Архив на категория: Обучение и квалификация

дистанционно обучение на тема: „Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите“.

Обучението е изцяло безплатно за участниците и е финансирано по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Лектор е г-жа Надежда Харизанова, държавен експерт в
отдел „Интеграция на хората с увреждания“ на МТСП.

Семинарът в дистанционна форма е предназначен за:
Социални работници от ДСП на АСП, експерти, работещи в АХУ, РУО към МОН, общини и НПО, предоставящи услуги за хора с увреждания.

Цели на обучението:
• задълбочаване на познанията относно действащата нормативна уредба за хората с увреждания;
• надграждане на знания за спецификите на уврежданията и функционалните ограничения;
• развитие на практически умения за извършване на индивидуална оценка на потребностите и издаването на направление по реда на Закона за хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Законът за хората с увреждания и Правилникът за неговото прилагане.
Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на Световната здравна организация и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания.
Същност на новия вид индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и начините на нейното практическо осъществяване във връзка с предоставянето на необходимата подкрепа.
Механизъм за осигуряване на подкрепа и постигането на индивидуален подход при оценяването.
Обмен на опит и добри практики във връзка с дентифициране на затрудненията и бариерите пред хората с различни видове увреждания и определяне на мерки за подкрепа.

За участие в обучението, изпратете в срок до 5.06.2020 г. приложените Анкетна карта и Заявка за участие, както и
официално писмо, с което номинирате съответния участник. Писмото следва да е адресирано до г-н Александър Шопов, директор на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и е достатъчно да
бъде изпратено сканирано на настоящия имейл адрес.

Анкета за учители по немски език.

Във връзка с настоящото положение Гьоте-институт България се опитва да отговори по най-добрия начин на нуждите на учителите по немски език за подкрепа и квалификация, която да им помогне в решаването на редица спънки, съпровождащи онлайн обучението. За тази цел са подготвили анкета, която да покаже, какви са предпочитанията и желанията на учителите, на какви квалификации да наблегнат, кои дидактико-педагогически въпроси са от особено значение за тях. Анкетата ще намерите тук

Национална конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

СУ „Г. Ст. Раковски”, гр. Котел Ви информира, че поради обявяването на извънредното положение в страната и преминаването на училищата в онлайн обучение се удължава срока за подаване на заявките за участие в Националната конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

Конференцията се организира по повод 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски и 145 години от Априлското въстание.

Конференцията ще се проведе на 9, 10 и 11 април 2021 г. с любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Сливен и Община Котел.

Срокът за заявка № 1 се удължава до 15 септември 2020 г.

Срокът за заявка № 2 се удължава до 23 ноември 2020 г.

Одобрените участници ще бъдат информирани до 20 декември 2020 г.

Срокът за заявка № З се удължава до 30 януари 2021 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. Пламен Митев от СУ „Св. Климент Охридски”

  • регламента за конференцията ⇒⇒⇒
  • заявки за конференцията ⇒⇒⇒

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Има удоволствието да ви информира, за възможността за продължаващо образование по ФИЛОСОФИЯ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТОЛОГИЯ, през учебната 2020/2021 година.

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И ДОКТОР)

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Форма на обучение:

Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на индивидуална програма за обучение и паралелно обучение.

УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ –

професионална квалификация

Форма на обучение:

– редовна и задочна;

– два семестъра.

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ –

професионална квалификация

Форма на обучение:

– редовна и задочна;

– два семестъра.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 3.3. „Политически науки“ – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление – 2 семестъра;

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления – 4 семестъра.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

Форма на обучение:

Редовна, задочна и самостоятелна.

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

Форма на обучение:

Редовна, задочна и самостоятелна.

Към катедрата функционира „Клуб на младия политолог“, който е място за дебати и дискусии по актуални политически теми между студентите политолози, както и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи“,  който е създаден през 2009 г. Той издава електронното списание „NotaBene” (notabene-bg.org) и организира периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните отношения и засягащи България („ЕС, Турция и Сирия”, „ЕС, Русия и анексирането на Крим”, „Енергийната независимост на България”; „Европейското интегриране на Западните Балкани” и т.н.). В тези дискусии са участвали, освен преподаватели от университета, бивши български посланици в засегнатите държави, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи, реномирани университетски преподаватели..

Катедрата организира: кръгли маси по теми с обществена значимост; национални и международни конференции, в които активно участие могат да вземат обучаващите се в университета студенти и докторанти; работи се както по национални, така и по международни образователни проекти; курсове и семинари /напр. „Предизборна кампания за местни избори“ и др.

Заповядайте при нас на адрес:

2700 Благоевград,

ул. „Иван Михайлов“, № 66

Тел: 073/ 588 520; 0882/ 938240

Факс: 073/ 88889 55 16

E-mail: filosofski@swu.bg

http://www.swu.bg

облачна платформа Google G Suite

„Център за творческо обучение“ Ви кани да се запознаете с новия ускорен и подобрен процес за активация и внедряване на облачната платформа Google G Suite за образованието в училище и да се присъедините към общност от над 350 училища в страната, за които дигиталната трансформация е стандарт, а не предизвикателство.

С писмо на Министерство на образованието и науката от 31.3.2020 г. е обявена  възможността за безплатна активация и използване на Google G suite за образованието за всички български училища.

Връзка към писмото:

https://drive.google.com/file/d/1C1sNQw-gMPO-XoZllwM0uj1-C_yida-m/view?usp=sharing

С вградения инструментариум  за подкрепа и наличният вече добър опит, училищата в област ВИДИН​могат да бъдат по-подготвени и по-успешни в процесите на смислено внедряване на технологии.

G suite за образованието би подпомогнало дигитализирането на процеси във всяко училище, без значение от брой ученици, финансиране, или размер на населеното място.

 

Форум „Готови за света“

Събитието ще се проведе на 13.03.2020 г. със специалната подкрепа и домакинство на детски научен център „Музейко“. Целта му е: 

  • Да създаде пространство за споделяне на добри практики за личностно развитие и подкрепа, които се случват в рамките на училище и развиват ключови умения и компетенции в учениците.
  • Да даде пространство за споделяне и учене, което насърчава свободния избор, развитието на таланти и интереси в учениците и създаване на връзки и контакти между училища от цялата страна.

В дългосрочен план Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България” би искала да насърчи ученето във формите на извънкласни и доброволчески инициативи, които по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес.

 

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи.

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи, разработени от Сдружение за споделено учене „ЕЛА“.

  • брошура на програмите от тук
  • катаког на програмите от тук

семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“

Практически семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“, ще се проведе на 21.02.2020 г. в Регионалния исторически музей в град Пловдив.

  • информация от тук