Архив на категория: Обучение и квалификация

Продължаваща квалификация на педагогическите съветници

Програма за продължаваща квалификация на педагогическите съветници: “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”, с ръководител на обучението – доц. д-р Станка Михалкова.Повече информация можете да видите тук.

Обучение по проект „Кариерна ракета“

Уебинар за «Емоционална компетентност»

Проект „Квалификация за професионапно развитие на педагогическите специалисти“

Сдружение „Образование без граници – БГ 2012″, организира обучения по проект „Квалификация за професионапно развитие на педагогическите специалисти“.

  • писмо за информация и възможности от тук

За въпроси и коментари:
Георги Шошев, телефон: 0877787903

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар

Бизнес Едюкейшън Клуб отправя покана за участие в практически семинар: ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ  ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛАГАНЕ  НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018г. – на 24.10.2018г. в х-л Рамада/Принцес, бул. „Княгиня Мария Луиза” 131, зала „Европа” 2. Информация за работната програма, лектори, срок, условия за участие, цена  ще получите от тук. При проявен интерес, моля, изпратете  попълнена Форма за Регистрация (приложена към програмата).

Обучения на „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по 169 изцяло практически разработени теми – всички в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Повече информация можете да видите тук.

Програма от 50 съвременни и ефективни обучения за квалификационни кредити

Практически насоки за привеждане в съответствие с GDPR с продукта „GDPR Наръчник“

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира своя Есенен научно-образователен форум. Традиционно проявата предоставя среда на учени, изследователи и университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от училища и детски градини, експерти от МОН, представители на бизнеса и на неправителствени организации за публично споделяне и дискутиране на идеи и добри практики и за обсъждане на актуални проблеми на образованието в България.

Тазгодишното осмо издание е на тема „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“. Форумът ще се проведе на 9 и 10 ноември 2018 г. в сградата на ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

  • покана, която съдържаща електронен формуляр за заявка от тук
  • за повече информация https://diuu.bg/viii-forum/