Архив на категория: Свободни работни места

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия главен счетоводител 029217428

Повече информация можете да видите тук.

 

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“ с. Арчар

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ Учител по музика 04.12.2019 г.

Повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин Образователен медиатор 28.11.2019 г. 094/600442

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Шофьор 21.11.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин Лектор по музика 12.11.2019 г. 094/606157

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Заместник-директор по административно- стопанската дейност 23.12.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин учител по английски език – прогимназиален етап 07.11.2019 г. 094/600261

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Васил Левски“, гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“, гр. Кула учител по физическо възпитание и спорт 31.10.2019 г. 093832510
093832512

Повече информация можете да видите тук.