Архив на категория: Свободни работни места

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин Лектор по музика 12.11.2019 г. 094/606157

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Заместник-директор по административно- стопанската дейност 23.12.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин учител по английски език – прогимназиален етап 07.11.2019 г. 094/600261

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Васил Левски“, гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“, гр. Кула учител по физическо възпитание и спорт 31.10.2019 г. 093832510
093832512

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“,
гр. Видин
учител по
физическо възпитание и спорт
21.10.2019 г. 094 600 221

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада учител по математика,
физика и астрономия
и ИТ
18.10.2019 г. 093372152

0884703430

Повече информация можете да видите тук.