Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Националния фестивал за ученически рок-групи

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо с № 94-245/ 23.01.2020 г. от г-н Николай Нейчев – председател на Народното читалище „Добрич-2017” – гр. Добрич. В писмото си г-н Нейчев уведомява за провеждането на второто издание на Националния фестивал за ученически рок-групи, който през 2019 г. беше осъществен за първи път с подкрепата на МОН. Фестивалът се провежда с решение на настоятелството на Народното читалище „Добрич-2017” и с одобрението на родителската общност.

Тази година събитието ще се състои в периода 23-25 юни в гр. Добрич в летния театьр или на друга открита сцена в градския парк. Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични прояви, в които се включват деца.

Организаторите на фестивала прилагат кратко описание и регламент.

Второто издание на Националния фестивал за ученически рок-групи ще бъде подкрепено от МОН чрез осигуряване на три плакета за първо, второ и трето място и на отличителни грамоти за всички ученически рок-групи, участващи във фестивалната надпревара. За най-изявените групи организаторите на събитието ще предоставят следните награди:

 • първата класирана група ще бъде подгряваща група в третата вечер на Варна Рок Фест;
 • за останалите финалисти са подсигурени записи в БНР, в студио „Perfect Records” и в „Sound City Records”, както и участия в клуб „СТРОЕЖА” и „ТЕРМИНАЛ 1” с подсигурени музикални инструменти и озвучаване.

Всички тези награди са чудесна възможност за младите и талантливи ученици не само да изявят своите дарби рамо до рамо с български и международни изпълнители, но и да реализират своя първи професионален музикален запис.

Координати за връзка с организаторите: Николай Нейчев, председател на Народното читалище „Добрич-2017”, гр. Добрич, мобилен телефон: 0898 583475, имейл: dobrich-2017@abv.bg

Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка”, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус

Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 9 до 18 години, разделени в три възрастови групи – от 9 до 12 години включително, от 13 до 15 години и от 16 до 18 години. Кандидатите индивидуално или в колектив могат да кандидатстват в една от посочените три категории – вокално изкуство, танцово изкуство и изобразително изкуство. Конкурсът се провежда на два етапа – в първия етап се прави предварителен подбор по документи на кандидатите в първите две категории, а по изобразително изкуство се изпраща рисунка на свободна тема. Вторият етап включва самото участие в конкурсната надпревара за участниците във вокално изкуство и танцово изкуство, а за участниците по изобразителю изкуство се предвижда пленерно рисуване в два дни.

Условията за участие са описани детайлно в инструкцията, изпратена от организаторите, на руски и английски език. Организаторите на фестивалната програма се ангажират с осигуряване на храна, нощувка и медицинско обслужване за всички участници. Изпращащата страна следва да се ангажира с финансиране на транспортните разходи до местата на фестивалната програма в Беларус и обратно в България, визите и застраховките, както и такса за участие за всеки пътуващ (ученик и ръководител), възлизаща на 5 щатски долара.

Крайният срок за изпращане на заявката и конкурсните документи за първия етап е до 15 март 2020 г. Вторият етап ще се проведе от 29 до 31 май 2020 г., като организаторите ще информират одобрените от компетентното жури участници до 1 май 2020 г.

Допълнителна информация по провеждане на конкурса може да се получи на сайта на организаторите: http://www.mogomc.by// и http://klimovchi.gov.by//

 • инструкция на руски език от тук
 • инструкция на английски език от тук

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Обща теория на икономиката“ имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на средните училища да вземат участие в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (06.03.2020 г.)

по една от следните теми:

 1. Предимства и недостатъци от членството на България в Европейския съюз
 2. Моето бъдеще в икономиката на България

 Условия на конкурса

 • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
 • участието на учениците е самостоятелно;
 • участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;
 • всеки ученик може да участва само с едно есе по една от посочените теми;
 • няма ограничение за броя участници от едно училище.

 Изисквания за оформяне на есето

 • до 5 страници;
 • формат: Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
 • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ на сайта на Стопанска академия, прилагаме страницата https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese-06032020-g-10121

Важни срокове

6 март 2020 г. (петък) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща до edu.marketing@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

За допълнителна информация:

доц. д-р Людмил Несторов – 0889 59 11 99, l.nestorov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg

Национална кампания „Мартеничка с кауза“ 2020

Кампанията има за цел да събере средства за изграждане на защитено жилище за майки с деца, пострадали от домашно насилие само чрез доброволчески инициативи на ученици от цялата страна.
Участието на учениците в кампания за борба срещу агресията у дома е и превенция срещу агресията на деца в училище.
 
Партньори в проекта са
1. НСД към Министерство на образованието и науката
2. Европейската федерация на клубовете ЮНЕСКО
3. Национален център за образование и култура.
 
Отличените училища ще бъдат поканени на официална церемония, на която също поканени наши гости очакваме да са Председателят на Народното събрание г-жа Караянчеяа, Министърът на образованието и науката г-н Вълчев, Министърът на културата г-н Банов и Президентът  Радев.
 
Освен това отличените училища ще бъдат поканени за партньори в международен проект. Проектът предвижда разходи за ремонт на училищни стаи, както и обмяна на опит между учители и ученици за борба с агресията в други европейски държави – Франция, Румъния, Италия и Испания.
 

49-ти епистоларен конкурс за млади хора, организиран съвместно с Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО.

Международното бюро на Всемирния пощенски съюз, съвместно с ЮНЕСКО, организира епистоларен конкурс на следната тема: „Напиши писмо до възрастен човек за света, в който живеем”, като провеждането му ще се осъществява от регионалните управления на „Български пощи” ЕАД.

 • Правила за организиране и провеждане на 49. Епистоларен конкурс за млади хора — 2020, предоставени от организаторите от тук
 • Образец на декларация, разработен от организаторите от тук