Архив на категория: Обучение и квалификация

РААБЕ България в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) иСиндиката на българските учители (СБУ) организира двудневно изнесено обучение за директори и заместник-директори на училища и детски градини на тема: Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция (2019).

Обучението ще се проведе  на 11 и 12 юли 2019 г. в х-л Аугуста, гр. Хисаря.

Основни акценти в обучението ще бъдат поставени върху:

Преглед на промените в нормативните документи за системата на предучилищното и училищното образование и подготовката за следващата учебна година

Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в системата на предучилищното и училищното образование

Практика и казуси във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация в образованието

Практическото приложение за Закона за защита на личните данни в образователните институции

Законът за мерките срещу изпиране на пари – Въвеждащо обучение за директори на образователни институции

Дигиталната трансформация в образованието. Софтуерни решения в подкрепа за ефективно управление

Участието в обучението се заплаща, таксата за участие включва:

 • двудневно практическо обучение;
 • пакет обучителни материали;
 • удостоверение за 1 квалификационен  кредит;
 • сертификат за преминато въвеждащо обучение по ЗМИП;
 • 1 нощувка в двойна стая/единична стая, с вкл. закуска на блок маса;
 • 2 обяда, 1 вечеря, 2 кафе-паузи;
 • туристически данък, туристическа застраховка, вход за вътрешен плувен басейн с минерална вода, фитнес, сауна, стая за релакс, паркинг, интернет.

Повече информация за събитието: http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/organizacionno-razvitie-i-efektivno-upravlenie-na-obrazovatelnata

Линк към форма за регистрация:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciZZMJ3ciwzunxr8Y4yYht06z0Axz29pMU78gHqBzaS12CPA/viewform

24 юни 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Йорданка Ивановаадвокат; Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

Програма на семинара:

10.00 – 13.15 ч. І. Правни и организационни аспекти. Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

 1. Общо представяне на българския Закон за киберсигурност и Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
 2. Задължени субекти и методика за определяне на операторите на съществени услуги.
 3. Компетентни административни органи по мрежова и информационна сигурност – видове, задачи, правомощия, екипи за реагиране.
 4. Мерките за мрежова и информационна сигурност (организационни, технологични и технически) и техният минимален обхват.
 5. Конкретни задължения на операторите на съществени услуги и цифрови услуги:
 • мерки за управление на рисковете, съобразени със: сигурността на системите и съоръженията; действията при инциденти; управление на непрекъснатостта на дейностите; наблюдение, одит и изпитване; спазване на международни стандарти.
 • мерки за предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяните от тях услуги;
 • задължение за докладване на инциденти с компютърната сигурност за инцидентите, които имат въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги показатели, дали въздействието на даден инцидент е съществено.
 1. Система за управление на сигурността на информацията, която включва следните минимални организационни мерки:
 • разпределение на отговорностите за мрежовата и информационната сигурност;
 • прилагане на политика за мрежовата и информационната сигурност;
 • управление на: риска; информационните активи, включително човешките ресурси; инцидентите; достъпите (физически и логически); измененията; непрекъснатостта на дейността и/или услугите (съществени, цифрови); взаимодействията с трети страни.
 1. Административно-наказателна отговорност за задължените субекти при неспазване на законовите изисквания.
 2. Европейска стандартизация за ИКТ услуги.

14.00 – 17.15 ч. ІІ. Технически аспекти. Лектор: Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

 1. Оценка на заплахите, риска и въздействието.
 • Анализиране на заплахи, свързани с методите на социалното инженерство.
 • Анализиране на заплахи, свързани с електронната търговия и финансовия сектор.
 • Анализиране на заплахи, свързани с изтичане на конфиденциална информация и кражба на данни.
 • Анализиране на заплахи, свързани с опит за спиране на услугата.
 • Анализиране на заплахи, свързани с кражба на автентикация.
 1. Осигуряване на непрекъснатост на действията. Разглеждане на техническите мерки, необходими за осигуряването на непрекъснатост на действията и възстановяване на бизнеса в случай на атака.
 2. Изграждане на система за разпределяне и управление на заявките.
 • Методи за проследяване на инцидентите.
 • Методи за проследяване на промени по инфраструктурата на дадена организация.
 • Методи за проследяване на клиентските заявки.
 1. Управление на чувствителна информация.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейния пренос.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейното съхранение.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейната обработка.
 1. Системна и мрежова сигурност.
 • Сигурност на данните при приложенията.
 • Сигурност на данните на ниво мрежа и операционна система.
 1. Управление на уязвимостите. Методи за изграждане на програма за сканиране и тестване на сигурността на информационни системи като защитна мярка.
 2. Мониторинг на критичните системи.
 3. Реагиране при инциденти и атаки. Необходими стъпки при изграждане на план за реагиране при инциденти.

 

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

Уебинари (присъствени онлайн обучения) на  Интерактивна Академия за Практическа Психология в Образованието (ИАППО) и фондация Човек Плюс, а именно:

на 10-11.06.2019 =>  „ЕФЕКТИВНА и ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА в Клас и в Училище“

на 13-14.06.2019 =>  „ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ на децата и юношите“ – част 1-ва от комплексната програма „ВСЕ ПО“ (Вдъхновяващо Социално, Емоционално и Позитивно Образование)

информация за съдържанието, организацията и условията за включване в предстоящите наши уебинари:

 1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка,

      1.1. в уебинара ни на 10-11.06.2019 г. посветен на Ефективна и Позитивна Дисциплина в Клас и в Училище в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

                – управлението на дисциплината като важна част от управлението на класа и работата с групи и общности в образованието

                – нагласите и уменията на учителите и оценяването им – ключов фактор за Управлението на Дисциплината (УД)

                – какво отличава систематичните ефективни и позитивни подходи към УД от интуитивните и традиционните

                – 5-те големи подхода в работата по УД в образованието

                – Поведенчески подходи за УД

                – Личностно насочени подходи за УД

                – Междуличностно насочени подходи за УД

                – конкретни примери за УД на индивидуално, групово и организационно ниво

      1.2. в уебинара ни на 13-14.06.2019 г. посветен на Емоционалната Компетентност на Децата и Юношите в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

             – защо говорим и работим за емоционална компетентност (ЕК), а не за емоционална интелигентност (ЕИ)

             – кои са основните компоненти на всяка компетентност, и на емоционалната в частност

            – кои са базисните 8 емоции и как да ги разпознаваме в себе си

            – кои са основните умения за разпознаване и разбиране на емоциите на другите

            – кои са основните умения за управление на собствените емоции

            – можем ли и как да управляваме емоциите на другите

– как да оценяваме емоциите – представяне на пакет от 12 методики

– кога и как се провежда програмата ЕК на ВСЕ ПО в и извън училище

– защо и как да оценяваме ефективността на програмата ЕК на ВСЕ ПО – входно-изходен тест

– участниците получават над 100-странични наръчници за всяка от 3-те възрастови групи на програмата ЕК на ВСЕ ПО

 1. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарите са 16-часови (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрени са от МОН и носят по 1 квалификационен кредит.  Уебинарът/те се провеждат в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът/те се провеждат в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. След заплащане на таксата за участие в уебинара/те ни в двата дни на провеждането му/им ок. 17:50 ч. ще получавате на имейла си хиперлинковете за включване в неговите модули в платформата Zoom.us.

 1. От Финансовагледна точка, таксата за участие в нашите носещи 1 квалификационен кредит зависи от това дали сте се включили в 1 или повече наши уебинари, дали желаете да получите и ползвате и пакета/те от методики за оценяване, както и дали можете да ползвате някоя от няколкото вида отстъпки, които предлагаме. Ако проявявате интерес – пишете ни на даденият по-долу имейл и ние ще ви изпратим по-детайлна и специфицирана за вас информация. В таксите е включено освен участието в даден уебинар, също и негов видеозапис, материали от него, както и удостоверението за квалиф. кредит. Те както и пакетите от методики се предоставят след подписване на декларация за конфиденциалност.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и/или за заявки за участие в уебинара/ите – пишете ни на имейл akademia_ppo@abv.bg.  Заявката е в свободен текст.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

 

26 – 28 септември 2019 г., град Шумен

 • покана от тук
 • заявка за участие от тук
 • програма от тук
 • образец на доклад от тук

 

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа.

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа, в сила от 01.11.2019 г. Актуални въпроси на ЗОП и ППЗОП. Методология и практика на Агенцията по обществени поръчки

25 и 2юни 2019 г.  (16 уч. часа)

гр. София, хотел ХЕМУС ****

Лектори:

Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата и

Борислав Цветанов– юрист, експерт по обществени поръчки; 2006- 2015 г. КУИППД/ КОНПИ; 2015- 2017 г. Дирекор на дирекция „Правно и административно обслужване” в общинска администрация; 2017- 2018 г. МРРБ; 2018- 2019 г. АОП

На семинара ще научите за:

 • Особености при изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – пазарни проучвания и консултации. Разделяне на обществени поръчки – промени в забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП и последици.
 • Обособени позиции: приложното поле на мотивите за липса на обособени позиции;прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП; особености при възлагане чрез електронната платформа.Обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците: изменения в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; задължени лица; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
 • Критерии за подбор и документите за доказване на съответствие с тях. Използване на трети лица и подизпълнители.
 • Оценяване на офертите в съответствие с чл. 70 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.
 • Срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите. Съдържание на образците към документацията за обществена поръчка.
 • Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.
 • Искане и даване на разяснения – използване на електронната платформа. Оферти – окомплектоване и подаване чрез електронната платформа.
 • Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – промени в работата на комисията при действието на електронната платформа.
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.
 • Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение. Външен предварителен контрол осъществяван от АОП. Често срещани нарушения на законодателството констатирани при контролната функция на АОП. Нови административно наказателни разпоредби. Практически въпроси с които се сблъскват възложителите в процеса на възлагане на поръчки. Подбрана практика на КЗК и ВАС.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА:
http://tbm-bg.com/obuchenia/270

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
http://tbm-bg.com/zapisvane

Такса за участие: 330 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП,  2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 21 юни 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход

Уебинар «ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход» на Академията за ППО.

Тези често срещани проблеми при децата и юношите (достигащи съвкупно до 20-30% в някакъв период от живота им), макар и добре познати и на родителите, и на професионалистите, не само, че не намаляват, а се увеличават – напр. децата-астматици от 3-4% за едно-две десетилетия се увеличиха до над 10%, особено в големите градове. Същото се отнася и за другите изброени проблеми.

Прилаганите в момента подходи за справянето с тях или не са особено ефективни (напр. при астмата и алергиите те не лекуват проблема в дълбочина и окончателно, а контролират симптоматиката, а при енурезиса, енкопрезиса и тиковете, всъщност няма ефективни медицински подходи за лечение) или не рядко рецидивират след време. Това не означава, обаче, че не съществуват други, психо-поведенчески, начини за справяне с тези проблеми. Напротив, има такива, при това добре известни и практикувани от хиляди специалисти с голям успех при милиони хора по целия свят и ние имаме удоволствието и приоритета да ви ги предоставим. Това са многокомпоненти програми създадени от специалисти предимно в САЩ, но също в Русия и други страни от 70-те години на 20 в. насам и доказали своята ефективност. В някои от тях ключова роля играе т.н. приложен поведенчески анализ (ABA), в други специфични психофизиологични практики, в трети NLP и др.. Общото между тези програми е, че те са основават не на еднократни или линейни прости методи (напр. един медикамент, билка или медицинска интервенция) или на един психологичен метод (от която и да е школа – напр. психоанализ, когнитивно-поведенческа терапия, НЛП или др.), или промяна на един от аспектите на начина на живот (напр. хранене, движение, фитнес, общуване или др.), а са многокомпоненти (5-10 компонента), многостъпкови (4-5-6) комплексни, био-психо-социални, програми. В обучението ни, основаващо се на нашия над 10-годишен опит, детайлно се представят всички важни компоненти и стъпки на тези програми за всеки от 5-те проблема, с които ще се работи. Имайки предвид мащабността на тези проблеми, това е едно въвеждащо в общия ни многокомпонентен подход и по-конкретни начини на работа с тях обучение, като след това, при желание, има възможност за по-специализирани обучения по всеки един от тези 5 психоздравни и психосоматични проблеми поотделно. Ефективността на нашите програми е в диапазона 60-80%, което е един доста висок процент. За да се постигне той и за да е устойчив във времето, обаче, трябва да се включат всички компоненти на програмите ни и да следват всички стъпки в тях. И макар, че имаме случаи на изчезване на симптоматиката само в 1 стъпка и с 1 процедура, прилагането на цялостната програма е условието за дългосрочната им ефективност.

Предлаганото обучение, одобрено от МОН и носещо 1 квалификационен кредит, е особено подходящо за всички, които работят с деца и юноши изобщо или с такива с посочените проблеми и в частност, за училищни, клинични и детско-юношески психолози, психотерапевти и психиатри, педагогически съветници, специални педагози, социални работници, логопеди, лекари и други специалисти, както и за специалисти от ЦОП, ЦСРИ, дневни и други центрове и по-специализирани ДГ и училища, както и за различните институции за деца и юноши с различни проблеми, а могат да се включат и родители, които имат деца с някой от 5-те проблема. За частно практикуващите колеги с кабинети имаме специална по-задълбочена програма и обучение, която се основава на франчайзингов принцип. Досега сме провели двуцифрен брой обучения по тази важна проблематика в София, Пловдив и Бургас. Уебинарната форма на обучение (т.е. онлайн присъствен семинар) е много удобна за всички колеги от страната, за които командировъчните като пари и време са проблем, както и факта, че уебинарът се провежда във вечерно, т.е. в извънработно време, а не е за пренебрегване и факта, че при онлайн обучението таксата за участие е значително по-ниска.

От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара на 30.05.2019 ге БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, психотерапевти, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=e644c67e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 30 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.

Законът за киберсигурност. Нови изисквания и мерки за мрежова и информационна сигурност

24 юни 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Йорданка Ивановаадвокат; Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

Програма на семинара:

10.00 – 13.15 ч. І. Правни и организационни аспекти. Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

 1. Общо представяне на българския Закон за киберсигурност и Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
 2. Задължени субекти и методика за определяне на операторите на съществени услуги.
 3. Компетентни административни органи по мрежова и информационна сигурност – видове, задачи, правомощия, екипи за реагиране.
 4. Мерките за мрежова и информационна сигурност (организационни, технологични и технически) и техният минимален обхват.
 5. Конкретни задължения на операторите на съществени услуги и цифрови услуги:
 • мерки за управление на рисковете, съобразени със: сигурността на системите и съоръженията; действията при инциденти; управление на непрекъснатостта на дейностите; наблюдение, одит и изпитване; спазване на международни стандарти.
 • мерки за предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяните от тях услуги;
 • задължение за докладване на инциденти с компютърната сигурност за инцидентите, които имат въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги показатели, дали въздействието на даден инцидент е съществено.
 1. Система за управление на сигурността на информацията, която включва следните минимални организационни мерки:
 • разпределение на отговорностите за мрежовата и информационната сигурност;
 • прилагане на политика за мрежовата и информационната сигурност;
 • управление на: риска; информационните активи, включително човешките ресурси; инцидентите; достъпите (физически и логически); измененията; непрекъснатостта на дейността и/или услугите (съществени, цифрови); взаимодействията с трети страни.
 1. Административно-наказателна отговорност за задължените субекти при неспазване на законовите изисквания.
 2. Европейска стандартизация за ИКТ услуги.

14.00 – 17.15 ч. ІІ. Технически аспекти. Лектор: Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

 1. Оценка на заплахите, риска и въздействието.
 • Анализиране на заплахи, свързани с методите на социалното инженерство.
 • Анализиране на заплахи, свързани с електронната търговия и финансовия сектор.
 • Анализиране на заплахи, свързани с изтичане на конфиденциална информация и кражба на данни.
 • Анализиране на заплахи, свързани с опит за спиране на услугата.
 • Анализиране на заплахи, свързани с кражба на автентикация.
 1. Осигуряване на непрекъснатост на действията. Разглеждане на техническите мерки, необходими за осигуряването на непрекъснатост на действията и възстановяване на бизнеса в случай на атака.
 2. Изграждане на система за разпределяне и управление на заявките.
 • Методи за проследяване на инцидентите.
 • Методи за проследяване на промени по инфраструктурата на дадена организация.
 • Методи за проследяване на клиентските заявки.
 1. Управление на чувствителна информация.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейния пренос.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейното съхранение.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейната обработка.
 1. Системна и мрежова сигурност.
 • Сигурност на данните при приложенията.
 • Сигурност на данните на ниво мрежа и операционна система.
 1. Управление на уязвимостите. Методи за изграждане на програма за сканиране и тестване на сигурността на информационни системи като защитна мярка.
 2. Мониторинг на критичните системи.
 3. Реагиране при инциденти и атаки. Необходими стъпки при изграждане на план за реагиране при инциденти.

 

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

специализирани обучения във връзка с ЗПКОНПИ

 1. Тема: „ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКАНА ГОДИШНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ. ПРАВЕН РЕЖИМ, АДМИНИСТРАТИВНА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

v  Дата на провеждане: 07.06.2019 г.

v  Място на провеждане:  гр. Стара Загора, х-л Сити

v  Срок за записване: 27.05.2019 г.

покана от тук

 1. Тема:„ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ – ВИДОВЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКА. ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТТА. ПРАКТИКА НА КПОНПИ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

 

v  Дата на провеждане: 10-13.07.2019

v  Място на провеждане:  Свети Влас, хотел Лунна пътека 5*,  all inclusive

v  Срок за записване: 17.06.2019 г.

покана от тук

При интерес на ръководителите и експертите от Вашата администрация, които имат отношение към темата, моля да изпратят по електронната поща своите талони за регистрация

Kвалификационни обучения в Бургас, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители

Място на провеждане: Бургас, улица Г. Кирков №3

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 8- 9 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Имам удоволствието да Ви съобщя и поканя на предстоящите квалификационни обучения във Варна, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители.

Място на провеждане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

Програма: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/

Одобрена със заповед № РД09-877 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 13- 14 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 280 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 15- 16 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Записването се извършва по имейл. Необходимо е да се изпратят трите имена за удостоверенията, телефон за връзка и детайли за фактура. За присъждане на кредити са необходими и допълнителни данни.

За да мога да издам удостоверение с кредити са ми необходими следните данни:

(име, презиме, фамилия)

роден/а на ……………     год., в гр. (с)  София,………………….

на длъжност………………..

месторабота …………………………..

(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

завършил/а

(висше училище)

образователно-квалификационна степен – …….., специалност:……………..,

диплома ……………………………………..

Данни за заплащане по банков път:

ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД
Банка:
ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG07UBBS88881000597563

 

Място на проведане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

За въпроси и уточнения:

Катерина Щерева

GSM: 0898 79 54 13

e-mail: katerinashtereva@abv.bg

КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 27-28 май 2019 г. на тема:

 

„КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност“

 

Информация за уебинара е публикувана и в сайта на РУО София град – изх. № РУО1-13357/13.05.2019 г.

 

1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка в рамките на уебинара ще получите следната информация:

– какво е Когнитивен Скрийнинг и защо е полезно и важно да го правим с децата и юношите в и извън училище ?

– представяне и работа със 7-те кратки методики на Когнитивния скрининг;

– какво и колко са Стиловете на Учене и защо е важно да ги знаем и използваме в училище за по-ефективна работа с учениците ?

– представяне и работа с 4-те методики за оценяване на Стиловете на Учене;

– какво е Множествена Интелигентност, колко вида бива тя и защо е желателно да я знаем и използваме при учениците ?

– представяне, работа и предоставяне на методика за оценяване на профила на Множествената Интелигентност

 

– как да направим и използваме кратък познавателен профил на ученик

 

 

2. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

 

 

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара na 27.05.2019 г. е БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=4fec0f6e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 27 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

 

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.