Архив на категория: Свободни работни места

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин Учител на група целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап 10.12.2021г.

рд-38-2414

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИДИН

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ – Видин Учител – лектор по химия и опазване на околната среда – 198 часа 02.12.2021г. 094/600267  094/600287

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Иван Вазов“ – ВИДИН

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ – Видин Учител ЦОУД в начален етап 02.12.2021г. 094/600267  094/600287

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „Христо Ботев“ с. Арчар

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ с. Арчар Учител  по математика 25.11.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КУЛА

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“ Учител/старши учител по математика

повече тук ⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“ Старши учител по математика 12.11.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ПТГ „Васил Левски“ – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПТГ „Васил Левски“ – Видин Учител професионално направление: Строителство 12.11.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин Учител в прогимназиален етап по английски език 05.11.2021г. 0886180469

повече тук ⇒⇒