Архив на категория: Обучение и квалификация

Форум „Готови за света“

Събитието ще се проведе на 13.03.2020 г. със специалната подкрепа и домакинство на детски научен център „Музейко“. Целта му е: 

  • Да създаде пространство за споделяне на добри практики за личностно развитие и подкрепа, които се случват в рамките на училище и развиват ключови умения и компетенции в учениците.
  • Да даде пространство за споделяне и учене, което насърчава свободния избор, развитието на таланти и интереси в учениците и създаване на връзки и контакти между училища от цялата страна.

В дългосрочен план Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България” би искала да насърчи ученето във формите на извънкласни и доброволчески инициативи, които по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес.

 

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи.

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи, разработени от Сдружение за споделено учене „ЕЛА“.

  • брошура на програмите от тук
  • катаког на програмите от тук

семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“

Практически семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“, ще се проведе на 21.02.2020 г. в Регионалния исторически музей в град Пловдив.

  • информация от тук

Във връзка с встъпване в длъжност на новоизбраните кметове на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, членове на постоянни комисии за конфликт на интереси към Общинските съвети, предлагаме на Вашето внимание практическо обучение относно ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО подаване на декларации по ЗПКОНПИ на тема:

„ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО/ЗПКОНПИ/.РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ВСТЪПИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕТЕ”.

Лектор на обучението е доктор по право Николай Николов.

Обучението ще се проведе на:

– 22 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново

– 25 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора

– 29 ноември 2019 г. в гр. София

При интерес моля изпратете по електронната поща своите талони за регистрация.

„Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“

Семинар на тема: „Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“ ще се проведе на 21-22.11.2019 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, жк.

пресконференция в Пресклуб „България“

На 6 ноември 2019 от 12.30 ч. се проведе пресконференция в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“ – София), на която Спешъл Олимпикс България стартира трета вълна от глобалната кампания РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО

покана от тук

Магистърски образователни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” стартира процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по  … за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

Разработването на учебната документация ще бъде в съответствие с Наредбата за Държавните изисквания за придобиване на професионсина квалификация ”учител” и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионсиното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специашсти, както и според препоръките, дадени от потребителите на кадри.

В тази връзка Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” очаква  информация за необходимостта от такива кадри, както и за препоръки, относно включването на специфично учебно съдържание в тези магистърски програми.

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки с изпълнител Консорциум „ЕОП България“. В основата на ЦАИС ЕОП е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“.

С оглед големия интерес към досегашните представяния на платформата, Expert Events и „Негометрикс България“, обявяват
2 нови дати, в гр. София, за представяне на ЦАИС ЕОП и разясняване на начина за работа с нея:

14 ноември – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

25 ноември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Лектори на представянето са:

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ – ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ – ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

Местата за участие в представянията са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!

На всички участници в събитията ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП!