Архив на категория: Обучение и квалификация

VIII Национална годишна конференция за глобално образование

Българската платформа за международно развитие кани за участие в VIII Национална годишна конференция за глобално образование всички, които работят активно или желаят да работят за най-широко прилагане на глобалното гражданско образование в образователния процес и в управлението на училището.

Към поканата ⇒⇒⇒

Обучение по проект „Мотивирани учители = успешни ученици“

Дружество „Знание“ има удоволствието да Ви покани на първото обучение по проект „Мотивирани учители = успешни ученици“ , финансиран проект по програма Активни Граждани. Към поканата тук ⇒⇒⇒

дистанционно обучение на тема: „Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите“.

Обучението е изцяло безплатно за участниците и е финансирано по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Лектор е г-жа Надежда Харизанова, държавен експерт в
отдел „Интеграция на хората с увреждания“ на МТСП.

Семинарът в дистанционна форма е предназначен за:
Социални работници от ДСП на АСП, експерти, работещи в АХУ, РУО към МОН, общини и НПО, предоставящи услуги за хора с увреждания.

Цели на обучението:
• задълбочаване на познанията относно действащата нормативна уредба за хората с увреждания;
• надграждане на знания за спецификите на уврежданията и функционалните ограничения;
• развитие на практически умения за извършване на индивидуална оценка на потребностите и издаването на направление по реда на Закона за хората с увреждания.

Учебно съдържание:
Законът за хората с увреждания и Правилникът за неговото прилагане.
Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на Световната здравна организация и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания.
Същност на новия вид индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и начините на нейното практическо осъществяване във връзка с предоставянето на необходимата подкрепа.
Механизъм за осигуряване на подкрепа и постигането на индивидуален подход при оценяването.
Обмен на опит и добри практики във връзка с дентифициране на затрудненията и бариерите пред хората с различни видове увреждания и определяне на мерки за подкрепа.

За участие в обучението, изпратете в срок до 5.06.2020 г. приложените Анкетна карта и Заявка за участие, както и
официално писмо, с което номинирате съответния участник. Писмото следва да е адресирано до г-н Александър Шопов, директор на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и е достатъчно да
бъде изпратено сканирано на настоящия имейл адрес.

Анкета за учители по немски език.

Във връзка с настоящото положение Гьоте-институт България се опитва да отговори по най-добрия начин на нуждите на учителите по немски език за подкрепа и квалификация, която да им помогне в решаването на редица спънки, съпровождащи онлайн обучението. За тази цел са подготвили анкета, която да покаже, какви са предпочитанията и желанията на учителите, на какви квалификации да наблегнат, кои дидактико-педагогически въпроси са от особено значение за тях. Анкетата ще намерите тук

Национална конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

СУ „Г. Ст. Раковски”, гр. Котел Ви информира, че поради обявяването на извънредното положение в страната и преминаването на училищата в онлайн обучение се удължава срока за подаване на заявките за участие в Националната конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

Конференцията се организира по повод 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски и 145 години от Априлското въстание.

Конференцията ще се проведе на 9, 10 и 11 април 2021 г. с любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Сливен и Община Котел.

Срокът за заявка № 1 се удължава до 15 септември 2020 г.

Срокът за заявка № 2 се удължава до 23 ноември 2020 г.

Одобрените участници ще бъдат информирани до 20 декември 2020 г.

Срокът за заявка № З се удължава до 30 януари 2021 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. Пламен Митев от СУ „Св. Климент Охридски”

  • регламента за конференцията ⇒⇒⇒
  • заявки за конференцията ⇒⇒⇒