Архив на категория: Свободни работни места

Свободно работно място в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин 1. Учител ЦДОУ     V – VII клас 02.03.2021г.

Повече тук

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища

Заповед № РД-11-1/12.01.2021 г.за обявяване на  конкурс за заемане на длъжността „директор“

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Свободно работно място в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин 1. Учител ЦДОУ     V – VII клас 19.11.2020 г.

Повече тук

Свободно работно място в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Дреновец

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Дреновец  1. Учител практическо обучение  12.11.2020 г.

Повече тук

Свободно работно място в ОУ „Eпископ Софроний Врачански“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Eпископ Софроний Врачански“ гр. Видин 1. Учител ГЦОУД 10.11.2020 г.

Повече тук

Свободни работни места в ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци 1. Учител по английски език 09.11.2020 г.
2. Учител  химия и опазване на околната среда
3. Старши по биология и здравно образование

Повече тук

Свободно работно място в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин 1. Ресурсен учител 06.11.2020 г.

Повече информация тук

Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село   1. Чистач – хигиенист  03.11.2020 г.

Повече информация тук

Свободно работно място в ОУ „Васил Евстатиев Априлов“ с. Рабиша

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Васил Евстатиев Априлов“ с. Рабиша  1. Учител по български език и литература 28.10.2020 г.

Повече информация тук

Свободно работно място в ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр.Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр.Видин  1. Учител по физическо възпитание и спорт  16.10.2020 г. 094/600282

Повече информация ⇒⇒⇒