Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Конкурс „Избери живота“

Радио Благоевград в партньорство с Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград и Телевизия „Дартс“ обявяват конкурс за аудио и видео клип за превенция на наркоманиите под мотото „Избери живота“. Инициативата е с подкрепата на РУО Благоевград.

В конкурса могат да участват ученици от 5-ти до 12-ти клас от цялата страна, като награди ще бъдат раздадени в две категории – от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12-ти клас. Най-добрите клипове ще бъдат излъчвани по Радио Благоевград и по Телевизия „Дартс“.  Конкурсът стартира на 9 май и ще продължи до 6 септември.

Аудио и видео клиповете трябва да са с времетраене от 30 секунди до 1 минута, могат да се изпращат на имейл адрес: Blagoevgrad.konkurs@gmail.com до 6 септември 2019г. Награждаването ще бъде на 17 септември 2019г. в Голямото концертно студио на Радио Благоевград.

Конкурсът е част от националната кампания „Избери живота“, която Българското национално радио стартира съвместно Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, неправителствени организации. В кампанията се включват още музиканти, артисти, спортисти, социолози, университетски преподаватели, представители на Асоциация „Родител“, на Сдружение „Майки срещу дрогата“, на „Национален фокусен център за наркотици и наркомании“ към Националния център за наркомании, на Сдружение на родители „Бъдеще без дрога“ и  Фондация „Конкордия“, която работи с младежи от рисковите групи. Владимир Ампов-Графа подарява своята песен „Изкуствен елемент“ на кампанията.„Избери живота“.

Кампанията цели да се провокира обществена дискусия за вредата от употребата на наркотични вещества. Да се проследи пътят на дрогата и да бъдат показани опасностите, които крие употребата ѝ. Също и да се популяризират положителните примери на хора, които са се освободили от тази зависимост.

На следните линкове на нашите сайтове може да видите информацията за конкурса:
www.tinyurl.com/yycmqvf6
www.tinyurl.com/y3nan5po

Математическото състезание„Откриване на млади таланти“за ученици от IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас от област Видин ще се проведе на 18 май 2019 година /събота/ от 9:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието – ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин – кабинет 407 от 9:30 часа до 17:00 часа до 16.05.2019 г.

 • Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година от тук
 • Заявление от родителите/настойници на учениците за участие в математическо състезание „Откриване на млади таланти“ от тук

училищни първенства  по шахмат

Държавните индивидуални училищни първенства  по шахмат ще се проведат от 1 до 5 май 2019 г. в к.к. „Албена“. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години. За втори път в България се организират такива първенства в шахмата.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на детските градини и училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците,

Обръщаме внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1 ”.

регламент от тук

Предприемчиво и иновативно училище

С настоящото писмо Ви уведомявам за Национален конкурс „Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България за учебната 2018/2019 година. Организатор на събитието е Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ). Инициативата е насочена към всички видове училища в страната и има за цел да отличи онези от тях, които са постигнали най-високи резултати в преподаването на предприемачество и изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение. Участниците в конкурса се състезават в три категории, съгласно регламент за провеждане на националното състезание

Категория I. „Предприемчиво училище на Република България за 2018/2019 г.“

Подкатегория „Предприемчиво училище“

Подкатегория „Предприемчива професионшша гимназия“

Категория II: „Устойчиво предприемаческо образование“

Категория III: „Училище на XXI век“

Училищата заявяват желанието си за участие в конкурса чрез попълване на апликационни форми и регистрационен формуляр на следния линк: https://form.jotform.com/83303633331952 до 10 май 2019 г. Кандидатурите се оценяват по предварително утвърдени критерии, които са част от насоките за участие в конкурса.

Отличените в трите категории на конкурса ще бъдат обявени по време на церемонията по награждаване на Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” на 10 юни 2019 г.

 • регламент от тук
 • насоки за участие от тук
 • апликационна форма от тук
 • апликационна форма за професионални гимназии от тук

Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя

Mеждународно състезание „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя” се организира за ученици на възраст от 16 до 19 години, които имат трайни интереси към карста и към изследователската работа на терен.

Състезанието ще се проведе под егидата на ЮНЕСКО. То е поредна международна инициатива от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана в международно сътрудничество от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН.

Състезанието е различно от провежданите по света международни състезания и олимпиади и се надяваме да предизвика вашия интерес и желание да се включите в неговото първо издание. То ще се проведе в България, в класически карстов район.

Научете повече за състезанието от неговия сайт: http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition.

За контакти: psgeo@abv.bg  или  sci-comp@abv.bg

140 години Търновска конституция; Мисия учител

Обществения съвет на НК „Родолюбие” напомня, че срокът за изпращане на разработките класирани за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“ и конкурса „Мисия учител” е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните от първо до трето място на общинско равнище разработки трябва да бъдат изпратени на адрес — София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“, № 11 – за конкурса „Родолюбие”. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Програма „По-здрави деца“

Поради наближаващите празници и постъпили молби от училища, които изразяват желание да участват в  Програмата „По-здрави деца“ и за да се предостави възможност на повече училища да се включат и да изпълнят заложените критерии,  условията за втората фаза на Програмата се променят както следва:

 

I. УЧИЛИЩА УЧАСТВАЛИ ВЪВ ФАЗА 1

 

25 от вече участващите училища, които са изпратили снимков материал от спортен празник до 20.05.2019 г. ( понеделник) ще имат възможност да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко на 08.06.2019 г. (събота).

II. УЧИЛИЩА, НЕУЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА ДОСЕГА

 

Първите 25 училища, които:

• са изпратили изброените документи по-горе до 20.05.2019 г.,

• са изпълнили 1 модул с активности от посочените в Раздел III, т. 3;

• и са изпратили попълнена Техническа карта за изпълнение на избраните активности до 30.05.2019 г.

 

ще имат възможност да изпратят свои представители ( двама ученика и един учител) на един вълшебен ден в Музейко на 08.06.2019 г. (събота).

 • заявление от тук
 • правила от тук
 • техническа карта от тук
 • декларация за авторсто от тук
 • декларация ор родител от тук

 

 

Националният конкурс „Зелената платена 2019“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2019“. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Представителството на Россътрудничество в България – Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.

Повече информация за статута на конкурса можете да видите тук.

Състезание по правопис и правоговор „Буквоплет“

Състезанието по правопис и правоговор „Буквоплет“ е за деца във втори клас. Целта на състезанието е да стимулира усилията на второкласниците за овладяване на българския книжовен език и грамотността.

Състезанието протича в няколко кръга:

Първи кръг – провежда се в училищата заявили желание за участие. Победителите в този кръг преминават във Втори кръг.

Втори кръг – провежда се между училищата в града, като двама от победителите в този кръг участват в национално състезание – трети кръг, което ще бъде проведено на 12.05.2019 г. в град Русе.

Всички разходи –  награди на всички участници, награди за спечелилите състезанието ученици, жури, музикална програма, кетъринг ще се обезпечават от Лайънс клуб Видин, както и разходите за децата участници на национално ниво.

С подробна информация за кампанията можете да се запознаете на следния интернет адрес:
https://xn--90acjsgrh0ac.xn--90ae/.