Архив на категория: Новини и публикации

НБУ с нова магистърска програма „Лидерство и мениджмънт в образованието“ от новата академична година 2021/2022

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да предостави цялостно разбиране и познаване на аспектите и подходите за лидерство и мениджмънт в образователните институции.

При все по-нарастващото значение на образованието, образователният мениджмънт е тази комплексна дейност, която трябва да обедини и задейства различните ресурси (човешки, материални и идеи) за постигане на желаните и очаквани цели. Успешният мениджмънт зависи от степента на координация и организация на тези ресурси. За да управлява ефективно и да бъде лидер, мениджърът трябва да е в състояние да съдейства за изграждане и развитие на уникалния образ на образователната институция – култура, ценности, интегритет – които формират чувство за принадлежност, ангажимент и удовлетвореност в целия екип.

Повече тук и тук

Свободни работни места в СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ружинци

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ружинци 1. Учител начален етап I-IV клас /ЦДО/  инфо тук ⇒⇒⇒      31.08.2021 г. 0877745793
2. Учител  по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование инфо тук ⇒⇒⇒ 
3. Учител  по немски език II-XII клас инфо тук ⇒⇒⇒
4. Учител по учебна практика VIII-XII клас /професионално образование/ инфо тук ⇒⇒⇒

ЦОИДУЕМ обяви Конкурсна процедура 33.20-2021

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обяви нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 г., 17:30 ч.

В периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, трябва да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

  1. Насоки за кандидатстване.
  2. Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата
  3. Приложение 2 Декларация съгласно Регламент 679 от 2016 г.
  4. Приложение 3 Декларация на партньора
  5. Ръководство за Бенефициента

 

Свободно работно място в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин Учител по технологии и предприемачество 31.08.2021 г. 094/600287 094/600267

повече тук ⇒⇒⇒

VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

ПОКАНА

 

ЗА

VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

 ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2021

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

 

 

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институтс подкрепата на община Варна, организират на 12 и 13 август 2021 г. в гр. Варна VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.

 

На 12 август 2021 (четвъртък) от 19.30 ч. в Държавна опера – Варна (пл. „Независимост“ 1, гр. Варна) ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти, реализирани през 2020 и 2021 г.

 За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2021 на: http://youth.bg/registration/barok2021/.

При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg. Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2021 в същия срок.

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване във Варна може да намерите на https://visit.varna.bg/ или на сайта на БАРОК.

За допълнителна информация за Националната кампания:

www.barok.bg           www.youth.bg            и ел. поща: dostap@barok.bg

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286

Диана Христозовa – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/

Покана за конференцията

Обява за номинации за годишните награди „ПроКултура“ 2020-2021

Заявление за номинации за годишните награди „ПроКултура“ 2020-2021 – срокът е до 8 август 2021

Скала за оценка на номинациите

Ред и условия за запознаване на учениците с оценените писмени работи от Национално външно оценяване в VII и X клас по БЕЛ, математика и по чужд език, проведени през учебната 2020/2021 година

УВАЖАЕМИ УЧEНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, че в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г., включително, учениците от VII клас и техните родители, и учениците от X клас имат възможност да се запознаят с оценените писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език, в електронна среда.

Запознаването с индивидуалните резултати на учениците ще се извърши в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин от 8:30 до 18:30 часа.

  • За учениците от VII клас запознаването с резултатите от проверените изпитни работи по Български език и литература, математика и по чужд език се извършва в присъствието на родител/настойник.
  • При запознаване със съответната писмена работа, учениците от VII и X клас представят служебна бележка.

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VII и X клас, от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.