Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

литературен конкурс

От 2007 година Първа езикова гимназия – гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет“ ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2019: „ОГЪН

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2019

9010 гр.Варна

ул. „Подвис” №29

Статутът и формулярът   за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За въпроси  :   e-mail:  literaturen_konkurs@abv.bg

тел. за информация: тел.: /+359 52/ 301 235; 303-785

 • Покана за участие от тук
 • Статут на конкурса от тук
 • Декларация за участие от тук

 

Националния конкурс „Млади таланти”

Министерството на образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора — ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Тази година 21. национален конкурс ще се проведе в периода 15 – 17 април 2019 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg.

Класиралите се на първите три места в Националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума участниците получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение ЕХРО Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

РЕГЛАМЕНТ И РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦА ТА НА МОН, РАЗДЕЛ „НАУКА ” – конкурси

NEXTBIG.ME

NEXTBIG.ME – месечно изложение за бизнес идеи, иновации, продукти, създадени и реализирани от деца. Изложението е инициатива на Фондация “Отворен Час” и Сдружение “Усмивка” със съдействието на Община Бургас.

Независимо, какво младите предприемачи решат да предложат на изложението – ръчно изработени продукти, роботи, IT услуги, Аpps, музикален албум, концерт, спортно събитие, коучинг, картини, изложби, снимки, иновативни услуги, идеи как да решим проблемите на нашето време, бизнес на бъдещето, просто един щанд за лимонадa или каквото им хрумне, най-важното е да се заемат сериозно и да се трудят упорито.

Условията за участие мoже да намерите на страницата на събитието. Краен срок за кандидатстване e 25. Март 2019.

конкурс за литературно произведение

Дистанционно провеждане на XIII Математическо състезание „Малкият принц“ за деца от подготвителни групи/класове и ученици от I до IV клас.

 • регламент на състезанието от тук

Образователните институции могат да се регистрират тук:

https://goo.gl/forms/SoGTYOwDgGEsMZPF2   

 

Формиране на дигитални компетенции и алгоритмично мислене в богата на технологии среда в съвременното училище

Ядрена техника и ядрена енергетика

Национален конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание

Конкурсът се провежда от Катедра „Социология“ при Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Целта на конкурса е да провокира творческото въображение на учениците от единадесети и дванадесети клас на училищата в региона и страната, като им даде възможност за изява.

 • повече информация от тук