Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Националният конкурс „Зелената платена 2019“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2019“. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Представителството на Россътрудничество в България – Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.

Повече информация за статута на конкурса можете да видите тук.

Състезание по правопис и правоговор „Буквоплет“

Състезанието по правопис и правоговор „Буквоплет“ е за деца във втори клас. Целта на състезанието е да стимулира усилията на второкласниците за овладяване на българския книжовен език и грамотността.

Състезанието протича в няколко кръга:

Първи кръг – провежда се в училищата заявили желание за участие. Победителите в този кръг преминават във Втори кръг.

Втори кръг – провежда се между училищата в града, като двама от победителите в този кръг участват в национално състезание – трети кръг, което ще бъде проведено на 12.05.2019 г. в град Русе.

Всички разходи –  награди на всички участници, награди за спечелилите състезанието ученици, жури, музикална програма, кетъринг ще се обезпечават от Лайънс клуб Видин, както и разходите за децата участници на национално ниво.

С подробна информация за кампанията можете да се запознаете на следния интернет адрес:
https://xn--90acjsgrh0ac.xn--90ae/.

 

Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — МВР в партньорство с Министерство на външните работи организира конкурс за детска рисунка на тема: „Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари“. Чрез конкурса се цели да се покаже на учениците, че НАТО, освен военна, има и хуманитарна роля, нарастваща все повече в условията на глобализация и зачестяването на мащабни бедствия и пожари, както и да възпита съпричастност към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.

Конкурсът ще се проведе от 15-ти април до 15-ти август 2019 г., като през посочения период рисунките трябва да бъдат изпращани на адрес: гр. София, ул. „Пиротска” 171 А, ГДПБЗН — МВР (или до съответната Регионална дирекция).

Журирането на рисунките и обявяването на победителите ще се извърши до 15-ти септември 2019 г. Оценяването на изпратените за участие в конкурса рисунки ще бъде от минимум тричленно жури, с участието на представители на организаторите, специалисти в областта на изобразителното изкуство и други. Класиралите се на първите З места автори ще получат грамоти и предметни награди. По преценка на журито могат да се присъждат допълнителни и поощрителни награди. Условия за участие:

възраст на учениците — от 12 до 16 г. включително; -техника на рисуване — по избор на участника; – размер на рисунката — минимум 35х50 ст (без да е рамкирана или паспартирана); -информация за рисунката — всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание на отделен лист; -информация за автора — всяка рисунка трябва да бъде придружена с имената на автора, възраст, име и адрес на училището, имена на педагогическия ръководител, телефон за връзка; – авторски права — всички автори се съгласяват да преотстъпят на ГДПБЗН — МВР неизключителните права за разпространение и публично показване на изпратените рисунки. С участието си декларират съгласие произведенията им да се използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, да ги предоставят за изработване

на обучителни, комуникативни и други графични материали, участие в международни срещи и др., категорично с некомерсиални цели и съобразено с изискванията на Закона за авторското право. Изпратените от авторите за участие рисунки не подлежат на връщане

  • лични данни — участниците попълват декларация за съгласие за обработването на личните им данни по образец, която се изпраща до организаторите заедно с рисунката. Личните данни на участниците ще бъдат използвани единствено и само за целите на конкурса.

Декларации за съгласие за обработването на личните данни на участниците в конкурса от тук

Конкурс за рисунка и есе на тема „Здравей, Здраве!

Какво означава за мен „здравословен начин на живот

Фестивалът „Здравей, Здраве!” стартира преди 10 години от Пловдив и вече се организира в повече от 20 български града. Видин ще бъде домакин на своето второ издание на 14 септември тази година. Конкурса, който обявява Организационният комитет на събитието, иска да привлече вниманието на най-младите към проблемите на собственото им физическо и психическо здраве. Да разберат отрано какво трябва и какво не трябва да правим, за да се радваме на дълъг и щастлив живот. Къде да търсим баланса между приятно и полезно, как да се завърнем в лоното на природата, чиито закони сме нарушили, защо човекът е единство от дух и материя и кое е определящото за неговото здраве? Това са все въпроси, които колкото по-рано осъзнаем и търсим отговорите им, толкова по-здрав и смислен живот ще имаме.

Конкурсът е в две възрастови групи: V-VII клас и VIII – XI клас. Творбите — есета и рисунки — ще се приемат в училищата до 21 юни. Комисията ще събере детското творчество на тема здраве и ще излъчи най-добрите на 14 септември по време на фестивала в залата на Общинския съвет във Видин. В двете категории – есе и рисунка – поотделно ще има класиране в рамките на двете възрастови групи с три награди за първите места и поощрения за 4-то и 5-то място.

Програма „По-здрави деца“

I. УЧАСТИЕ ЗА УЧИЛИЩА, НЕУЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА ДОСЕГА

През втория срок на учебната 2018/2019 година Програмата „По-здрави деца“ продължава и първите 25 училища, които:

  • са изпратили попълнено Заявление и Подписани декларации до 01.05.2019 г.,
  • са изпълнили поне 2 модула с активности от посочените в Раздел III, т. 3 от приложените правила на програмата;
  • и са изпратили попълнена Техническа карта за изпълнение на избраните активности до 13.05.2019 г.

ще имат възможност да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко. На място децата ще имат възможността да изживеят един незабравим ден, изпълнен със спорт, готварство, балансирано хранене и вкусни и здравословни десерти.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧИЛИЩА УЧАСТВАЛИ ВЪВ ФАЗА 1

За вече участващите училища в проекта също сме подготвили изненада, за да продължим заедно да развиваме навици за балансирано хранене и спорт у своите възпитаници. 25 от вече участващите училища също ще могат да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко и да се забавляват, да се движат и да научат повече за балансираното хранене чрез любопитни научни експерименти.

  • Правила от тук
  • Декларация за съгласие от родител от тук
  • Декларация за авторство от тук
  • Заявление за участие в Програмата от тук
  • Техническа карта от тук

Условията за участие могат да бъдат открити в Правилата на Програмата „По-здрави деца“.

конкурс за литературно произведение

Националният доверителен екофонд обяви ежегодния си конкурс за литературно произведение на името на Мими Праматарова. Напомняме, че най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.

Информацията за конкурса е на интернет адреси:

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

http://ecofund-bg.org  http://ecofund-bg.org

Конкурс „Млади Изобретатели”

Конкурс „Млади Изобретатели”. На него намират изява млади таланти способни да създават, изобретяват, творят и откриват нови машини, прибори, устройства и технологии. Първенците представят своите изобретения и се награждават от видни представители на обществото, науката и индустрията. Това им дава подкрепа да развият своите изобретения и перспектива за професионално израстване и кариера.

  • повече инфотмация от тук

Допълнителна информация за конкурсите, както и за цялостната дейност на фондацията може да поучите от  доц. Ангел Ангелов (0886 73 82 62,  aangelov@fmi.uni-sofia.bg )