Архив на категория: Свободни работни места

Свободно работно място в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин  1. Учител в група с ЦОУД в начален етап 01.10.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“ с. Арчар

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ с. Арчар  1. Учител група ЦДОУ I-IV клас 30.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин 1. Учител на деца с умствена изостаналост 25.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин 1. Ръководител на направление ИКТ 09.10.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“ гр. Кула 1. Учител по информатика и ИТ 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

 

Свободно работно място в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“ гр. Кула 1. Образователен медиатор 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин 1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин 1. Чистач/хигиенист             2.Учител група ЦДОУ I-IV клас 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“ с. Арчар

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“  с. Арчар  1. Учител ЦОУД в прогимназиален етап 18.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒