Архив на категория: Новини и публикации

Национална изложба за ученическо ткворчество „Заедно“

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които са изправени училищните общности, Ви уведомяваме за организирането и осъществяването на пета по ред Национална изложба „Заедно” за ученици от I — IV клас.

Изложбата се организира от Община Лясковец – Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на сдружение „Зов за България”.

За желаещите да се включат в петата Национална изложба, Ви изпращаме Регламент за участие и плакат тук ⇒⇒⇒

 

Онлайн дискусия „По-качествено професионално образование и обучение“

Екипът на сдружение „Образование България 2030″ Ви кани да се включите в онлайн дискусия „По-качествено професионално образование и обучение. Тя ще се проведе на 22 април, 2021 г. от 16:00 до 17:00 ч. в платформата Zoom.

Регистрирайте се за участие ТУК.
 
Целта на дискусията е да постави на преден план темата за качеството на професионалното образование и обучение и да представи за обсъждане съществуващи вече модели и добри практики, политики и мерки за подобряване на качеството на ПОО на училищно ниво.
Участници в дискусията

Мария Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката (поканена);

Асенка Христова, изпълнителен директор на Институт за изследвания в образованието;

Светослав Иванов, директор на ПГ по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд.

Модератор: Златка Димитрова, експерт по образователни политики в сдружение „Образование България 2030“;

Регистрирайте се за участие ТУК.  
Повече информация за формата и за програмата на дискусията ще намерите в  Поканата.

 

Конкурс „Мечтите на Венци Станев“

Уважаеми участници конкурсната тема съдържа 5 задачи и обяснения към темата.

За всяка от задачите е необходимо да напишете пълно описание на решението. Пълното решение на всяка задача се оценява с 10 точки, въз основа на критериите: оригиналност, математическа точност и логически подход.

Време за работа: 120 минути.

Всяка от задачите се решава на отделен лист. Необходимо е да изпратите, по възможност в един e-mail, снимки на решените задачи до 16:00 часа в деня на конкурса (20.04.2021 г.) на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.  В изпратения е-mail следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа. Отговори, изпратени след крайния час, няма да се проверяват.

Пожелаваме Ви успех!

Конкурсна тема   ⇒⇒⇒

провеждане на инициативи по повод Деня на Европа – 9 май

Информационен Център „Европа Директно – Видин“ организира провеждането на две инициативи по подов Деня на Европа: онлайн симулация на Съвета на Европейския съюз и онлайн състезателна игра «Да опознаем Европа». Събитията са насочени към ученици над 12 годишна възраст. Бихме искали да привлечем участници от поне пет училища от област Видин. Все по-важно е учениците да познават Европейския съюз, както и демократичния процес и начините на вземане на решения в Съюза. Ето защо предвиждаме да се формира „кръгла маса”, където учениците ще играят ролята на министри на държавите членки. Целта ще бъде децата да вземат решение и гласуват дали да приемат предложение, което ще бъде дадено от Европейската комисия във връзка с приоритета „Европа в цифровата ера“. Събитието ще бъде с продължителност около 2 часа. Очакваме поне 27 ученици да вземат участие в онлайн симулацията и 25 в сътезанието.

На участващите ученици ще бъдат предоставени рекламни материали и публикации, свързани с Европейския съюз.

 Регламент на симулационната игра.

 

 

XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов” — Варна 2021 г.

Заявки за участие се подават в срок до 15.06.2021 г. по електронен път до ЦПЛР ОДК, гр. Варна.

Графикът за реда на явяване ще бъде публикуван на сайта на ЦПЛР — ОДК, гр. варна до 22.06.2021 г.

Статут на XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“- Варна 2021 г.

 

Конкурс „Мечтите на Венци Станев”

Конкурсът „Мечтите на Венци Станев” се организира ежегодно в памет на дългогодишния директор на СУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин – Венцислав Асенов Станев, който внезапно ни напусна на 01.12.2020 г.

Цели на конкурса:

Чрез конкурса се цели да бъде запазена мисията и житейската мечта на Венцислав Станев – да засили интереса на учениците към иновативно мислене, опознаване на нови светове, да активизира въображението на младите хора да попиват новото и да връщат наученото – на своето училище, на своя роден град, на своята родина. Да развиват чувството си на гордост и достойнство от своя произход и да бъдат активни в представянето на авторски идеи. Да мечтаят – „дръзко и с размах“ и да повярват, че те са бъдещето – сега.

Конкурсът се провежда за ученици от област Видин във възрастова група 16 – 19 години в две тематични области:

 1. Конкурс за есе/кратьк разказ

Тема на конкурса за 2021 г.: „Мечтите не умират”

Краен срок за изпращане на творбите: 30.04.2021 г.

Оценяване на творбите: до 10.05.2021 г.

Обявяване на победител: 11.05.2021 г.

Условия за участие: Текстът на есето трябва да е написан на български език, в обем от З до 5 страници във формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер на символите 12, междуредово разстояние 1,5 pt. Следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа, както и името на учителя, подпомогнал автора при разработването на творбата.

Изпращане на творбите: До 30.04.2021 г. на електронен или хартиен носител на един от следните адреси: гр. Видин 3700, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“, гр Видин или на e-mail: g.pavlovа@rio-vidin.org

Оценка и класиране: Оценяването на творбите ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики” – гр. Видин, въз основа на критериите: оригиналност и творчески подход; стил и езикова компетентност.

Награди: Всички участници ще получат грамоти. Авторът на отличената като победител творба и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията, свързани с пандемията от COVID-19), а авторът на отличената на второ място творба ще получи предметна награда.

 1. Конкурс за математически умения

Конкурсът за математически умения ще се проведе от разстояние в електронна среда на 20.04.2021 г. от 14:00 часа. Състезателната тема ще бъде публикувана на сайта на РУО – Видин, rio-vidin.org в секцията Състезания и конкурси/Състезания, конкурси и фестивали, непосредствено преди началото на  състезанието.

Състезателната тема съдържа 5 задачи, като при решаването им се търси прагматичен подход, аритметични умения и логическа мисъл. Задачите изискват пълно описание на решението.  Времетраенето на конкурса е 120 минути.

Всяка от задачите се решава на отделен лист. Необходимо е всеки от участниците да изпрати, по възможност в един e-mail, снимки на решените задачи до 16:00 часа в деня на състезанието на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.  В изпратения е-mail следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа. Отговори, изпратени след крайния час, няма да се проверяват.

Оценяването на състезателната тема ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин”, въз основа на критериите: оригиналност, математическа точност и логически подход.

Класирането ще бъде обявено на 11.05.2021 г.

Всички участници ще получат грамоти. Победителят в състезанието и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията свързани с пандемията от COVID-19), а класираният на второ място ще получи предметна награда.

За участие в конкурса за математически умения е необходимо за всеки участник да бъде направена предварителна регистрация до 15.04.2021 г. на следния линк: https://forms.gle/CeRgWDmg28bHwmYr9

Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на www.mechtite.eu

Национална програма на МОН и МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Подаване на документи от училищата с гимназиален етап
на хартиен носител в РУО – Видин – 10 май 2021 г.

Формуляр за програмата тук ⇒⇒⇒

Декларация тук ⇒⇒⇒

Форум за обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни

Интерактивният ресурс е създаден в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и е свързан с интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни.
За лесен достъп до Форума можете да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290

Национален конкурс 2021 за наградите за учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“

Съюзът на химиците в България

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

обявява

Национален конкурс 2021 за наградите за учители по химия,

учредени и финансирани от Международната фондация

„Свети Свети Кирил и Методий

Ще бъдат присъдени две парични награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • значителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учители по химия и опазване на околната среда от системата на училищното образование. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване: на хартиен и електронен /СD/ носители.

Общи документи:

 1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
 2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РУО на МОН).

Специфични документи:

 1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година и причини за награждаването, място на класирането и документи, удостоверяващи тази информация.
 2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
 3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

Или:

 1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия и опазване на околната среда с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
 2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
 3. Оценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

 Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 21 юни 2021 г. на адрес:

 Съюз на Химиците в България, ул. „Г. Раковски“№ 108, стая 418, тел. 0878796200; 02-9875812; електронна поща: office-unionchem@mail.bg или /vzneytchev@yahoo.com/.

Обявяването на резултатите от конкурса и мястото за връчване на наградите ще бъдат обявени допълнително.