Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Национален ученически конкурс на тема: „Ветеринарният лекар – лечител на чове-чеството”

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2019/2020 година. (Приложение № 1, 5 стр.).

  • програма на конкурса от тук 

Седми национален младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” обявява седмия Национален младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Повече информация можете да намерите тук.

национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1.-12. клас

Регламент за организиране и провеждане  на  национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1-12 клас от тук.

XII Национален исторически конкурс „Фамилната история и превратностите на времето”

Фондация „Ценности“ стартира традиционния XII Национален исторически конкурс за ученици от VIII до XII клас на тема „Фамилната история и превратностите на времето”.

Конкурсът се организира с подкрепата на Министерството на образованието и науката и авторитетни национални и международни образователни и културни институции.

Подробности за конкурса можете да научите от Регламента на конкурса и на сайта на фондация „Ценности”: www.values.bg

  • регламент на конкурса о тук

VI Национален ученически конкурс ”Национален парк Рила“ – познат и непознат ” 22.11.2019 г., гр. Благоевград

VI Национачен ученически конкурс ”Национален парк Рила“ – познат и непознат ” се организира от НП „Рила“ и е подкрепен от РУО – Благоевград, община Благоевград и ЦПЛР-ЦЛТРДБ-Благоевград.

В конкурса могат да участват ученици от I до Xll клас от цялата страна в различни категории.

За допълнителна информация: 0878 418280, cltr_blg@abv.bg

073/880537 Дирекция „Национален парк Рила“

Регламент за провеждане от тук

Международно състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност

На 10 ноември 2019 г. ще се проведе Международното състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас и VIII-IX клас в рамките на 30 минути в интервала от 10 ч. до 13 ч. на 10.11.2019 г. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/. За допълнителна информация участниците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел. 0887445037

Национален конкурс „Иноватори в образованието“

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „За учителите, които вдъхновяват“.

Регламент на конкурса

Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи

Номинационен формуляр за учители и учителски екипи

Декларация за информираност и съгласие

Национален конкуср за плакат, посветен на здравословния начин на живот

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) организират Национален конкурс за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен“. Конкурсы е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изявата на учениците по теми, свързани със здравословния начин на живот, позволявайки им да демонстрират креативност. Подтемите са:

  1. „Зная как да се грижа за здравето си“;
  2. „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея”;
  3. „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите       в регламент на конкурса на https://sacp.government.bg/