Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Конкурс по програма „Знания за успех“

Отворен е конкурсът по програма „Знания за успех“ 

STEM обучението е фокус и в седмото издание на програма

До 30 септември е отворен конкурсът в седмото поредно издание на програма „Знания за успех“, която се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP. И тази година програмата търси да подкрепи инициативи за създаването на знания и умения у ученици в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Програмата цели да предостави възможности за ефективно усвояване на нови знания и подобряване на представянето на учениците в учебния процес. Програмата е фокусирана върху малки населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от горен курс.

Конкурсът е отворен за училищните настоятелства на средни училища. Кандидатствайте, за да покажете на вашите ученици как STEM дисциплините се свързван помежду си в практиката, така че да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи.

Кандидатстването става чрез изпращане на необходимия пакет документи в срок до 30 септември 2018 г. Документи и указания за кандисване, ще откриете тук.

През годините по програма „Знания за успех“ са подкрепени 51 проекта на училищни настоятелства в 28 града и четири села в страната. Благодарение на това над 20 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. През 2018 г. Център за приобщаващо образование награди SAP за бизнес, подкрепящ българското образование. За програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма.

Международен турнир „Математика без граници“

 

 

№ РД-25-2677 / 10.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно:  Международен турнир „Математика без граници“.

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В регионалното управление на образованието – Видин е постъпило писмо с вх. № К-699 / 10.08.2018 г. от г-н Любомир Любенов – председател на организационния комитет на Математика без граници.

Организационния комитет на Математика без граници кани за участие всички български училища, които имат възможност да се присъединят към каузата „Математика без граници“.

В срок до 20 септември 2018 г. е необходимо да изпратите на организаторите декларация от координатора на турнира за съответното училище.

Моля да създадете нужната организация за информиране на съответните преподаватели от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Декларация за обработване на лични данни
  2. Регламент и график на дейностите – проект

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Конкурс „160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

 

 

През 2018 година се навършват 160 години от откриването на Болгардската гимназия „Георги Сава Раковски“ – гр. Болград, Украйна. За достойно отбелязване на знаковата годишнина и за приобщаване на българските ученици към честванията е обявен национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: „160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

  • Регламент за организиране  и провеждане от тук