Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Национален ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира… „

Национален ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира… “ , посветен на 80 годишнината от рождението на сливенския войвода и борец за свобода Хаджи Димитьр.

Събитието се организира от Община Сливен, Регионштно управление на образованието – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен, Художествена галерия „Димитьр Добрович” – Сливен и Народно читалище „Хаджи Димитьр – 1937” – Сливен.

В конкурса могат да участват ученипи от I до XIl клас.

Краен срок за предаване на конкурсните творби 17.04.2020 г. (включително) на адрес: 8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, Община Сливен, Дирекция Образование, култура и връзки с общественостга”, За конкурса, посветен на 180 годишнината от рождениего на Хаджи Димитьр или на електронен адрес: dorakumanova@abv.bg.

За повече информация  г-жа Дора Чанева – главен експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с общественостга”; тел. 044/611221; 0879599053; e-mail: dorakumanova@abv.bg

 • статут на конкурса от тук

Национално състезание на тема: „Среща с българското минало”

На и 11.04.2020 г., по случай патронния празник на СУ „Неофит Рилски” – гр. Твърдица съвместно с Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Община Твърдица ще се проведе Национално състезание на тема: „Среща с българското минало”.

В състезанието могат да участват ученици от V до XII клас, които изучават българска история или миналото ни в контекста на общата история.

Във връзка с глобалната тема на състезанието „Среща с българското минало”, училището обявява литературен конкурс и конкурс за рисунка.

 • Обява за Национално историческо състезание „Среща с българското минало” и Заявка за участие от тук
 • Обява за литературен конкурс от тук
 • Обява за конкурс за рисунка „Моята среща с героите на нашето минало” от тук
 • Заявка за участие от тук

Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“

Регионално управление на образованието – Видин в партньорство с „Лайънс клуб“ – Видин организират традиционното V-то Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“ за ученици от VII клас. Състезанието ще се проведе на 09.02.2020 г. в Конферентния център на областна администрация – Видин, при следната програма:

–      Регистрация 09:00 – 09:30 ч.

–      Провеждане на тест по математика: 09:30 – 10:30 ч.

–      Почивка: 10:30 – 11:00 ч.

–      Провеждане на тест по история и цивилизации: 11:00 – 11:40 ч.

–      Край на състезанието: 11:40 ч.

Формата на състезанието в частта математика е 20 задачи, от които 18 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верен и 2 задачи с кратък свободен отговор.

Формата на състезанието в частта история и цивилизации е 15 задачи с избираем и свободен отговор.

От организаторите „Лайънс клуб“ – Видин е осигурен награден фонд от 600 лева, както следва:

–      Първо място – 300 лева

–      Второ място – 200 лева

–      Трето място – 100 лева

–      Утешителни награди  от 4-то  до 10-то място.

Моля да информирате съответните преподаватели и учениците от VII клас в повереното Ви училище и да осигурите участието на желаещите ученици.

Необходимо е да регистрирате за участие желаещите ученици до 15:00 часа на 7.02.2020 г. на посочения линк: https://forms.gle/H65QJUZGa56iSwRZ7

           

конкурс за разбираемо говорене за наука „Лаборатория за слава FameLab“

Британски съвет организира в България вече 14-та година в партньорство с Министерството на образованието, Софийския университет и БАН конкурс за разбираемо говорене за наука „Лаборатория за слава FameLab“

Информацията за конкурса е предназначена за широк кръг от учители от средното и основно образование, които преподават STEM предмети, и които имат мотивацията и желанието да обясняват на незапозната публика своята научна работа или научна тема, която ги вълнува.

състезание „Аз мога – тук и сега” по ИТ, информатика и визуални изкуства

В град Девин ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега” по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от 7 до 12 клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, УниБИТ-София, ПУ „П. Хилендарски” Пловдив и РУО-Смолян

Направленията, в които учениците се състезават са: ”Презентация“, “Видеоклипове” ”Графичен дизайн”, ”Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop”, ”фотография”, ”Програмиране” и ”Frontend Development”.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за участие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от професионалисти, изявени експерти в състезателните области и успяващи, млади българи – тук и сега в Бьлгария! Както и специализирани беседи/дискусии с учителите придружаващи учениците.

Регионално управление на образованието – Смолян подкрепя инициативата на организаторите.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на тел. 0892426666

Срок за заявка за участие от 15 март до 10 април 2020 година в сайта на сьстезанието www.az-moga.bg

XII Национално състезание по информационни технологии

От 13.03.2020 г. до 15.03.2020 година в Благоевград ще се проведе „XII Национално състезание по информационни технологии“, организирано от Регионално управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, VII „Кузман Шапкарев“, Благоевград.

 1. Общи положения

Състезанието се провежда за дванадесети пореден път и в него могат да

участват ученици от V до XII клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърните технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование и развитие.

II. Направления

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

 

Проектите в направленията:  Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивна презентация* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание, индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

III. Регистрацията на участниците 

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020г. до 03.2020г. на адрес: http://www.sastezanie.7soublagoevgrad.com и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 03.2020г. на емайла или ако не са – не участват в състезанието.
 • До 03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще бъдат публикувани на сайта на състезанието  http://www.sastezanie.7soublagoevgrad.com

След края на регистрацията се допуска обединяване на категории в крайното класиране, при по- малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Такса за участие:

35 лева – таксата за Групов проект, независимо от броя участници в екипа;

25 лева на проект;

25 лева за УЧАСТНИК в  направленията: Мултимедийни клипове*, Интерактивна презентация*, Компютърно моделиране *, 3D моделиране*

При заплащане на повече от 6 такси от едно училище ще се направи 10% отстъпка от таксата.

          

Таксата се превежда до 13.03.2020 г. по сметка:

Получател:  Сдружение УН при VІІ СУ „Кузман Шапкарев“

IBAN: BG16SOMB91301013810701

BIC: SOMBBGSF

Общинска Банка АД – клон Благоевград, или в брой в деня на пристигането.

 1. Допълнителна информация

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти за: ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград; УниБИТ София; индивидуален прием в Технически университет, София.

Броят на предметните награди зависи от броя на участниците и наградния фонд.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъдат публикувани в сайта на състезанието.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др.

За  допълнителна информация: 

VІІ СУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград

 • канцелария: 073/831538
 • г-жа Стамболиева – зам. директор за настаняване – 073/831538, 0878/418360
 • д-р Лилия Стоянова – директор: 073/88 77 78

регламент на състезанието от тук

 

конкурс за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда”

Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе и Международното дружество „Елиас Канети” Русе обявяват конкурс учениците от VIII до XII клас за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда”, Елиас Канети (из „ Записки 1942 -1985).

Конкурсът по мисъл на Елиас Канети се провежда вече 15 години, като ежегодно в него се включват ученици от цялата страна. Инициативата е възможност да се популяризира четенето, да се насърчат изследователският дух, творческото мислене и въображение на младите хора.

РУО – Русе, ул. Църковна независимост ” №18, тел.: 082/83-45-32; e-mail: mail@rio-ruse.org

 • регламен на конкурса от тук