Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Конкурс за детски рисунки в Япония

В Министерството на образованието и науката се получи грама от посолството на Р България в Токио с приложена информационна брошура относно 27-то издание на конкурс за детски рисунки в Япония — The 27 Annual World Children’s Picture Contest и формуляр за кандидатстване на английски език.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на външните работи на Япония и Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. В миналогодишното издание на конкурса са взели участие 18 000 творби от 76 държави. Конкурсът се организира от IE-NO-HIKARI ASSOCIATION, японската национална аграрна организация за сътрудничество, която отговаря за културни дейности.

Срокът за изпращане на рисунките с попълнените формуляри е от З юни до 30 септември 2019 г. В конкурса могат да участват деца от 6 до 15 години (към 31 декември 2019 г.). Темите на рисунките не са дефинирани.

Повече информация относно конкурса може да бъде получена на следния интернет сайт: https://www.ienohikari-koubo.com/zugacon/english.

Повече информация от тук

Европейска седмица на програмирането

От 5 до 20 октомври 2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането”. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да планират събития за следващата учебна година и да ги регистрират на сайта: http://codeweek.eu/schools.

Събитията могат да бъдат по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Хардуер
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Изкуство и творчество
 • Повишаване на мотивацията и осведоменостга
 • Други дейности, свързани с дигиталната компетентност

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци – национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училищата в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766.

На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата им.

ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

Дата: 12 октомври 2019 г.

Място: гр. Габрово, ЕМО „Етър”

Организатор на фестивала: ДГ „Мики Маус”- гр. Габрово с подкрепата на Програма Култура на Община Габрово
Партньори: ЕМО “ Етър” и Сдружение ИМКА- Габрово

 • регламент на фестивала от тук
 • заявки за участие от тук

Училищен Технофест 2019“ще се проведе на 21-ви юни 2019г. от 12:30ч. в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов“, град Казанлък. Събитието е технически фестивал, който е единствен по рода си. Тази година, фестивалът се провежда за четвърти пореден път и събира ученици от професионалните паралелки на гимназията, млади изобретатели, представители на различни машиностроителни фирми и на академичните среди, както и хора с интерес към техническите науки. Идеята на организаторите е да се даде поле за изява на млади изобретатели и да провокира интерес към техническите специалности, демонстрирайки добри практики.

Ротаракт клуб Пловдив  ви кани на 17-тото издание на националния Фестивал за танцово, музикално и театрално изкуство „Рошавата котка“, който ще се проведе на 29-30.06.2019 на сцената на Драматичен театър Пловдив.

Енергията и мисията на „Рошавата котка“ привлича, както професионални формации и изпълнители, така и участници, правещи първи стъпки в света на изкуството. Стремежът на организаторите от Ротаракт клуб Пловдив е да стимулират желанието на децата да развият своята креативност и любов към културата, като им предоставят възможност да застанат в светлината на прожекторите на професионална сцена и пред компетентно жури.

регламент и заявката за участие  са качени  на Facebook страницата на събитието. Краен срок за заявяване на участие – 16.06.2019.

За актуална информация  страницата на Рошавата котка във Facebook:

https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-192922460745713/

Викторина – Игнатиевска интелектуална игра

Фондация „Устойчиво развитие за България“ съвместно с
организационен комитет, включващ обществени организации членове на Координационен съвет „България – Русия“, СБУ, Представителството на Россътрудничество в България /Руски културно-информационен център/ с подкрепата на Посолството на Руската Федерация в Република България
организира Викторина – Игнатиевска интелектуална игра, посветена на 140-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Русия за ученици 7 – 12 клас.
Участието е индивидуално – писмен отговор на въпроси по
електронна поща до 25 юни 2019 г. и колективно – викторина с участието на училищни отбори през месец октомври 2019 г. в Руски културноинформационен център, София.

 • Условия за участие във Викторина от тук

Моето ДЗИ

Предстои провеждането на Национален конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ”” — 2019, организиран от ДЗИ и „Ню момент“, гр. София.

Националният конкурс за детска рисунка, компютьрна рисунка и видеоклип се провежда за пета поредна година. Темата на настоящото издание е „Пътят е на всички” и е ориентирана към деца на възраст от 6 до 14 години.

Краен срок за подаване на заявка от страна на образователните институции е 04 октомври 2019 година, а за изпращането на творбите е 18 октомври 2019 година. Компетентно жури ще селектира творбите и ще обяви отличените на 04 ноември 2019 година на сайта на ДЗИ (www.dzi.bg и https://my.dzi.bg/), като победителите в конкурса – деца и образователни институции, ще получат предметни награди.

В регламента на конкурса в случай на необходимост за допълнителна информация са посочени контактните лица — Ралица Захманова — 0876 443 666, и Марио Гергинов 0895 795 191, e-mail: mydzi2019@newmoment.bg.

 • регламент от тук
 • заявка за участиеот тук
 • инфо карта от тук
 • декларация за съгласие на родител или настойник от тук

Пробно външно оценяване по математика в VII клас

Сдружение Училищно настоятелство на ППМГ «Екзарх Антим I», гр. Видин организира провеждането на пробен изпит по математика за VII клас на 02.06.2019 година  в сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин с начален час 9:00. Изпитът е по формата на Националното външно оценяване.Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първа и за втора част.

Оценяването ще е само с точки и според критериите от 2018 г., а всеки участник ще може да получи работата  си  в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера – след 7 юни от 12:00 до 18:00 часа.

Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявленията по образец ще се приемат от 9:30 часа на 20.05.2019 г. до 18:00 часа на 31.05.2019 г. в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера. Заявка може да се направи и на електронната поща на Настоятелството un_pmgvd@abv.bg,  като се посочат трите имена на ученика, населеното място и училището, в което учи.

Няма такса за участието в пробния изпит

Детска мелодия на годината

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-жа Надя Ботева — арт. директор на „Детска мелодия на годината“, с молба за разпространяване на информация и регламент за второто издание на Националния фестивал за нова българска песен „Детска мелодия на годината“ — 23.03.2019 г. — 02.03.2020 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни до 01.06.2019 г.

Вторият етап – националното прослушване на деца до 14 г., ще започне на 15 юни 2019 г. и допълнително ще се получи информация от организаторите за градовете, местата и датите на прослушванията.

Електронната поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.

Орrанизаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

информация за конкурса от тук

заявки за участие от тук и тук

Национална ученическа конференция „Река Дунав – европейският път на България“

СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ — гр. Русе, Регионален исторически музей – Русе и Регионално управление на образованието — Русе организират Национална ученическа конференция „Река Дунав европейският път на България“

Конференцията е организирана по повод 140 г. от възстановяването на българската държавност и ще се проведе на 15 и 16 ноември 2019 година в Регионален исторически музей – Русе.

Участници в конференцията могат да бъдат ученици от IX до XI клас. Под ръководството на своите учители е необходимо да демонстрират изследователски дух и да извършат проучвателска дейност по тема по избор от сферата на историята и географията. Времевият обхват на проучването е 1879 — 2019 година.

Примерни теми за проучването:

ИСТОРИЯ:

 • История на дунавското корабоплаване и фирми, свързани с него;
 • Пристанищна инфраструктура (жп линии и шосейни пътища, пристанища и сгради, мостове);
 • Личности, посветили живота си на река Дунав;
 • Музеи и музейни експозиции, свързани с река Дунав.

ГЕОГРАФИЯ:

 • Туристически маршрути по Дунавския път;
 • Река Дунав и икономическото развитие на общините;
 • Трансгранично сътрудничество на крайдунавските общини (икономика, туризъм, култура).

Крайният срок за изпращане на докладите е 31 юли 2019 година.

подробна информация за конференцията, изискванията за оформяне на докладите и важните срокове от тук