Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020”

За тринадесета поредна година в гр. Кърджали ще се проведе Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020” на 31 октомври и 01 ноември 2020 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври и включва два конкурса:

– Национален конкурс за детска рисунка – „Вълшебният свят на Родопите”

– Национален конкурс фотография – „Фотоприказки”

Организатори и домакини на проявата са МОН, НДД, РУО – Кърджали, Община Кърджали и ЦПЛР – ОДК – Кърджали.

26. математическо състезание „Хитър Петър“

26. математическо състезание „Хитър Петър“ ще се проведе на 10.10.2020 година (втората събота на месец октомври) в Габрово, София, Варна, Бургас , Пловдив, Перник, Стара Загора, гр. Гоце Делчев, Ботевград и други градове в страната. Състезанието е включено в календарния план на Съюза на Математиците в България.

Повече за състезанието тук

Заявка за състезанието тук

Календарен план тук

За осма година ще се проведе състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Заявки за участие в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици от 5 до 12 клас на Сдружение „10 книги“ се подават на e-mail на сдружението stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка може да изтеглите от www.edu.10knigi.org.

Повече информация ⇒⇒⇒

Национален конкурс за „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата със Сдружение „УСМИВКА“

. За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“ с подкрепата на Община Бургас организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата от 20.09.2020г. до 15.11.2020г. Конкурсът се провежда в 6 категории.
Повече тук ⇒⇒⇒

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.
Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:
1. Устойчиво развитие
2. Успешна промяна
3. Значима иновация
4. Значимо партньорство.
За отличието могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.
Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория. Може да участвате в конкурса, като изпратите формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg . Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.
Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на sacp@sacp.government.bg до 10 ноември 2020 г.
Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.
Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на специална церемония, за която ще получите допълнително покана.
Регламент на конкурса тук
Формуляр за кандидатстване тук
Формуляр за номиниране тук

ЧЕТВЪРТА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА и Международен конкурс за статистически плакат

През учебната 2020/2021 г. Националния статистически институт в партньорство с МОН ще проведе две международни състезания за ученици – Четвърта Европейска олимпиада по статистика и Международния конкурс за статистически плакат.
1. Четвъртата Европейска олимпиада по статистика за ученици е включена в графика за олимпиади и състезания със Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката. При подготовката на учителите – ментори на отбори, НСИ ще проведе обучителни семинари в периода 06 – 09.10г.; 06 – 07.10. в Пловдив за учителите от Южна България и 08 – 09.10. във Велико Търново за учителите от Северна България. Разходите са за сметка на организаторите на олимпиадата.
2. Международният конкурс за статистически плакат се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE) и образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В изданието на конкурса 2018/2019 г. ученици от България получиха престижното второ място, а наградата бе връчена в Куала Лумпур, Сингапур. Конкурсът ще се проведе през тази учебна година а церемонията по награждаването ще бъде през юли 2021 г. на 63-тия Световен конгрес по статистика в Нидерландия.
Разчитаме на съдействие за популяризирането на двете състезания сред учениците и учителите. Повишаването на статистическата култура на учениците, провокирането на интереса им към статистическите изследвания, използването на графични и математически методи при интерпретирането на статистическите данни развива професионалните и гражданските им умения да боравят със статистическата информация, което носи ползи в човешки и обществен план.
За повече информация: www.nsi.bg, e-mail: info@nsi.bg