Архив на категория: Новини и публикации

прозрачен шлем за многократна употреба DeMASK B-2

Предвид наближаващите матури  и потребността от максимална защита БОКС-АУТО 09 ЕООД предлага шлемове на преференциални цени – 6,50 лв. за брой, за осигуряване на по-безопасни условия при провеждане на изпитите на зрелостниците.

Предпазният прозрачен шлем за многократна употреба DeMASK B-2  е изработен от PVC фолио с дебелина 200 микрона и служи за предпазване на лицето и очите от попадане на вредни патогени.

Шлемът е изцяло прозрачен, за да предостави максимално удобство и по този начин не намалява зрителното поле.

Закопчаването е с велкро, с чиято помощ лесно се регулира размера. За максимален комфорт шлемът има  лента от предната вътрешна страна (на челото).

Височината на предпазния шлем е 21,00см.

Широчината на предпазния шлем е 30,00см.

Шлемът е личен предпазен продукт, не е медицинско изделие!

Използването на шлема не отменя потребността от използване на защитна маска!

Инструкции заподдръжка:

  1. Преди да сложите шлема, почистете го с топла вода и сапун, като използвате мека гъба без абразивни елементи;
  2. Подсушете внимателно без да използвате хартия, тъй като тя е абразив и може да надраска фолиото;
  3. Може да се дезинфекцира със спирт;
  4. Оставете да изсъхне и след това използвайте.

Внимание!!!

  • Избягвайте прегъване на фолиото.
  • Не почиствайте шлема в автоклав, тъй като не е устойчив на високи температури!

Цената, която предлагаме за Вас е:

– 6,50 лв. / бр.c вкл. ДДС

Борис Такев – Управител на „Бокс Ауто-09“ ЕООД

+359883797997

Оферта – Лични предпазни средства

Предпазни маски за еднократна употреба – Цена 0,92 лв. с ДДС

Предпазни маски за многократна употреба – Двупластова – 1,50 лв. с ДДС

Предпазни маски за многократна употреба – Трипластова – 2,60 лв. с ДДС

Предпазни очила – 14,00 лв. с ДДС (11,50 лв. с ДДС – при поръчка на 1 кашон от 300 бр.)

Дезинфектант – дермален, на спиртна основа – при поръчка над 100 бр. – 10,50 лв. с ДДС

Предпазен шлем  –  при поръчка от 100 бр. 14,40 лв. с ДДС

Оферта шлем ⇒⇒⇒

Цялостна оферта ⇒⇒⇒

Nina Atanasova

Regional Sales Manager

8, Ovcho pole str.

9000 Varna, Bulgaria

Mob. (+359) 887 096 266

Email: nina.atanasova@bestmedicalcare.bg

www.bestmedicalcare.bg

Електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас

Уважаеми родители,

Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, но за не повече от една учебна година съгласно изискването на чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование. Подаването на заявление по чл. 139, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагане по обективни причини от постъпване в първи клас /Образец 3 от сайта на РЦПППО – гр. Видин, секция за родители www.rcpppo-vidin.com / се подават до директора на РЦПППО – гр. Видин по имейл, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба / Копие на акт за раждане; протокол от ЛКК; удостоверение за задължително предучилищно образование; статуси от проведени предварителни изследвания – психологични, логопедични, медицински; резултати от скрининг теста за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения; социални, съдебни и други документи, които имат отношение към образованието на детето/ на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност – на място в РЦПППО след приключване на извънредното положение. Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането. Решението се взема на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Образец 3 можете да изтеглите от тук.

горещ телефон за дистанционното обучение

От 24 март 2020 година Министерството на образованието и науката откри горещ телефон – 0800 10 112, на който ученици, учители, родители и директори могат да отправят предложения, сигнали, препоръки и коментари за дистанционното обучение, което се провежда по време на извънредното положение.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Новини 2020

Министър Красимир Вълчев
Българският учител показа, че на него може да се разчита – по принцип и когато сме в трудна и екстремна ситуация. Доказа, че е подготвен, иновативен и отдаден на работата. Впечатли с ентусиазъм, реактивност, съзидателност, професионализъм, солидарност и взаимопомощ.