

На основание Заповед № 22 от 01.02.2019 г. на кмета на община Бойница 04.02.2019 г. е обявен за неучебен ден за ОУ „Васил Левски“, с. Бойница.

Покана за семинар

Новoто през 2019 г. при подаване и прием на данни с осигурителни декларации и уведомления за трудови договори

6 февруари 2019 г., 9.00 – 13.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а

Лектор: Малина Панайотова – началник отдел в ЦУ на НАП

Програма:

 1. Нови моменти и практически казуси при подаването и приема на данните с Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 през 2019 г.
 2. Уведомления за трудови договори – нови моменти и практически казуси.
 3. Здравноосигурителен статус на лицата.
 4. Електронни услуги на НАП – какво е новото и как да ги използваме рационално

Цена 120 лв. без ДДС.

Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10% отстъпка;
при участие в три – 15% отстъпка

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК