Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Конкурс „Дърво с корен 2020“

11-ото издание на конкурс  „Дърво с корен 2020“ търси историите на любими и впечатляващи дървета. Кои са любимите на хората дървета? Какво ги прави по различни и толкова ценни за нас? Повече информация тук »»»

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

За осми пореден път Център за европейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“.

Повече информация тук »»»

Национален конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Фондация „Устойчиво развитие за България” и Синдикатът на българските учители със съдействието на Руския културно-информационен център организират Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние”.
Конкурсът е част от II Международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!” — 20-24 октомври 2020 г., София, България.
Подробности тук ⇒⇒⇒

XVII Димитровденско математическо състезание.

Във връзка с Духовния празник на град Видин Съюза на математиците в България съвместно с община Видин и РУО – Видин организират и провеждат Димитровденско математическо състезание.

Подробна информацията за състезанието е налична в съобщението на Съюза на математиците в България – секция Видин

Заявките за участие в състезанието се подават до 16:00 часа на 14.10.2020 г. на посочения линк: https://forms.gle/WZhpHtSeA1i8JwEL9.

Поради противоепидемичните мерки в страната във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19, всеки ученик, заявил участие ще се яви в училището в което се обучава.

Наградите на победителите в състезанието са осигурени от община Видин. Награждаването ще се проведе на 22.10.2020 г. от 12:30 часа.

декларации за съгласие за публикуване на резултатите:

  • за ученици до 16 години ⇒⇒⇒
  • за ученици над 16 години ⇒⇒⇒

Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020”

За тринадесета поредна година в гр. Кърджали ще се проведе Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020” на 31 октомври и 01 ноември 2020 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври и включва два конкурса:

– Национален конкурс за детска рисунка – „Вълшебният свят на Родопите”

– Национален конкурс фотография – „Фотоприказки”

Организатори и домакини на проявата са МОН, НДД, РУО – Кърджали, Община Кърджали и ЦПЛР – ОДК – Кърджали.

26. математическо състезание „Хитър Петър“

26. математическо състезание „Хитър Петър“ ще се проведе на 10.10.2020 година (втората събота на месец октомври) в Габрово, София, Варна, Бургас , Пловдив, Перник, Стара Загора, гр. Гоце Делчев, Ботевград и други градове в страната. Състезанието е включено в календарния план на Съюза на Математиците в България.

Повече за състезанието тук

Заявка за състезанието тук

Календарен план тук

За осма година ще се проведе състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Заявки за участие в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици от 5 до 12 клас на Сдружение „10 книги“ се подават на e-mail на сдружението stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка може да изтеглите от www.edu.10knigi.org.

Повече информация ⇒⇒⇒

Национален конкурс за „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата със Сдружение „УСМИВКА“

. За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“ с подкрепата на Община Бургас организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата от 20.09.2020г. до 15.11.2020г. Конкурсът се провежда в 6 категории.
Повече тук ⇒⇒⇒

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.
Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:
1. Устойчиво развитие
2. Успешна промяна
3. Значима иновация
4. Значимо партньорство.
За отличието могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.
Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория. Може да участвате в конкурса, като изпратите формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg . Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.
Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на sacp@sacp.government.bg до 10 ноември 2020 г.
Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.
Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на специална церемония, за която ще получите допълнително покана.
Регламент на конкурса тук
Формуляр за кандидатстване тук
Формуляр за номиниране тук