Архив на категория: Новини и публикации

среща на психолозите и педагогическите съветници

Поредната 19-та ежемесечна среща на психолозите и педагогическите съветници, осъществявана на основата на Меморандума между РУО София-град и ДПБ от 04.04.2017 г. и Индиативната програма за реализацията му през 2018/2019 г. ще се проведе на 29.05.2019 г. от 9.00 ч.  в СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София.  

Темата на срещата е ”Позитивно образование и позитивен климат“.

Програмата на тази среща, както и местоположението и начините за транспорт до/от СМГ са дадени в приложени файлове.

Очакваме колегите, които проявяват интерес към тази актуална тема, която е много популярна, обсъждана и прилагана по света, да се включат в предстоящата ежемесечна среща на колегите психолози и пед.съветници от столичното образование. Срещата е отворена и за всички проявяващи интерес към темата от и извън образованието.

Местоположението на СМГ е даден в сайта на училището – https://www.smg.bg/contacts.php.

Приложение:  Програма на 19-та среща на 29.05.2019 г. – https://dox.abv.bg/download?id=634367643c

Спектакъл на дратично-куклен театър Силистра

Дратично-куклен театър Силистра е държавен професионален културен институт, второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Министерство на културата. В репертоара на театъра е включен спектакълът „Откога те чакам”, авторски спектакъл от Орлин Дяков, и костюми Виолета Радкова, а ролите се изпълняват от актьорите Иван Самоковлев, Татяна Цветкова, Илияна Крушева, Михаил Незалзов, Александър Павлов и Стефан Станчев. „От кога те чакам” е пиеса за борбата на едно младо момиче със зависимостта си от наркотиците. В спектакъла се срещат минало и настояще, както и изконните основи на българщината и съвременното им обезсмисляне.

До 10. юни е удължен срокът за кандидатстване на училища и организации, за да станат част от Международната награда на херцога на Единбург в България

До 10. юни всяко училище и организация в България може да заяви желанието си за придобиване на лиценз за независим оператор на престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование чрез попълване на онлайн форма за интерес. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора. Като ефективен инструмент за личностно развитие и израстване, програмата предлага и множество възможности за лицензираните организации, образователни институции и техните служители. В процеса на работа те имат възможност да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор от утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като същевременно развиват и своите менторски умения. Наградата служи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и  връзката между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 130 държави, което е уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда и изграждане на позитивна образователна система у нас.

 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството” 2019 г., се организира ежегодно по инициатива на Европейската комисия. Конкурсът се провежда в два етапа – национален и европейски. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерството на икономиката.

Цел на инициативата е да бъдат отличени най-ефективните и оригинални проекти, насърчаващи предприемаческото мислене и култура.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции самостоятелно или в партньорство с обществени и/или бизнес организации. Кандидатите заявяват желанието си за участие не по-късно от 28 май 2019 г., като попълват формуляр на електронната страница на Министерството на икономиката, рубрика „Малки и средни предприятия“ с проект, който да има двегодишна история в една от следните категории:

 • Насърчаване на предприемаческия дух;
 • Инвестиране в изграждането на умения;
 • Подобряване на бизнес средата;
 • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
 • Подпомагане на развитието на „зелени“ пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите;
 • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

На национално равнище жури под ръководството на Министерството на икономиката ще отличи две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална церемония през месец юни 2019 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Лице за контакт: Теодора Митова — тел.: 02 940 7573, t.mitova@mi.government.bg.

Организирането и провеждането на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

От 30 май до 2 юни 2019 година ще се проведе 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019. Организатор е културно – просветно дружество „Родно Лудогорие“, Проявата е ежегодна и е част от националните чествания във връзка с 2 юни.

Министерството на образованието и науката е съорганизатор на инициативата.

Статут на за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс, посветен на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от тук

График на 34-ти поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ от тук

национални лагери за младежи от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национални лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Целта на лагерите „Заедно напред“ е да мотивират ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения, да изградят лидерски умения сред тях, да ги превърнат в активни млади хора, които участват в обществения и социален живот. Създаването на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България е друго огромно предимство, което предлагат лагерите „Заедно напред“.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

 • Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 21 юли 2019г.
 • Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
  2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
  3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
  • За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
  • За завършилите средно образование – само копие от диплома.
  4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
  5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.  и е част от формуляра.
  6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни – декларация за лица над 18г. и декларация за лица под 18г.

Цялата информация и необходими документи ще намерите налични тук – http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2019/

За въпроси – Галина Исаева – програмен ръководител на програма „Заедно напред“.

Контакти:galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463

Астро парти Байкал

Национален дворец на децата, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал, с подкрепата и съдействието на Регионално управление на образованието – Плевен, за 15-та година организират „Астро парти Байкал”. Събитието ще се проведе от 31.05.2019 г. до 01.06.2019 г., включително, в с. Байкал, община Долна Митрополия.

Проявата има за цел да:

 1. Стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения.
 2. Създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици.
 3. Обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал”, участват до 2-ма ученици на възраст от 12 до 18 години и 1 учител по физика и астрономия от цялата страна. Учениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейността се финансира от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с. Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи до гр. Плевен са за сметка на училищните бюджети. Храненето – вечеря и закуска/ ще се извършва в ресторант „Хижа Байкал“ съгласно предварително изготвено меню, съобразено с изискванията на Агенция по храните. Следобедната закуска и закуската след наблюденията ще бъде от сухи, пакетирани храни.

Настаняването на участниците ще бъде в базата на ОЦИДЗИ /регистрирана в РЗИ – Плевен/ и вилни къщички тип „Кайлъка” към ресторанта.

Транспортирането на учениците от гр. Плевен до с. Байкал и обратно ще се осъществи с лицензиран превозвач /по приложен списък на учениците от страната/. Ръководител на групата ще бъде г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия.

Осигурени са безопасни условия за провеждането на „Астро парти Байкал“ и медицинско лице.

Заявки за участие, по приложен образец, се изпращат до 23.05.2019 г. на e-mail: eva iotova@abv.bg и ivo jokin@abv.bg.

За допълнителна информация

г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия:
тел.:О6552/24 66, e-mail: eva_iotova@abv.bg;
г- н Иво Джокин – директор на Общински центьр за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал: тел.: 0879124964, 0888668916, e-mail: ivo_jokin@abv.bg.

Програма „Астро парти Байкал” и заявка за участие от тук.

ДЕБЪРСКИ МАЙСТОРИ ВЪВ ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ

Видинска Света митрополия

Държавен архив – Видин

Ви кани на

представяне на книгата

 

Дебърски майстори във Видинска епархия, том I

 

от

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, проф. Елена Генова, доц. Иван Ванев, гл. ас. Майя Захариева

 

В събитието ще участват авторите.

Държавен архив – Видин ще представи изложба

на богослужебни книги от своите фондове

14 май 2019 г. (вторник), от 17,30 часа

изложбена зала на Държавен архив – Видин

 

 

Ежегодно на 1 юни в цял свят се провеждат мероприятия, посветени на Международния ден за защита на децата. Представителството на Россотрудничество в Република България традиционно провежда мероприятия, посветени на честването на тази знаменателна дата.

В тази връзка представителството на Россотрудничество в Република България кани учениците от различните училища в България да посетят площадката на представителството на Россотрудничество (гр. София, ул. Шипка 34, Руски културно-информационен център). Програмата на честването на Международния ден за защита на децата може да бъде подготвена с оглед на вашите пожелания (организиране на екскурзия, кинопрожекция и пр.).

Заявки за участие, въпроси и пожелания моля да изпращате на електронния адрес на представителството на Россотрудничество в Република

България: bulgaria@rs.gov.ru, тел. (02) 946-19-06.