Архив на категория: Новини и публикации

Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“

Ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България

Учебна образователна програма “За теб”

Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица”, 2019 г.

В качеството на основен организатор по провеждане на 73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица”, 2019 г. Областна администрация – Враца разработи Регламент и приложение 1 и 2 към него, определящ реда и начина на участие в туристическата проява.

Крайният срок за подаване на писмени заявки е 30.04.2019 г. на електронната поща на Областна администрация – Враца: obl_vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация” № 1.

Международен ден за анти-тормоз в училище

За 9-та поредна година фондация „Човек Плюс” заедно със своите партньори от Академията за Практическа Психология в Образованието (съвместна инициатива на фондация Човек Плюс, Институт Ре-Генезис и секция „Психология в Образованието“ на Дружество на Психолозите в България) ви предлага да отбележите по подобаващ начин Денят на Розoвата Фланелка – Международния Ден за Анти-Тормоз в училище, който тази година е на 27.02.2019 г. (последната сряда на февруари. Глобалната тема през тази година е  „Кибертормоза” (Ciberbullying). Глобални организатори са https://www.pinkshirtday.ca/. За да се осъществи това по един интересен, ефективен и професионално издържан начин можете да почерпите идеи, материали, тестове и други полезни неща, като участвате в два специално посветени на това уебинара (присъствени онлайн обучения) – единият за традиционния тормоз (на 7-8.02.), а другият за кибер-тормоза и кибер-зависимостите (на 11-12.02.). Начало 18 ч. в платформата Zoom. В тях бихте могли да получите общо 28 международно утвърдени методики – 18 за традиционния и 10 за кибертормоза, както и да разберете как да се включите в Национално изследване на кибертормоза и киберзависимостите. Ще получите също и Наръчник за ефективните подходи към традиционния тормоз, както и една подробна студия за кибертормоза и киберзависимостите. Ще се запознаете и със спектър от ефективни и интересни начини да привлечете и организирате учениците по този важен проблем – от методически материали до обсъждане на игрални филми по темата. Двете обучения са одобрени от МОН и носят по един квалификационен кредит на участниците в тях. За повече информация и заявки akademia_ppo@abv.bg

Кандидатстудентска борса

Във връзка с провеждането на 25-то издание на изложението „Кандидатстудентска борса“, в което участват почти всички български висши училища и колежи, Ви предоставяме информация за графика на борсата за бъдещите кандидат-студенти.

Национален форум „Моето зелено бъдеще”

Ученици от XII клас на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ съвместно с Младежки център – гр. Враца и подкрепата на Дирекция на природен парк „Врачански балкан” и младежка група „Неформални видри”, организират Национален форум „Моето зелено бъдеще”.

За участие във форума ще бъдат допускани творби на ученици VIII – XII клас в две категории – писмени разработки (есета, стихотворения и разкази) и визуални разработки (снимки, комикси и рисунки). Целите на проекта са свързани с провокиране на интереса на учениците към актуалните екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Отличените ученици ще бъдат наградени и поканени за участие във форума, представяне на своите идеи и включване в дискусии в рамките на два дни в гр. Враца.

Дезинформация и ефекти върху образованието

Национален учебен център ООД популяризира европейска инициатива, свързана с проучване и разработване на пакет от практически инструменти за справяне с влиянието на подвеждащата информация и дезинформацията в процеса на образование и обучение. Инструментариумът е предназначен както за обучители, така и за обучавани. За да бъде максимално полезен, е много важно да се регистрира моментната картина на практиките по отношение на използване на различни видове източници на информация за подготовка на учебни материали и за работа по учебни казуси и проекти.

В процеса на работа на проекта наречен De Facto и съфинансиран от ЕК по програма Еразъм +, е изразена лично и писмено институционална подкрепа на двама от членовете на Европейската комисия: г-жа Мария Габриел, с ресор Цифрова икономика и цифрово общество, и г-н Тибор Навраксикс, с ресор Образование, култура, младеж и спорт. Екипът  се готви за предложените от тях и кабинетите им работни срещи в Брюксел за обсъждане на допълващи и координирани действия с инициативите на ЕК в тази област

Целевите групи на проучването са учащи над 16 години (в училища, университети, колежи, центрове за обучение на възрастни), както и учители, преподаватели и обучители в същите етапи и обучителни институции.

Въпросниците (на 7 езика) са досгьпни на адрес: https://defacto.space

Международен ден за безопасен интернет

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на нашите деца среда.

Международният ден за безопасен интернет се провежда през месец февруари всяка година и има за цел да насърчи безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните устройства от децата и младите хора по цял свят. Започнал като европейска инициатива, през последните години Денят за безопасен интернет се отбелязва в цял свят.

Мотото на кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в интернет!“, а акцента е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет.

Националната стратегия за детето (2019 – 2030), която е публикувана за обществено обсъждане, също адресира проблема за безопасността на децата във виртуалната среда. Посочва се, че общуването в интернет има все по-съществено значение за социализацията на децата. Заедно с това обаче нарастват и социалните рискове в средата за детско развитие. В условията на дигитална трансформация това предполага формирането на ново равнище на умения, свързани с търсенето и използването на съдържание в интернет.

Днес световната мрежа е ежедневна среда за общуване, учене, работа и развлечение, а децата от все по-ранна възраст използват технологиите онлайн. Изследвания показват, че възрастта, на която децата започват да използват интернет, е все по-малка. Според национално представително проучване, проведено в България през 2016 г., средната възраст, на която децата за пръв път влизат в интернет, е 8 години. Сред най-популярните дейности в интернет са, на първо място, гледане на видеоклипове, на второ – използване на социалните мрежи. Ако гледането на видеоклипове онлайн крие рискове, произтичащи предимно от неподходящото им съдържание, то социалните мрежи могат да бъдат използвани като инструмент за онлайн тормоз и злоупотреба.

Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

В много училища в България са разработени правила за сигурност и безопасност в интернет, които са включени в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност или в други документи. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда; въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи.

Държавната агенция за закрила на детето настойчиво препоръчва този положителен опит да бъде приложен във всички български училища и поощрява училищните общности да намерят подходящите начини за противодействие срещу заплахите в онлайн среда.

На интернет страницата на ДАЗД, https://sacp.government.bg, в рубриката  „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението „Protect Your kid” (http://protectyourkid.bg/). Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центьра за безопасен интернет, http://www.safenet.bg/bg/risks, препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.