Архив на категория: Новини и публикации

Интерактивна ЛЯТНА АКАДЕМИЯ за ПРАКТИЧЕСКА психология

Интерактивната ЛЯТНА АКАДЕМИЯ за ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ е отворена и подходяща за всички психолози, педагигически съветници, учители, възпитатели, администратори, ресурсни учители, логопеди, клинични психолози, трудово-организационни и УЧР психолози, социални работници и др., както и студенти и дори родители, които имат желание и възможност да отделят няколко часа или дни през летните месеци за своето професионално и лично развитие.

Лятната Академия има за цел да съдейства на колегите да доразвият и осъвременят своите знания и умения по посока на по-ефективна работа с децата и юношите, както и с групите и организациите в и с които работят. Програмата на Лятната Академи е без аналог, и като съдържание, и като формат, и като обхват, както в следдипломната квалификация у нас, така и във висшето образование. Тя включва няколко формáта:

– 16 часови уебинари (от които 8 уч.ч.. онлайн присъствени), по 33 одобрени от МОН обучения, носещи квалификационни кредити

– 4-часови уебинари по актуални и полезни за колегите теми, които са безплатни

– дистанционно обучение по 19 пакета с общо над 170 психологически теста

– индивидуални консултации и супервизия на желаещи това колеги – лично или онлайн

– възможност за практически стаж за студенти – лично за тези от София и онлайн за останалите)

– представяне в социалните мрежи на кратки информации за световно известни психолози родени в периода на Лятната Академия (21-06-22.09)

– възможни са и други форми по взаимно договаряне (напр. за юли са планирани фирмени тренинги)

Интерактивната Лятна Академия се организира от екип от фондация Човек Плюс, Институт Ре-Генезис съвместно със Секция „Психология в Образованието” на Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) и Академията за Практическа Психология в Образованието (АППО). Всички те са членове на ДПБ и на Регистъра на психолозите в Р.България, признат от EFPA и имат значителен практически опит в областта на психологията изобщо и в тази на образованието, в частност.

Приложено ви предоставяме:

– Word файл, в който са дадени детайли за нашата интерактивна Лятна Академия за Практическа Психология и включването в нея – изтегли оттук – https://dox.abv.bg/download?id=8e75dad7ff.

– Excel файл, в който са темите на 33-те обучения и 19-те пакета с 170-те теста, от които можете да изберете тези, в които желаете да се включите и след като ги отбележите ни изпратете обратно попълнения Excel файл не по-късно от 30.06.2019 г. – изтеглете оттук – https://dox.abv.bg/download?id=63769bf226. На 1 юли ще ви изпратим темите на нашите обучения и други форми на работа на Лятната Академия за месец юли, според това кои теми са получили повече избори от потенциални участници в тях. Същото ще направим на 1.08. и 1.09.

Уебинарите носещи квалиф.кредити ще се провеждат два пъти седмично – в понеделник и вторник и в четвъртък и петък – от 18 ч. до 21:40 ч. – т.е. в по 2 вечери с общо 8 присъствени онлайн уч.часа по 40 мин. + почивки от по 20 мин. между тях’, след което, за издаване на кредити има допълнителни дистанционни няколко часа, според Наредба 12 на МОН.

Безплатните уебинари ще се провеждат всяка сряда от 18 до 21:40 ч.. Ако колегите желаят могат да им бъдат издадени сертификати за участие в тези по-кратки обучения

Индивидуалните професионални консултации, супервизиите, студентския стаж (лично или онлайн) могат да се провеждат в работните дни между 10 и 16 ч.

Ежеседмично ще осъществяваме в социалните мрежи (основно ФБ) кратки информации за световно известни психолози родени на съответния ден в рамките на провежданата Лятна Академия (21.06-22.09.). На колеги, които проявяват интерес към даден психолог бихме могли да им изпратим линкове към техни работи. Напр. днес, 21 юни, представяме кратка информация (във вид на хиперлинкове) за Арнолд Гезел (1880-1961) един от най-видните детски психолози на 20 в., родоначалник на т.н. „матурационистко“ направление към детското развитие – виж тук – https://dox.abv.bg/download?id=c206e1e9a0

По-конкретно, през седмицата 24-30.06.2019 г. ще се проведат следните 3 уебинара от ИЛА:

– на 24-25.06. – «Резилиънсът (психична устойчивост към трудности): Подходи, Оценяване, Стимулиране»

– на 26.06. – „Практическа психология за Учители: 1-ва част“ (безплатен уебинар)

– на 27-28.06. – „Оценяване и стимулиране на Творчеството (креативност, училищна с-ма за надарените, иновативност на преподавателите) в клас и в училище

Темите на уебинарите през юли ще обявим на 1.07. според броя избрани модули и участници през юли.

Надяваме, се и през летните месеци да сме полезни на всеки колега, който има време и желание да се включи в нашата Интерактивна Лятна Академия за Практическа Психология и да надгради своите знания и умения, както и да получи кредити, при това по-един удобен начин – у дома ви или на друго избрано от вас място с интернет връзка с нас.

За Информация и Записване: имейл: akademia_ppo@abv.bg

среща на психолозите и педагогическите съветници

Поредната 19-та ежемесечна среща на психолозите и педагогическите съветници, осъществявана на основата на Меморандума между РУО София-град и ДПБ от 04.04.2017 г. и Индиативната програма за реализацията му през 2018/2019 г. ще се проведе на 29.05.2019 г. от 9.00 ч.  в СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София.  

Темата на срещата е ”Позитивно образование и позитивен климат“.

Програмата на тази среща, както и местоположението и начините за транспорт до/от СМГ са дадени в приложени файлове.

Очакваме колегите, които проявяват интерес към тази актуална тема, която е много популярна, обсъждана и прилагана по света, да се включат в предстоящата ежемесечна среща на колегите психолози и пед.съветници от столичното образование. Срещата е отворена и за всички проявяващи интерес към темата от и извън образованието.

Местоположението на СМГ е даден в сайта на училището – https://www.smg.bg/contacts.php.

Приложение:  Програма на 19-та среща на 29.05.2019 г. – https://dox.abv.bg/download?id=634367643c

Спектакъл на дратично-куклен театър Силистра

Дратично-куклен театър Силистра е държавен професионален културен институт, второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Министерство на културата. В репертоара на театъра е включен спектакълът „Откога те чакам”, авторски спектакъл от Орлин Дяков, и костюми Виолета Радкова, а ролите се изпълняват от актьорите Иван Самоковлев, Татяна Цветкова, Илияна Крушева, Михаил Незалзов, Александър Павлов и Стефан Станчев. „От кога те чакам” е пиеса за борбата на едно младо момиче със зависимостта си от наркотиците. В спектакъла се срещат минало и настояще, както и изконните основи на българщината и съвременното им обезсмисляне.

До 10. юни е удължен срокът за кандидатстване на училища и организации, за да станат част от Международната награда на херцога на Единбург в България

До 10. юни всяко училище и организация в България може да заяви желанието си за придобиване на лиценз за независим оператор на престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование чрез попълване на онлайн форма за интерес. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора. Като ефективен инструмент за личностно развитие и израстване, програмата предлага и множество възможности за лицензираните организации, образователни институции и техните служители. В процеса на работа те имат възможност да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор от утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като същевременно развиват и своите менторски умения. Наградата служи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и  връзката между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 130 държави, което е уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда и изграждане на позитивна образователна система у нас.

 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството” 2019 г., се организира ежегодно по инициатива на Европейската комисия. Конкурсът се провежда в два етапа – национален и европейски. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерството на икономиката.

Цел на инициативата е да бъдат отличени най-ефективните и оригинални проекти, насърчаващи предприемаческото мислене и култура.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции самостоятелно или в партньорство с обществени и/или бизнес организации. Кандидатите заявяват желанието си за участие не по-късно от 28 май 2019 г., като попълват формуляр на електронната страница на Министерството на икономиката, рубрика „Малки и средни предприятия“ с проект, който да има двегодишна история в една от следните категории:

 • Насърчаване на предприемаческия дух;
 • Инвестиране в изграждането на умения;
 • Подобряване на бизнес средата;
 • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
 • Подпомагане на развитието на „зелени“ пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите;
 • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

На национално равнище жури под ръководството на Министерството на икономиката ще отличи две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална церемония през месец юни 2019 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Лице за контакт: Теодора Митова — тел.: 02 940 7573, t.mitova@mi.government.bg.

Организирането и провеждането на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

От 30 май до 2 юни 2019 година ще се проведе 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019. Организатор е културно – просветно дружество „Родно Лудогорие“, Проявата е ежегодна и е част от националните чествания във връзка с 2 юни.

Министерството на образованието и науката е съорганизатор на инициативата.

Статут на за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс, посветен на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от тук

График на 34-ти поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ от тук

национални лагери за младежи от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национални лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Целта на лагерите „Заедно напред“ е да мотивират ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения, да изградят лидерски умения сред тях, да ги превърнат в активни млади хора, които участват в обществения и социален живот. Създаването на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България е друго огромно предимство, което предлагат лагерите „Заедно напред“.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

 • Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 21 юли 2019г.
 • Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
  2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
  3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
  • За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
  • За завършилите средно образование – само копие от диплома.
  4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
  5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.  и е част от формуляра.
  6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни – декларация за лица над 18г. и декларация за лица под 18г.

Цялата информация и необходими документи ще намерите налични тук – http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2019/

За въпроси – Галина Исаева – програмен ръководител на програма „Заедно напред“.

Контакти:galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463