Всички публикации от riovidin

Изграждане и развитие на безжични мрежи

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет е одобрено разходването на 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на 550 държавни и общински училища, които все още нямат изградени такива мрежи. Ще се финансират средни, обединени и спортни училища, профилирани и професиокални гимназии, както и училищата по изкуства и по култура. На този етап няма да се финансират начални и основни училища и детски градини.

Средствата са разпределени, както следва:

– за 396 общински училища – 5 105 400 лв.;

– за 138 държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката –
1 735 150 лв.;

– за 11 държавни училища, финансирани от Министерството на културата 161 500 лв.;

– за 5 държавни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта – 63 750 лв.

Списъкът с училищата, получаващи средства за изграждане на безжична мрежа, задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика „Програми и проекти“ – „Национални програми 2018″ – 7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

В тази връзка Ви информирам, че е необходимо училищата включени в цитирания по-гope списък веднага да стартират процедура по изпълнение. Необходимо е да се проведе процедура по избор на потенциaлен изпълнител за изграждане на безжична мрежа, като избраната оферта следва да е съобразена със задължителните минимални изисквания.

В срок до 15.11.2018 г. директорите трябва да са сключили договори и да са  изразходвали получените средства.

В срок до 30.11.2018 г. на онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието 2018 година – https://np2018.mon.bg/ в раздел „Изграждане u развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните u общинските училища за 2018 г.“, директорите трябва да качат следните документи:

 1. Техническа и ценова оферта с включени марки, модели, количества и цени с разбивка по компоненти и дейности.
 2. Договор, съответстващ на офертата.
 3. Разходооправдателен документ.

След приключване на дейностите по изграждане на WiFi, но не по-късно от 31.03.2019 г., на онлайн платформата следва да се прикачи и приемно-предавателен протокол. В протокола изрично трябва да е упоменато името на поне един служител от училището, който е обучен за работа с предложеното решение.

 Приложение:

 • Списъкът с училищата, получаващи средства за изграждане на безжична мрежа от тук
 • Задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение от тук
 • Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет от тук

  

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО – Видин

НП ИКТ 2018 година

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че са утвърдени правилата за изпълнение на одобрената с РМС №  271 от 20.04.2018 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018 година.

В тази връзка, Ви информирам, че можете да се запознаете с правилата за изпълнение на http://mon.bg/bg/100437 и да кандидатствате през онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2018  година: https://np2018.mon.bg/. Платформата за кандидатстване ще бъде отворена за кандидатстване за периода от 11.10.2018 г. до 17:30 часа на 23.10.2018 г. През този период училищата и детските градини ще могат да подават и коригират заявките си.

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО – Видин

 • НП ИКТ 2018 година от тук
 • Правилата за изпълнение от тук

Димитровденско математическо състезание

На 20.10.2018 г. във връзка с Духовния празник на град Видин, Съюза на математиците в България съвместно с община Видин и РУО – Видин организират и провеждат Димитровденско математическо състезание за ученици от III до XII клас, а също така и за по-възрастни любители на математиката.
Място на провеждане – СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Видин.
Начало на състезанието – 10:00 часа.
Продължителност – 3 астрономически часа

Обобщената заявка за участниците в състезанието следва да бъде изпратена до 17.00 часа на 18.10.2018 г. на   e-mail:  dmsvd18@abv.bg.

 • съобщение на СMБ – секция Видин от тук
 • таблица за заявки от тук

Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

На 11 ноември 2018 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас u VIII-IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 – 13 ч. на 11.11.2018 г. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика и информационни технологии. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация участниците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел: 0887445037.

Пресконференция на тема: „Първи резултати от проекта за обучение на началните учители в Северозападна България“

Пресконференцията на тема: „Първи резултати от проекта за обучение на началните учители в Северозападна България“, организирана от Дигиталната национална коалиция (ДНК) и РУО-Видин, се проведе на 15 октомври 2018 г. в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

На 18 април 2018 г. ДНК, с помощта на Google.org и подкрепата на МОН, стартира проект еStart@school, посветен на повишаване на дигиталните умения на началните учители в Северозападна България. Проектът има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от региона и да им даде възможност за интегриране в дигиталния свят. Той ще насърчи използването на цифровите технологии в предучилищното и началното образование чрез обучение на преподавателите в училищата.

Национална седмица на достъпа до добрата храна, 16-24 октомври 2018


На 16 октомври 2018 ще стартираме НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА. Символът на седмицата е ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН. За да отбележите лично 16 ОКТОМВРИ, Ви каним да се обедините около идеята за ЗЕЛЕНИЯ КАРТОН и да споделите с хората около Вас това, което правите за достъпа до добра храна – #zelenkarton #dobrahrana2018.

Кулминацията на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2018  е на 24 октомври 2018 година –  от 10 до 17 часа в зала ВИТОША на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР в град София ще организираме петата национална конференция „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“  в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право и Граждански институт.  Приложено Ви изпращаме предварителна програма на конференцията и информация за годишните награди „Достъп до добра храна“.

Очакваме Вашата регистрация за участие в конференцията, а при интерес и предложения за презентации в срок до 22 октомври 2018 г. на електронна поща: conference@dobrahrana.info.

Национален конкурс – Орфееви таланти

Световен ден на УСМИВКАТА

Ден на отворени врати „Старото школо разказва”

Националният музей на образованието в Габрово има удоволствието да  покани Вас и Вашите ученици на 12 октомври (петък) в Деня на отворени врати „Старото  школо разказва”.

През Деня ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

–         маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;

–         възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;

–         образователни филми и мултимедийни помагала;

–     нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците – подаръци.

 • повече информация от тук