Архив на категория: Обучение и квалификация

пресконференция в Пресклуб „България“

На 6 ноември 2019 от 12.30 ч. се проведе пресконференция в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“ – София), на която Спешъл Олимпикс България стартира трета вълна от глобалната кампания РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО

покана от тук

Магистърски образователни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” стартира процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по  … за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Разработването на учебната документация ще бъде в съответствие с Наредбата за Държавните изисквания за придобиване на професионсина квалификация ”учител” и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионсиното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специашсти, както и според препоръките, дадени от потребителите на кадри.

В тази връзка Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” очаква  информация за необходимостта от такива кадри, както и за препоръки, относно включването на специфично учебно съдържание в тези магистърски програми.

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки с изпълнител Консорциум „ЕОП България“. В основата на ЦАИС ЕОП е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“.

С оглед големия интерес към досегашните представяния на платформата, Expert Events и „Негометрикс България“, обявяват
2 нови дати, в гр. София, за представяне на ЦАИС ЕОП и разясняване на начина за работа с нея:

14 ноември – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

25 ноември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Лектори на представянето са:

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ – ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ – ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

Местата за участие в представянията са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!

На всички участници в събитията ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП!

“Инструменти за привлекателно образование”

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение организират обучението “Инструменти за привлекателно образование”, с подкрепата на Сладкарници “Неделя” и VIVACOM.

Курсът е одобрен със заповед № РД09-1058 / 25.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката и носи 1 квалификационен кредит. 

Обучението ще се проведе в град София на 29 и 30 ноември 2019 г. между 09.00 и 17.00 ч. във всеки от дните в залата на VIVACOM на адрес: София, зала на Виваком, ж.к. Младост 1 – в сградата на пощата на бул. „А. Сахаров“ №1. Залата се предоставя с любезното съдействие на Vivacom.

Преференциални цени за това обучение се предлагат  благодарение на подкрепата на сладкарници “Неделя”:
Цена с отстъпка за 1 участник: 75 лв.
Цена с отстъпка за групи от 3 и повече участници от едно училище: 60 лв.
(Редовна цена: 120 лв. на участник)

Регистрация:  онлайн на  http://bit.ly/2P1jMfT

Ако сте си задавали следните въпроси:
Как да направя предмета си по-интересен и привлекателен за учениците?
Какви технологии мога да използвам, за да им задържа вниманието?
Има ли начин ученето да е забавно и пълноценно за децата?
Мога ли да спестя проверката на 30 броя тетрадки с домашно и да ползвам по-съвременни варианти на задания?

… то тогава това обучение е за вас!

Обучението е насочено към учители по всички предмети и представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти за учителя и учениците от всяка възраст. Подходящо е както за учители, които вече активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които акцентират на други методи, но “искат да са в час” и с дигиталното.

В обучението се разглеждат интернет платформи като Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструменти платформа за общо образование в света (също така изцяло безплатна). Представят се разнообразни примери за образователен софтуер, устройства, добри практики и насоки за тяхното използване. Обучението предоставя разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия – за ученици от предучилищна група до 12 клас.

За целите на обучението е необходимо участниците да разполагат с преносим компютър. По изключение и след предварително уточняване организаторите могат да предоставят работен таблет.

Заплащането се извършва само по банков път:
Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк

Отзиви, мнения, представяне на обученията на “Образование без раници” – вижте в това видео: https://youtu.be/pgDN9gghoe4

Повече за организаторите “Образование без раници”:
Страница на “Образование без раници” – https://obr.education/obuchenie-digitalni-instrumenti-noemvri-otstupki/
Страница на съорганизаторите Център за творческо обучение – https://cct.bg

Кан Академия
на български – https://bg.khanacademy.org
на английски – https://en.khanacademy.org

Страница във Фейсбук – https://www.facebook.com/KhanAcademyBG

Mедийни участия на “Образование без раници” например в bTVБНТБНРДарик Радио,  Успелите.бг и др.

За въпроси и допълнителна информация:
Мариета Радулова
0896730615, m.radulova@obr.education
Станислава Гатева,
Тел. 0878350505, s.gateva@obr.education

Сдружение Образование без раници
hi@obr.education

Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда”

Уведомяваме ви, че за първи път в България се организира Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда” гр. Стара Загора с чуждестранни и български преподаватели-практици. Тя е инициатива на ДИПКУ – Тракийски университет и ИКАСИ (Международен комитет за летни школи и институти по индивидуална психология).

Какво представлява специализацията? Дисциплините, които се изучават са практико-приложни и ще обогатят ежедневната  работа с децата, учениците и родителите. Осигурен е превод от английски на български език за чуждестранните преподаватели, който не се заплаща допълнително. Провежда се съботно-неделно или в други почивни дни.

За кого е предназначена специализация? Специализацията е подходяща за всички, които имат интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда, и са педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници.

С какво ще Ви бъде полезна тази специализацията?

  1. Ще предложи цялостно разбиране за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.
  2. Ще разшири знанието на участниците и разбирането на специфичната роля на учителя при различните емоционални и поведенчески трудности при децата и учениците.
  3. Ще разшири умението и разбирането на участниците по актуални въпроси, свързани с дигиталните деца, дигиталните ученици и модерните родители.
  4. Успешното завършване на едногодишната специализация Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.
  5. По новата НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да се участва в специализация веднага след придобиването на V ПКС или за година и половина да се добият V, IV и III степен.

Описание на специализацията:

Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият нови знания и умения. Включени са модули, предоставящи базисни знания за психология на личността и развитието в детска и училищна възраст, психологическо консултиране и основни психотерапевтични направления. Специализираните модули за обучение включват теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю. Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището. Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите се чрез упражнения, курсови проекти, изработване и представяне на учебни материали. Обучението се осъществява за една година в три семестъра с обща продължителност 234 учебни часа и завършва със защита на дипломна работа.

Място на обучението: Тракийски университет – ДИПКУ, гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ 9

Цена на специализацията: 1275,00 лв., която се заплаща на три равни вноски (по 425,00 лв.)

Важно: Таксата е окончателна и други такси не се събират! Краен срок за регистрация и плащане на първата вноска: 14.10.2019 г.

Първа лекция и откриване на специализацията: 16.10.2019 г., 09:00 ч.

Таксата можете да внесе в касата на ДИПКУ или по банков път по сметка на ДИПКУ: Уникредит Булбанк АД IBAN BG69UNCR 76303100 117737 BIC UNCRBGSF като в платежното нареждане запишете трите си имена, ЕГН и „ППС 5373 Стара Загора“ Заявление за участие в курса може да подадете тук.

 

За повече информация: Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет от 9,00 до 16,00 ч. тел.: 042/ 617 446, e-mail: dipku_sdk@abv.bg

международна конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“

Mеждународнаta конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“ e посветена на учебните градини като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование. Събитието ще се проведе на 15 ноември от 9.30 часа в Детски научен център „Музейко“ в град София (ул. „Проф. Боян Каменов“ №3, Студентски град, София 1700 – в близост до метростанция „Г.М. Димитров“).

Въпреки че идеята за обучение във и чрез градината не е нова, днес интересът от страна на педагозите и обществото се възражда, тъй като, на фона на скокообразния напредък науката и безпрецедентното развитие на технологиите и дигитализацията, децата ни се изправят пред проблеми, свързани със заседнал начин на живот, социално отчуждение, консуматорско поведение и морална апатия. Образователните градини предлагат решение в посока на разрешаването на тези предизвикателства, което е и в унисон с набирането на скорост на екологичното движение през последните десетилетия. Подобни мерки са предвидени и в проекта на националната стратегия за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училища до края на учебната 2022/2023 година, която е предложена за обществено обсъждане от Министерство на земеделието.

Събитието е предназначено за учители и директори в сферата на предучилищното и началното образование. Те ще имат възможност да обсъдят богатите възможности на градините като средство за активно, интердисциплинарно, мултисензорно учене и за приобщаващо образование, както и да споделят идеи за икономични и нересурсоемки варианти на изграждане и поддържане на учебна градина, и за конкретни занимания, свързани с градината и природата.

Ефектът на образователната градина не може да се ограничи само до инструмент за преподаване, повишаващ научната грамотност и академичните постижения на децата посредством учене чрез преживяване, опит и изследване. Градината има силен потенциал за трансформация на съвременната класна стая от статично, стресогенно и стерилно място в жива лаборатория, ангажираща пълноценно детето, неговото семейство и общност. Провеждането на образователни и развлекателни дейности в естествена среда позволява на децата да поддържат връзка с природата, насърчавайки не само ученето, но и много аспекти, свързани със социализация и приобщаване, основани на взаимност и уважение, формиране на екологичен светоглед и умения и нагласи за устойчиво развитие.

  • покана за участие от тук

Обучения за повишаване на квалификацията

Продивайн ЕООД провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти по програми, одобрени и вписани в Информационния регистър за квалификация на МОН.

Покана за отворени обучения

Заявка за участие

Обучителни програми на Продивайн ООД одобрени от МОН и включени в информационния регистър

Всяка от темите може да бъде проведена в удобно време и на избрано място.

Национален практически семинар “STEAM – предизвикателства и възможности”

Национален практически семинар “STEAM – предизвикателства и възможности” ще се проведе на 9-ти и 10-ти ноември 2019 г. в гр. Несебър.
Програмата на семинара цели да запознае учителите от областта на STEAM
дисциплините – природни науки, технологии, инженеринг, изкуства и математика със същността на STEAM обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците.
Нашите лектори и ментори са от системата на образованието – доказани в работата с ученици и колеги учители.

Подробности за семинара можете да видите тук:
https://forum.innovateconsult.net/

Програма „Нашите пари“

Програма „Нашите пари“, финансирана от картовия оператор VISA и български банкии предостявя възможност за партньорство на училища . Партньорството се изразява в провеждане на 36 учебни часа, посветени на развиване на финансова грамотност на ученици в гимназиален етап на образование.
Участието по програмата е безплатно както за училищата, така и за учениците. Финансиращите институции покриват заплащането на учители, които да водят часовете по финансова грамотност, закупуването на учебници и учебни тетрадки за учениците, както и обучение за професионална квалификация, носещо 3 квалификационни кредита за учителите, които работят по програмата.