Архив на категория: Обучение и квалификация

Задължения на длъжностните лица за защита на данните. Проблеми от практиката и новите законови промени

21 май 2019 г., 10.00 – 15.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
ЛекторЙорданка Иванова, адвокат

Семинарът, освен обучителен характер, ще има за цел да отговори и на конкретните практически нужди и проблеми, срещани от длъжностните лица в работата им в различните сфери на дейност, в която оперират съответно администраторите или обработващите данни.

Семинарът е отворен и за други служители, които не са длъжностни лица за защита на данните, но имат отношение при обработката на лични данни или са им възложени конкретни функции във връзка със защита на данните в рамките на организацията, която представляват.

Програма на семинара:

 1. Специфики и задължения на длъжностните лица по защита на данните съобразно различните форми за изпълнение на длъжността (служител, назначен само на тази длъжност, съвместяващ други функции или  действащ като външен подизпълнител).
 1. Основни елементи, необходими за спазването на принципа на отчетност на администраторите и обработващите данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (вкл. вътрешни процедури и политики, мерки за сигурност, регистри, оценка на риска и въздействието, правна документация и др.).
 1. Допълнителни изисквания при обработката на лични данни съгласно промените в  Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.).
 1. Административно-наказателната отговорност на администраторите и обработващите данни и средства за правна защита.
 1. Особености при обработката на искания от субектите на данни за упражняване на правата им по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги обобщи и ще ги коментира по време на семинара.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

На основата на Меморандума, сключен на 04.04.2017 г., между РУО София град и Дружеството на Психолозите в България се провеждат ежемесечни методически срещи на психолозите и пед.съветници работещи в образователната система на столицата.

Информираме ви, че поредната 18-та среща на тези колеги ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) в 163 ОУ «Черноризец Храбър», намиращо се в Дружба 2. Начало 9 ч.

Темата на срещата е „”Професионалния СТРЕС, БЪРНАУТ, АНГАЖИРАНОСТ и УЕЛНЕС в Образованието“   (идеята е да се обсъди оценяването на професионално свързаните негативни и позитивни психични явления и тяхното управление в контекста на образователната система.

Програмата на тази среща, както и начините за транспорт до 163 ОУ са в следния файл (https://dox.abv.bg/download?id=8fda554dac). Очакваме вашите колеги да се включат в предстоящата и следващите ежемесечни срещи на колегите психолози и пед.съветници от София.

Индикативната програма на 9-те ежемесечни срещи на колегите през 2018-2019 са дадени в следния файл – http://dox.bg/files/dw?a=33d9f70672. Очакваме до 30.04.2019 г. ваши предложения за домакинство на вашето училище или ДГ на някоя от срещите през май и юни на тези колеги.

Представяме на вниманието Ви информация за всички предстоящи обучения на Сдружение „Образование без раници“ до края на месец юни.

Предстоящи обучения до края на юни

Сдружение “Образование без раници” (https://obr.education/) и Център за творческо обучение (https://cct.bg/), с подкрепата на фондация “Америка за България”, продължават съвместните си обучения с квалификационни кредити и организират следните до края на месец юни:

Обучение Работилница за учители на тема “Иновативни образователни практики” с две издания – на 18 и 19 май в София и на 8 и 9 юни във Варна.

Обучението предоставя възможност да се запознаете с различни успешни, вече приложени в практиката на други страни подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност – запознавайки се с примери от Финландия до Япония.

Ако желаете да разберете какви решения съществуват по света, да ги изпробвате и обсъдите – регистрирайте се:

За Работилницата на 18 и 19 май в София – http://bit.ly/2ImZpXHТ

За Работилницата на 8 и 9 юни във Варна – http://bit.ly/2Pfyqy8

Важат отстъпки за ранно записване и за записване в група!

Обучениe на тема “Инструменти за привлекателно образование”: 
за учители по всички предмети – на 23 и 24 април в Пловдив,
за учители по математика и начални учители, с две издания – на 2 и 3 май в София и на 27 и 28 юни в София и акцент върху инструменти за часовете по математика.

Обучението представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти за учителя и учениците от всяка възраст и е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Ако желаете да използвате различни привлекателни за учениците, пестящи Вашето време и повишаващи Вашата ефективност в клас инструменти – не се колебайте да се регистрирате:

За обучението на 23 и 24 април в Пловдив – http://bit.ly/2XhtR9f

За обучението на 2 и 3 май в София – http://bit.ly/2IkRZEs

За обучението на 27 и 28 юни в София – http://bit.ly/2KGM3aM

Важат отстъпки за ранно записване и за записване в група за обучението на 27 и 28 юни в София!

Повече информация относно детайлите за самите обучения и примерни програми можете да намерите в публикацията на сайта на Образование без раници: https://obr.education/obuchenia-do-juni-2019/

За въпроси и допълнителна информация:
Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,
Тел. 0878350505, s.gateva@obr.education

Мариета Радулова, сдружение “Образование без раници”,
Тел. 0896730615, m.radulova@obr.education

Национална практическа конференция “Училище в облака”

Център за творческо обучение, в партньорство с Община Пловдив, Acer България, GEG Пловдив и кино Арена, кани Вас и Вашите колеги на Национална практическа конференция “Училище в облака”, която ще се проведе в гр. Пловдив на 11 и 12 юни 2019 г.

Повече подробности за мероприятието можете да намерите в приложената покана, която Ви молим да разпространите сред заинтересованите страни.


Конференцията е насочена към директори на училища, учители, образователни експерти, университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители на Министерство на образованието, местните власти и други заинтересовани лица от цялата страна.

Конференцията е двудневна и ще се проведе в гр. Пловдив на 11 юни 2019 в кино Арена, Мол “Марково тепе”, зала №2 и на 12 юни 2019 г. в Дом на културата Борис Христов.

Срокът за регистрация като участници е до 6 юни.
Срокът за регистрация като лектор е до 3 май.
С уважение,

Център за творческо обучение / Center for Creative Training 

website: www.cct.bg

уебинар за учители на тема „Развиване на умение за устойчивост“

Фондация „Мадара-България“ и ДИУУ Софийски университет организират уебинар за учители на тема „Развиване на умение за устойчивост“. Обучението се провежда онлайн присъствено на 23-ти и 24-ти април 2019 г. от 14:00ч. до 18:00 ч.
Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – стратегии за обучение, фокусирани върху развиване на умение за устойчивост.
На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН ще бъде издадено удостоверение за един квалификационен кредит от ДИУУ Софийски университет.
За повече информация и включване в уебинара прилагаме линк към сайта на събитието:
тел 0878 46 8582

Фондация „Миню Балкански“ – Пролетно – летни школи

И през 2019  година отново организираме и провеждаме пролетни и летни школи в построената за тази цел база на фондацията в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Нашата цел е да пробудим интерес в децата на ученическа възраст към научните знания,гражданското образование,изкуствата. За това ръководители на тези школи са изтъкнати педагози- Теодосий Теодосиев,проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова,Диман Михнев, Патрис Солер математици, архитекти,физици и информатици, завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ- Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова . Издаваме сертификати за участие.

Молим Ви да разпространите материалите, представящи дейностите в нашите  школи,като ги публикувате във вашия сайт или фейсбук страница от където учители, родители и ученици могат да научат за нас или изпратите до директорите на училищата от областта.

Предлагаме и стажове за учители,които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите.Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем с вас и ваши колеги в удобно за вас време за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.Можем да обсъдим и бъдещо сътрудничество в рамките на нашите и вашите възможности.

За повече информация моля разгледайте сайта на фондацията.

www.balkanski-foundation.org

Благодарим Ви за разбирането и отделеното време.

С уважение :

Проф. Минко Балкански

Руси Русев-изпълнителен директор- Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

Янка Ковачева-Организатор „Учебни дейности“ – Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

Тел:0889555677

Програма –Школи    2019г.

Дати Възраст на участниците Школа

 

1.    31- март – 5  април

 

2- 11клас Пролетна школа по Музикална култура и изкуства
2.     1– 6 юли        2 – 11 клас Лятна школа „Забавна математика“

 

3.     1 – 6 юли 8-11 клас Лятна школа  „Криптоматематика“

 

4.    1– 20 юли 5-12 клас

Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1

 

Лятна академия по френски език

 

5.  29  юли – 3  август    5-8клас Лятна  школа  “ Експериментална физика ”
6.    5  – 10  август 6-11клас  Лятна  школа   “Комбинаторна математика ”
7 .     12– 17 август 5- 12 клас

Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1

 

Лятна  школа  по Английски език

 

8.      19- 24 август       3- 11 клас  Лятна  школа  по Роботика

 

9.      26- 31 август  5- 9 клас Лятна  школа по Архитектура

 

10.    26- 31 август 3-10клас   Лятна  школа  по Астрономия и астрофотография
11.   2  – 7 септември 5- 9клас Лятна  школа  по Информатика и облачни технологии

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Мария Кръстева – специалист по ЗОП

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки.

 • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
 • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
 • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
 • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
 • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

Модул 2:

 • Промени в стойностните прагове;
 • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
 • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите;
 • Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП;
 • Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

За ВЕЛИКДЕН – от 25 до 29.04.2019 прекарайте 5-дневна РЕЛАКСИРАЩА ПОЧИВКА с ОБУЧЕНИЕ с кредит на красивия остров КОРФУ в Гърция

Уважаеми колеги, ако още не сте решили къде да бъдете по време на Великденските празници – съчетайте полезното с приятното –релаксираща и интересна почивка на един от най-красивите гръцки острови – Корфу, комбинирана с качествено обучение по важна за вас тема, при това на достъпна цена.

В приложени файлове по-долу ще намерите детайлна информация за това какво включват тази релаксираща 5-дневна почивка, както и списък от 22 теми за обучения, от който можете да изберете подходящата за вас тема. Всяко от обученията е одобрено от МОН, включено е в неговия регистър и носи по 1 квалификационен кредит. Вероятно най-полезна би била 13-та тема посветена на Анти-Стрес, чрез която ще махнете пролетната умора и ще натрупате позитивна енергия за до края на учебната година.

Организатори на почивката с обучение, на основата на договор за съвместна дейност, са фондация Човек Плюс (провеждаща обучението), туристическата агенция Травел Директ и Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) – всички те лицензирани и сертифицирани в своята сфера на дейност организации.

Подробна информация 5-дневната релаксираща почивка на о-в Корфу можете да изтеглите от следния линк –https://dox.abv.bg/download?id=ee7ef6810f, а визуален изглед – вижте тук – https://bit.ly/2UkrlkF

Списъкът на 22 одобрени от МОН и носещи кредити теми, от който можете да изберете подходящата за вас тематика на обучението, можете да изтеглите оттук – https://dox.abv.bg/download?id=5ffec94704

За повече информация за обученията – chovek_plus@abv.bg или 0876422652, а за екскурзията – office@traveldirect.bg  или 0898777609. Ще ви помолим да заявите вашето участие (като продължителност, дати, брой участници, начална и крайна точка на пътуване) най-късно до 10.04.2019 г. поради малкото оставащо време до началото на Великденската ваканция и потвърждаване пред гръцкия хотел.

За тези от вас, които вече са планирали оползотворяването на Великден, ви информираме, че можете да заявите достъпна за всеки 2-дневна почивка с обучение с кредит в района на Солун за всеки избран от вас уикенд до края на учебната година – виж тук –https://dox.abv.bg/download?id=d6690af2d6

Личните данни в трудовото правоотношение

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 адв. Станимира Чюбатарова,  д-р по трудово право

Програма на семинара:

 1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор.
 2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите?
 3. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.
 4. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?
 5. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
 6. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
 7. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.
 8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
 9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?
 10. Задължението за отчетност.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка от цената; при участие в три – 15 %

ВИЖТЕ КАЛЕНДАР С ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (8. КЛАС)

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центърът за образователни услуги организират обучение за учители по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (8. КЛАС)

 • заявка за участие от тук