Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Втори Национален младежки конкурс на българската и руската песен „Нова надежда“ 2021 година

За втори път  Национално Движение Русофили, ще организира в България младежки конкурс за българска и руска песен ,*Нова надежда“. По този начин ще се популяризира българската и руската култура и изкуство.

Участниците в конкурса ще се състезават в две направления — „Класическо пеене” и „Популярна песен”, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години. Този конкурс е като продължение на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” конкурсът за първи път се проведе на 11 май 2019 година в гр. София в голямата зала на Руския културно-информационен център. През 2020 година конкурсът бе отменен заради епидемичната обстановка в страната. През 2021 година ще се проведе в г р. Стара Загора.

Информация за конкурса може да намерите на сайта — www.rusoflli.bg в раздел „Конкурси”, подраздел „Нова надежда” и на страницата на конкурса във Фейсбук.

Регламент на конкурса „Нова надежда” тук ⇒⇒⇒

3аявка за участие тук ⇒⇒⇒

Национално състезание „Практични финанси“

Стартира регистрацията за участие в Национално състезание „Практични финанси“ за учебната 2020/2021  учебна година. През тази година състезанието е официално част от списъка на МОН за олимпиади и национални състезания. 

 

За регистрация за участие, кандидатствайте тук: 

https://form.jotform.com/200574125565958 в срок до 10.03.2021 г. до 23:59 ч

 

Националното състезание „Практични финанси” се провежда в два национални кръга. Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за индивидуално участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София и/или в онлайн формат при наличие на извънредни обстоятелства. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират служебно. 

Официално писмо-покана до директорите на училища от цялата страна тук ⇒⇒⇒

Декларация за информирано съгласие, която се прикачва към формуляра за регистрация тук ⇒⇒⇒

 

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”

Фондация  „Устойчиво  развитие за България” и Организационен комитет с участието на: Синдиката  на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата,   Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Координационния съвет на руските съотечественици в България, Представителството на Россътрудничество в България – Руския културно-информационен център, Союз друзей Болгарии – Москва под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират за учебната 2020/2021 г.

 Международен ученически конкурс

„Заедно в ХХІ век”

Повече тук ⇒⇒⇒

Национален ученически конкурс „Космосът и ние“

Фондация „Устойчиво развитие за България“
и Синдикатът на българските учители

със съдействието на

Представителството на Россътрудничество в България

/Руски културно-информационен център – гр. София/

организират

 I-то издание на Националния ученически конкурс за рисунка:

 „Космосът и ние“

Регламент на конкурса тук ⇒⇒⇒

Национален конкурс „Eлиас Канети“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

И

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ”

 

ОБЯВЯВАТ

 КОНКУРС

за художествена творба на тема:

„Да се опълчиш срещу разбираемото”  

Елиас Канети ( из „Записки 1942-1985“)

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от  VIII клас до  XII клас. 

 Форми на участие:

        Есе;

        Стихотворение;

        Рисунка.

 Изисквания към литературните творбите: 

        Обем: до 2 страници А4, 

        Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12, Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.

        Междуредово разстояние: single.

Изисквания към рисунките:

        Няма ограничения в техниката на рисуване; 

        Свободен формат, но не по-голям от 50/70 см;

 

        Изпратените творби ще бъдат върнати на собствениците;

        Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за целите по темата.

Към творбите да е приложена следната информация за автора: 

v име, презиме фамилия;

v училище, клас,

v телефон за връзка;

v име и фамилия на преподавателя, телефон за връзка.

Срок за представяне на творбите: до 09.04.2021 г.

        на e –mail: pgiu-ruse@jusoft.net;

        или на хартиен носител на адрес:

 

гр. Русе – 7000, ул. „Борисова” 22,
ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,
Картините се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.

Лице за контакт:
Калина Пенева – заместник-директор по учебната дейност; тел. № 082 834074

Награди:
• Грамоти за участие;
• Грамоти за отличие;
• Предметни награди за първите три места във всеки жанр.

Отличените творби във всеки жанр ще бъдат представени на литературно четене и изложба по повод патронния празник на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на 25.04.2021 година и
ще бъдат публикувани в сайта на училището със съгласие от участниците.

Национален ученически конкурс Зелена планета

Националният ученически конкурс „Зелена платена 2021“ е част от Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Националният дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руският културно-информационен център).

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 2021“ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ тук ⇒⇒⇒

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурс за ученици „Зелените технологии през погледа на младите хора 2021“ тук ⇒⇒⇒

Регламент на националния конкурс „Фестивал на педагогическото майсторство“ тук ⇒⇒⇒

Национални ученически състезания, Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов

Национален конкурс за ученическо есе „Как виждам развитието на туризма след COVID-19?” – Подробна информация от сайта на линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/kak-vizhdam-razvitieto-na-turizma-sled-covid-19-natsionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „ФИНАНСИ 2021″

Подробна информация от сайта на линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalno-sastezanie-za-zrelostnitsi-finansi-2021

СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ВЪЗКРЕСЕНИЯ 2021

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения, като посочат трите си имена, възраст, училище, телефонен номер, имейл и адрес за връзка.

Текстовете се приемат до 11 април 2021 г. включително на адрес:

9300 гр. Добрич

Дом-паметник „Йордан Йовков” п. к. 131 за „Възкресения” или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg

Телефони за връзка — 058/ 602 213; 0884 311 492

Проект „Remote Schools“

Гьоте-институт България има удоволствието да предостави на Вашето внимание проекта  „Remote Schools“ и да покани български училища да се включат в него. С тази инициатива ние отговаряме на необходимостта от развитие и надграждане на компетентностите за организиране и провеждане на дистанционно образование, което придобива все по-голямо значение и за българското образование. Проектът се провежда в регионален формат и в него ще участват още училища от Румъния, Гърция, Албания, Хърватия и Северна Македония, представени от директори и учители по немски език.

В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците ще получат базисни знания за успешно дистанционно обучение, ще обменят опит помежду си, ще изпробват работещи модели и  ще изработят общи насоки за дигитално обучение.

От България могат да се включат 5 училища, в които се изучава немски език,  независимо от вида на училището и интензивността на преподаване на немски език. Важно е наличието на интерес към дистанционното обучение и към регионалния обмен.

Обявата  тук ⇒⇒⇒

Формуляр за кандидатстване тук ⇒⇒⇒

Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2021.