Архив на категория: Обучение и квалификация

Kвалификационни обучения в Бургас, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители

Място на провеждане: Бургас, улица Г. Кирков №3

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 8- 9 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Имам удоволствието да Ви съобщя и поканя на предстоящите квалификационни обучения във Варна, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители.

Място на провеждане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

Програма: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/

Одобрена със заповед № РД09-877 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 13- 14 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 280 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 15- 16 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Записването се извършва по имейл. Необходимо е да се изпратят трите имена за удостоверенията, телефон за връзка и детайли за фактура. За присъждане на кредити са необходими и допълнителни данни.

За да мога да издам удостоверение с кредити са ми необходими следните данни:

(име, презиме, фамилия)

роден/а на ……………     год., в гр. (с)  София,………………….

на длъжност………………..

месторабота …………………………..

(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

завършил/а

(висше училище)

образователно-квалификационна степен – …….., специалност:……………..,

диплома ……………………………………..

Данни за заплащане по банков път:

ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД
Банка:
ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG07UBBS88881000597563

 

Място на проведане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

За въпроси и уточнения:

Катерина Щерева

GSM: 0898 79 54 13

e-mail: katerinashtereva@abv.bg

КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 27-28 май 2019 г. на тема:

 

„КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност“

 

Информация за уебинара е публикувана и в сайта на РУО София град – изх. № РУО1-13357/13.05.2019 г.

 

1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка в рамките на уебинара ще получите следната информация:

– какво е Когнитивен Скрийнинг и защо е полезно и важно да го правим с децата и юношите в и извън училище ?

– представяне и работа със 7-те кратки методики на Когнитивния скрининг;

– какво и колко са Стиловете на Учене и защо е важно да ги знаем и използваме в училище за по-ефективна работа с учениците ?

– представяне и работа с 4-те методики за оценяване на Стиловете на Учене;

– какво е Множествена Интелигентност, колко вида бива тя и защо е желателно да я знаем и използваме при учениците ?

– представяне, работа и предоставяне на методика за оценяване на профила на Множествената Интелигентност

 

– как да направим и използваме кратък познавателен профил на ученик

 

 

2. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

 

 

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара na 27.05.2019 г. е БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=4fec0f6e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 27 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

 

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.

 

ученическа конференция на тема „Никога повече война“

За пета поредна година СУ „Пeтко Рачов Славейков“, гр. Кърджали и Школа „ИстОрика“, организира ученическа конференция на тема „Никога повече война“ посветена на 80 годишнината от началото на Втората Световна война.В нея могат да участват ученици от гимназиален етап на образование. Учениците разработват проект /до двама ученици/ под ръководството на научен ръководител или консултант.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019г. на e-mail: shkolaistorika@abv.bg

Регионално управление на образованиeто – Кърджали подкрепя инициативата на организаторитe, която ще разгърне творческата изява на учениците и ще даде възможност за стимулиране на интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и ще обогати историческото им познание.

Условия и Заявка за участие в ученическата конференция от тук

Бюджетни практики в образованието

Записванията за специализираният семинар: „Бюджетни практики в Образованието“ — 20-21 юни 2019 г. — гр. Пловдив, вече текат активно. Напомняме, че ако изберете нощувка в Гранд Хотел Пловдив, за ранни заявки ползвате отстъпка от цената. Участие може да заявите на praktiki.bg, на телефон 02 / 98 98 200

 

Водещи лектори:

 • Пепа Хаджиева, експерт по бюджетно счетоводство и финансов одит, началник на отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност и банково обслужване“ и главен счетоводител наНОИ до 2018 г. одитор и началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор наодитна дирекция „Финансови одити“
 • Доц. д-р Андрей Александров, преподавател към Института за държавата и правото при БАН, Директор на дирекция „Трудово право и миграция“ в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“
 • Аспасия Петкова,  експерт по социално и здравно осигуряване, в различни периоди е работила като: експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ и заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Вижте подробности…

Уебинар „ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето“ на АППО

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. на тема:

„ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето

От СЪДЪРЖАТЕЛНАгледна точка в рамките на уебинараще получите следната информация:

      – какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са ?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието – по какви критерии и с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ?
– и редица други

От ОРГАНИЗАЦИОННАгледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. Участието в първият ден на уебинара е безплатно за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, администратори, логопеди, ресурсни учители и други специалисти и те ще получат хиперлинкове за включване в модулите на уебинара четвърт час преди началото му. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg  Заявката е в свободен текст.

Изграждане на система за управление и оценка на риска в организацията

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

 

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

Програма на семинара:

 1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 2. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 3. Основни акценти в процеса по управление на риска:
 • идентифициране на рискове;
 • методология за оценка на риска;
 • оценка на влияние и вероятност на риска: влияние и вероятност на риска; присъщ и остатъчен риск;
 • възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;
 • дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;
 • периодичност на оценка и докладване на рискове;
 • ниво на докладване;
 • определяне на отговорници за управление на рискове;
 • рискови индикатори.
 1. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.
 2. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:
 • критерии за приемливост на рискови индикатори;
 • дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.
 1. Мониторинг и докладване на рисковете:
 • риск регистър;
 • справка „Светофар”;
 • добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

12.45 – 13.45 ч. Обяд

 1. Стратегии и подходи за управление на рисковете.
 2. Иницииране на корективни действия:
 • справка „Регулировчик”;
 • добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;
 • оценка на ефективността на корективни действия.
 1. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
 2. Основни рискове във всяка организация.
 3. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Китов център ЕООД, т. 02 9515854, 0892 241171; office@kitovcenter.com; www.kitovcenter.com

Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП

Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП след промените от 01.03.2019 г. Подготовка за възлагане чрез централизирана електронна платформа.

 

21 май 2019 г.  (8 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата

 

 На семинара ще научите за:

 • Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка при условията на чл. 21, ал.2 от ЗОП:намиране на пазарна стойност; разграничение между пазарни проучвания и консултации; обработка на събраната информация за целите на определяне на прогнозната стойност; съотношение между изискванията на чл. 21, ал.2 и ал. 8 от ЗОП
 • Влияние на промените в ЗОП и ППЗОП при деклариране и доказване на лично състояние на кандидатите/участниците: промени в основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; нов кръг на задължени лица – пълномощниците като задължени лица; деклариране на обстоятелства от чуждо име; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
 • Определяне, деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор след промените в ЗОП и ППЗОП:видове критерии за подбор и възможност за позоваване на капацитета на трети лица при доказване на съответствие;промени в доказателствата за съответствие с част от критериите за подбор и последици в практиката; доказване на съответствие с критериите за подбор в хода на процедурата и при сключване на договор.
 • Срок на валидност на офертите: определяне от възложителя; удължаване на срока за валидност и потвърждаване на валидност за нов срок; последици.
 • Изготвяне на задължителни образци към документацията за обществена поръчка – подход и съдържание: ЕЕДОП;техническо предложение; ценово предложение.
 • Съобразяване на новите моменти в ППЗОП при назначаване и работа на комисията: състав на комисията – особености; изисквания при документиране работата на комисията в различните видове процедури.
 • Сключване на договор за обществена поръчка: срокове; събиране на документи; съдържание на договора.
 • Практически въпроси при прилагане на новите изисквания за възлагане чрез събиране на оферти с обява:съставяне на декларации за лично състояние и критерии за подбор; действия при работата на комисията; приключване на възлагането.
 • Основни правни и практически въпроси при възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: http://tbm-bg.com/obuchenia/269

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 19 май 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТОРАЗВИТИЕ

Научно-практическата конференция „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО
РАЗВИТИЕ“ се провежда ежегодно в гр. Бургас през м. август. В основата на събитието стоят
слените цели:
• Да се даде възможност за широко обсъждане на основни проблеми в системата на
образованието и науката в България.
• Да се съберат заедно преподаватели от различни висши училища и учители – практици
от различни градове и села в страната; да се намерят допирни линии между теорията и
практиката.
• Да се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес.
• Да се утвърди ежегодното провеждане на образователен форум в гр. Бургас с
широката подкрепа на институциите, ангажирани с образователната система в страната
ни.
• Акцентът е върху съвременни методи на преподаване и учене, приложение на нови
дигитални технологии в учебния процес, нова визия на класната стая. Представят се
съвременни педагогически и методически модели на работа в образователната сфера.
Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в годишното научно-методическо списание „Образование и технологии“. Списанието се реферира в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 2535-1214 (Online). Издават се два броя годишно.
Съгласно закона за предучилищно и училищно образование, за участие на педагогически специалисти от България с доклад се присъжда 1 квалификационен кредит.

Актуална информация и форма за регистрация са достъпни онлайн на адрес: www.itlearning-bg.com – връзка Научнопрактически форум.

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ – 6 и 7 юни
7-та  конферецния „АПИИ на 15 години ‘2019“,
ще се състои на 6 и 7 юни в Суит Хотел София
За регистрация и участие, можете да ни посетите на
За контакти: e-mail: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718

Пътят за кандидатстване за работа в Европейския съюз

Пътят за кандидатстване за работа в Европейския съюз

2 юни 2019 г. (неделя), 10.00 – 17.15 часа

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
Мими Йотова, юрист, експерт по европейска интеграция

Китов център организира този курс във връзка с очакваните конкурси на EPSO за работа в ЕС, които се отварят за кандидатстване от м.май 2019 г.

Лекторът на курса Мими Йотова е автор на единствения български интензивен курс за подготовка на българските граждани за конкурсите на EPSO и обучител в множеството проведени по тази тематика обучения в периода 2004-2019 г. Голяма част от нейните курсисти са преминали успешно през европейските конкурси и работят в различни структури на ЕС.

Целта на курса е да предостави полезна и детайлна практическа информация за пътя на кандидатстване за работа в ЕС и да подготви българските кандидати за успешно представяне в провежданите за целта конкурси на EPSO (Европейската служба за подбор на персонала в ЕС).

Курсът е предназначен и достъпен за всеки амбициозен български гражданин, който търси възходяща кариерна реализация, добри условия на живот и високо платена работа в една от най-престижните международни организации в света – Европейският съюз.

Тематиката на курса включва следните основни въпроси:

 • Пътят на кандидатстване за работа в ЕС.
 • Видове позиции в европейската публична администрация.
 • Източници на обяви за европейските конкурси за работа в ЕС.
 • Регистрация за участие в обявените конкурси.
 • Специфика на методиката на конкурсните процедури на EPSO.
 • Новите конкурсни процедури за администратори 2019.
 • Основни фази и видове изпити в европейските конкурси.

В курса ще се обърне специално внимание върху предстоящите нови конкурси на EPSOза администратори: Administrators in the field of Audit, Graduate Administrators!

Методиката на курса е изцяло с практическа насоченост: курсът включва симулации и анализ на реалните изпитни тестове с оглед на изграждането на необходимите тактики и умения за успешно представяне в европейските конкурси.

Цена 204 лв.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ