Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Конкурс за ученици на тема „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

„Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Центъра за развитие на човешките ресурси  отправя покана за участие в конкурс за ученици на тема: „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“, който се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.

Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика.

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8МВ. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи /без интервали/, шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

  • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU);
  • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU).

Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.

Всеки участник подава материали само за една от двете категории, като посочва и възрастовата група, за която кандидатства:

  • 7 – 11 години;
  • 12 – 15 години;
  • 16 – 19 години.

Участникът се регистрира като изпраща на  имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

  1. Регистрационна форма;
  2. Декларация 001 – попълнена от ученици в категория 16 – 19 години, само за тези ученици, които към датата на кандидатстване са навършили 18 години;
  3. Декларация 004 /информирано съгласие от родител/;
  4. Снимки;
  5. Обяснителен текст.

Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.

Конкурс Път към славата 2021

Филм за конкурса Път към славата 2021 ще бъде излъчен по БНТ2 в неделя на 9-ти януари 2022 в 18:30 часа. 

През месец март 2022 година, ще се проведе десетото юбилейно издание на Националния Конкурс Път към Славата.

Заявката можете да намерите тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Yo8gKQjx-R4rc8DMdA7wQ4S1edsDBHFKH-hPsPSKOTYPng/viewform

Краен срок за подаване на заявката е 30 януари 2022

Presentation PKS_2022

Конкурс за къс разказ на тема: „Един ден сред природата на България“

Националното ловно-рибарско сдружение

„Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ)

обявява конкурс за къс разказ на тема:

„Един ден сред природата на България“

Второ издание

Тази година Конкурсът ще се проведе в две категории:

Първа категория: Участници – деца до 10 годишна възраст.

Награди:

–Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер   

на 300  лева.
–Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева.
-Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева.

 

Втора категория: Участници – деца от 11 до 15 годишна възраст.

Награди:

–Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер   

на 300  лева.
–Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева.
-Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева.

 

Организатор: НЛРС-СЛРБ

Под почетното председателство на Васил Василев

председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Жури: Тричленно жури.

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения , животни, птици, риби и др.

 

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките: от 1 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно в електронната страница и Facebook страницата на НЛРС-СЛРБ, сп. „Лов и риболов“ и вестник „Наслука“.

 

Награждаване: Награждаването ще се извърши непосредствено след изтичане на срока обявен по-горе  и определяне на победителите, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

 

Публикации: Най-добрите разкази ще се публикуват, по преценка на журито и със съгласието на авторите, в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ, както и на електронната страница и Facebook страницата на Националната организация.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес:      гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок    до 31 януари 2022 г.

Моля да посочите годините на автора и телефон за връзка.

Национален конкурс „Най-усмихнат клас на Българиия 2021г.“

Националния конкурс за „Най-усмихнат клас на България 2021г.“ е организиран от Сдружение „УСМИВКА“ Бургас  за осма поредна година с подкрепата на Община Бургас и Областна Администрация Бургас.

Повече тук ⇒⇒⇒