Архив на категория: Обучение и квалификация

Сдружение „Бъдеще за всички” съвместно с фондация „Тръст за социална алтернатива” София организира полудневно събитие с регионален характер, насочен към педагогически и непедагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 г. в детските градини и подготвителни групи в училища.

Темата на събитието е ”Как се отразява бедността върху децата: Ролята на детската градина за прекъсване на порочния кръг на бедността”

Датата за провеждане на събитието е 23-ри Април от 10:00 до 13:00ч. в сградата на община Лом

Уебинари

Английски език за счетоводители

Ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion” в Гърция

Това събитие няма състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на м. септември. Заинтересованите от участие в събитието  училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр за кандидатстване и другите изисквани материали, съгласно подробното описание.

  • повече информация от тук

“Консултиране и психологическа подкрепа на ученици, родители и учители за адаптация в преходните училищни периоди – 1, 5 и 8 клас”

Консултиране и психологическа подкрепа на ученици, родители и учители за адаптация в преходните училищни периоди – 1, 5 и 8 клас” (25-29.03.2019 г.), с преподаватели доц. д-р Станка Михалкова и доц. д-р Райна Захариева.

Обучението е насочено към педагогически съветници и училищни психолози, завършили минимум първи модул от програмата за продължаващо обучение в консултантски умения “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”.

  • обява за обучението от тук

На 5-6.03 и 7-8.03.2019 два УЕБИНАРА за:

1) Когнитивен скрийнинг, Стилове на учене и Множествена интелигентност

2) Оценяване на ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – 1-мерно, Негативно и 2-мерно, Позитивно

Академията за Практическа Психология в Образованието (АППО) и фондация Човек Плюс, ви канят да се включите в два иновативни уебинара (присъствени онлайн обучения), които са одобрени от МОН и носят по 1 квалиф. кредит.

1) на 5-6.03.2019 г. – уебинар „КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност“.

– какво е Когнитивен Скрийнинг и защо е полезно и важно да го правим с децата и юношите в и извън училище?

– представяне и работа със 7-те методики на Когнитивния скрининг;

– какво и колко са Стиловете на Учене и защо е важно да ги знаем и използваме в училище за по-ефективна работа с учениците?

– представяне и работа с 4-те методики за оценяване на Стиловете на Учене;

– какво е Множествена Интелигентност, колко вида бива тя и защо е желателно да я знаем и използваме при учениците ?

– представяне, работа и предоставяне на методика за оценяване на профила на Множествената Интелигентност

– как да направим и използваме познавателен профил на ученик

2) на 7-8.03.2019 г. – уебинар „Оценяване на ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – 1-мерно Негативно и 2-мерно Позитивно“.

– какво е Традиционното и Съвременното разбиране за Психичното Здраве, какво е Негативно и Позитивно психично здраве?

– какво означава 1-мерно и 2-мерно оценяване на психичното здраве?

– методики за оценяване на 1-мерното психично здраве

– методики за оценяване на 2-мерното психично здраве

– връзка на позитивното психично здраве с други позитивни психологични явления и конструкти

Двата уебинара се провеждат в платформата Zoom – най-популярната в света платформа за уебинари и видеоконференции. Това става в 2 вечери от 18 ч. в 4 модула от по 40 мин. всеки в указаните по-горе дни. Освен присъствените онлайн има и няколко дистанционни часа за получаване на квалиф.кредит според Наредба 12 на МОН. За колегите, за които вечерното участие или дните на провеждане не са удобни има възможност за получаване на видеозапис на уебинарите. В този случай се издава сертификат, а не удостоветение за кредит. Може пакетите от методики по двете теми да се заявят и отделно от уебинарите.

За повече информация и записване за участие в единия или и в двата уебинара на АППО и за пакетите от методики – пишете на akademia_ppo@abv.bg.

 

Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2019 г.

От 2012 г. успешно се реализира Програмата за студентски стажове в държавната администрация, като до момента чрез портала http://staj.government.bg бяха проведени над 2 500 стажа в различни административни структури.

Съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация всички административни структури следва да обявяват свободните си стажантски позиции на портала независимо дали те са част от собствена програма или като част от централизираната кампания.

С настоящото писмо Ви уведомявам, че на 28 февруари стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2019 г.

Администрациите сами определят продължителността на стажовете (от 10 до 45 работни дни), както и броя на стажантите и професионалните направления, от които желаят да приемат студенти. Публикуването на обявите, първоначалния подбор на кандидатите и класирането се осъществяват изцяло онлайн на портала.

Администрациите/звената, които ще участват за първи път в програмата могат да получат достъп до портала като изпратят писмо до дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, в което да посочат определения със заповед координатор и съответните данни за контакт с него (име, длъжност, имейл и телефон).

Заповече информация можете да се свържете с: Диана Дончева, главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, тел. 02/ 940 2494 или Татяна Цветкова, старши експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, тел. 02/ 940 2626, имейл: staj@govemment.bg.

  • график на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация – 2019 г. от тук