Архив на категория: Новини и публикации

юбилейни изложби в Националният музей на образованието

Националният музей на образованието отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище с две юбилейни изложби.
Те могат да бъдат разгледани до края на месец февруари.
Информация – в прикачените файлове.
Заявки за посещение на тел. 066 806 461
Вход – свободен

На 8 февруари 2020 г. (събота),в Американския университет в България /АУБ/ в Благоевград ще се проведе „Ден на отворените врати”.

Предварителна регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата  http://aubg.edu/open-house, къдего може да се види и програмата за събитието. Денят на отворени врати в АУБ е отлична възможност да се усети атмосферата и преживяването в света на университет!

изложение на българските университети

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Валентин Паскалев – председател на сдружение „Кандидатстудентска борса“, с което запознава че през февруари и март 2020 г. сдружението организира изложение на българските университети в отделни градове в страната – София, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна Бургас, Хасково и Стара Загора. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.

  • график на кандидатстудентската борса от тук

Пътуваща изложба „Обич за България“

На 07 януари 2020 г. от 13:00 ч. в Музей „Кръстата казарма“, гр. Видин със съдействието на Регионално управление на образованието – Видин, официално ще бъде открита пътуваща изложба „Обич за България“ на деца от българските неделни училища в чужбина.Повече информация за изложбата можете да видите тук.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2020 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на VII клас, в училище определено от началника на РУО – Видин.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием в профилираните гимназии в профил „Математически“ или „Природни науки“ в V клас в българско училище през учебната 2020/2021 година

Съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием в профилираните гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари 2020 година, родителите на учениците, желаещи да кандидатстват в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ подават заявление за явяване на изпит до съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат при условията и по реда на националното външно оценяване, в училище определено от РУО на територията на областта.

В област Видин държавен план-прием в V клас ще се извършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Учениците, които желаят да кандидатстват подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

 

Линк към рамка във Фейсбук с надпис „Да четеш е модерно“

Във връзка с провеждането на националната седмица на четенето е създаден линк към рамка във Фейсбук с надпис „Да четеш е модерно“:
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1020289374984952

Създаден е и хаштаг: #дачетешемодерно

Обучителна програма за ученици „Киберскаут“

Националният център за безопасен интернет, управляван от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“ за поредна година ще организират обучения по програма „Киберскаут“ за ученици от V клас. Допълнитела информация е публикувана на адрес https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/173-cyberscouts

Ролева симулация „Учениците като дипломати”

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, в което е представена инициатива на гръцката неправителствена организация „ROI” за включване на български ученици в ролевата симулация „Учениците като дипломати”.

Министерството на образованието и науката не се ангажира с логистична подкрепа за участие в събитието.

информация от тук