Архив на категория: Новини и публикации

горещ телефон за дистанционното обучение

От 24 март 2020 година Министерството на образованието и науката откри горещ телефон – 0800 10 112, на който ученици, учители, родители и директори могат да отправят предложения, сигнали, препоръки и коментари за дистанционното обучение, което се провежда по време на извънредното положение.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Новини 2020

Министър Красимир Вълчев
Българският учител показа, че на него може да се разчита – по принцип и когато сме в трудна и екстремна ситуация. Доказа, че е подготвен, иновативен и отдаден на работата. Впечатли с ентусиазъм, реактивност, съзидателност, професионализъм, солидарност и взаимопомощ.

национален лагер за момичета от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национален лагер
за момичета от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Програмата на лагера е насочена към образователни възможности за момичетата, ромската жена/ромското момиче; предразсъдъци и стереотипи и начини за преодоляването им; ранни бракове; как да бъдем успешни и темата за кариерно ориентиране.

В програмата за пети национален лагер за момичета от ромски произход е включено и посещение в университет.
Лагерът ще се проведе от 14-16 април 2020 година, по време на априлската ваканция, в гр. София и ще даде възможност на 35 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и
жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.
Желаещите момичета да участват в лагера е необходимо да кандидатстват като изпратят формуляр.

Подробности  – http://www.areteyouth.org/blog/entry/lager_za_momicheta

Контакти: Галина Исаева – програмен ръководител на
програма „Заедно напред“

galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463

„Походът на книгите”

Кампанията „Походът на книгите” ще се провежда за девета поредна година с основна цел да повишава и насърчава интереса на децата към четенето и книгите. Кампанията е обвързана с отбелязването на Международния ден на детската книга 2 април, и Международния ден на книгата и авторското право — 23 април.

„Походът на книгите” се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и ще се проведе в цялата страна.

С цел популяризиране на кампанията сред децата и учениците във Вашата област моля да проведете срещи с директори на обществени библиотеки — регионални, общински и читалищни, с представители на центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), общински служители и други за възможността в периода 02-23 април 2020 година в училища и/или в обществени библиотеки да се организират събития, които да бъдат част от кампанията „Походът на книгите”. Такива събития могат да бъдат:

  • „Известни българи четат на деца”;
  • „Маратон на четенето” — ученици четат на ученици, ученици четат на деца, родители четат на ученици/деца;
  • Срещи на деца/ученици с писатели;
  • Конкурси, състезания и други прояви.

На 22 януари 2020 година Министерството на образованието и науката и Министерството на културата подписаха Споразумение за сътрудничество, коего дава възможност на всички училища и детски градини в страната да реализират през учебната година съвместни инициативи с обществени библиотеки с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло, придобиване на по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература.