Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Приемане на проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия, която ще се проведе през месец ноември 2020 г.

Ученическият институт на БАН дава възможност да изява и развитие на ученици от цялата страна с интереси в изследователската дейност в някоя от областите на науката и нейните приложения или в областта на изкуствознанието, изобразителните изкуства или композирането на музика чрез ученически разработки.

Повече информация можете да видите тук.

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС ”БЪДНОСТ ЗА ТАЛАНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

кръг област Видин – 21.03.2020 г., 10:00 часа

 • статут на конкурса от тук
 • информация за Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • информация за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • меморандум за присъединяване към за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • календар за 2020 на Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • заявка за участие в Северозападен квалификационен етап
  кръг област Видин от тук

Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”

Във връзка със Заповед № РД (09-606/09.(03.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се нарежда да не се провеждат организирани прояви, изяви и мероприятия с ученици и педагогически специалисти, Ви уведомяваме, че планираният за провеждане през периода 27.03.-29.03.2020 г. V Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват” в гр. Шумен се отменя в раздел „Музика” и раздел „Надиграване”.

Предвид това, че организираната форма за участие в конкурса от направленията ”Изобразително изкуство” и ”Визуални изкуства” няма да доведе до събирането на хора на едно място, същата ще се проведе съгласно оповестения регламент на конкурса: рисунки ще се приемат до 20.03.2020 г. вкл.

Наградените участници от направленията ”Изобразително изкуство” и ”Визуални изкуства“, ще получат наградите си по поща.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и Връзки с обществеността и катедра „Икономика и управление на туризма“ имат удоволствието да поканят учениците от 11. и 12. клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (27.03.2020 г.) на тема

ВИРТУАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ ЩЕ ИЗМЕСТИ ЛИ НАПЪЛНО РЕАЛНИЯ ТУРИЗЪМ?

Условия на конкурса

 • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
 • участието на учениците е самостоятелно;
 • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
 • всеки ученик може да участва само с едно есе;
 • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

 • до З страници;
 • формат: Page Size – А4, Page Setup – Тор: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
 • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ може да изтеглите от сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalen-konkurs-za-uchenicheskoese-27032020-g

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.

Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща.

Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на организирана в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Важни срокове

27 март 2020 г. (петък) — краен срок за изпращане на есето по електронна поща до iut@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_IUT-име, фамилия-населено място (например Ese_IUT-Ivan Ivanov_Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

доц. д-р Петя Иванова — 0887 53 46 39, p.ivanova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов — 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg

С тениска на бала

По инициатива на МОТО-ПФОЕ ЕООД и Българския червен кръст и с благотворителната логистична подкрепа на DHL Express Bulgaria вече шест години зрелостници от цялата страна отиват на бал или на изпращане за приключване на учебната година с тениска вместо със скъп тоалет и даряват средства за по-нататьшно образование във висше училище за свои връстници без родители.

Цялата информация за кампанията може да се намери на интернет страницата на програмата www.steniskanabala.bg

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и в този смисъл решението за участие в конкретната инициатива е на училищата при желание на учениците и наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщаме внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 1 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 • покана за конкурс от тук

Национален конкурс за ученическо есе

Катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград, организираНационален конкурс за ученическо есе. Повече информация можете да видите тук.

Конкурси по повод 45 години от основаването на XI Основно училище „Николай Лилиев“, град Стара Загора и 135 години от рождението на патрона на училището

 • Афиш на Втори национален литературен конкурс „Да завладеем цялата Вселена!“ от тук
 • Статут на конкурса от тук
 • Афиш на Конкурс за рисунка „Училище на мечтите“ от тук
 • Статут на конкурса от тук

Втори Национален ученически конкурс за буктрейлъри

Удължен е срока за качване на буктрейлъри за Втория Национален ученически конкурс за буктрейлъри,организиран от 105 СУ „Атанас Далчев“ гр. София. Новата (и окончателна) крайна дата е 15.03. 2020 година. Повече информация можете да видите тук.

Конкурси „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие“

Покана за конкурс „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие“

Формуляр за кандидатстване в конкурса „Глобално училище“

Формуляр за кандидатстване в конкурса „Глобално училище в действие“