Архив на категория: Свободни работни места

Свободно работно място в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене  1. Лектор по математика 15.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене  1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 15.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Димово

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Димово  1. Образователен медиатор 17.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“ гр. Кула 1. Учител по физическо възпитание и спорт 14.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободни работни места в ОУ „ Христо Ботев“ гр. Дунавци

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „ Христо Ботев“ гр. Дунавци   1. Учител/старши учител/ в начален етап – 228 часа     15.09.2020 г. 
2. Учител / старши учител/ по физическо възпитание и спорт- 242 часа
3. Учител / старши учител/ по английски език- 448 часа
4. Учител / старши учител/ по химия и опазване на околната среда- 54 часа
5. Учител / старши учител/ по биология и здравно образование- 72 часа
6. Учител / старши учител/ по физика и астрономия- 54 часа

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин  1. Учител в група с ЦОУД в начален етап 17.09.2020 г. 094/600267

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Христо Ботев“ – с. Раковица

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Христо Ботев“ – с. Раковица  1. Възпитател в общежитие  17.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ДГ „Палавници“ с. Дреновец

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ДГ „Палавници“ с. Дреновец 1. Учител 14.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Отец Паисий“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Отец Паисий“ гр. Видин 1. Учител по математика и информационни технологии 17.09.2020 г. 094/600942

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Видин 1. Учител — биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда прогимназиален етап   15.09.2020 г. 094/600261

Повече информация ⇒⇒⇒