Архив на категория: Свободни работни места

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин чистач 20.09.2019 094/600805

Свободно работно място в  – повече информация можете да видите тук.

ДГ „Зорница“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ДГ „Зорница“ гр. Видин психолог 25.09.2019 094/601756

Свободно работно място – повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в ДГ „Арабела“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ДГ „Арабела“ гр. Видин учител в детска градина 20.09.2019 0887337886

Свободно работно място в ДГ „Арабела“ гр. Видин – повече информация можете да видите тук.

ОУ „Васил Евстатиев Априлов“, с. Рабиша

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Васил Евстатиев Априлов“,
с. Рабиша
образователен медиатор 18.09.2019 0899 413920

повече информация от тук

СУ „Васил Левски“, гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“, гр. Кула учител по математика, допълване с физика и астрономия 16.09.2019 0938 – 32510

0938 – 32512

повече информация от тук

Свободно работно място в ПТГ „В. Левски“ гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПТГ „В. Левски“ гр. Видин учител по математика 16.09.2019 г.

повече информация от тук

Свободни работни места в СУ „Хр. Ботев“ с. Арчар

Образователна институция Свободни работни места за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Хр. Ботев“ с. Арчар учител в начален етап; образователен медиатор 16.09.2019 г.

повече информация от тук

Свободни работни места в ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПГТ „Михалаки Георгиев“, гр. Видин учител по предмети философски цикъл; учител по фризьорство – практика 13.09.2019 г. 0879887343

повече информация от тук

Свободно работно място в СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец учител по български език и литература 12.09.2019 г. 0936/98123

повече информация от тук

Свободни работни места в ОУ „Л. Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Видин учител ЦДО – начален етап; логопед 13.09.2019 г.

повече информация от тук