Всички публикации от riovidin

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и Връзки с обществеността и катедра „Икономика и управление на туризма“ имат удоволствието да поканят учениците от 11. и 12. клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (27.03.2020 г.) на тема

ВИРТУАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ ЩЕ ИЗМЕСТИ ЛИ НАПЪЛНО РЕАЛНИЯ ТУРИЗЪМ?

Условия на конкурса

 • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
 • участието на учениците е самостоятелно;
 • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
 • всеки ученик може да участва само с едно есе;
 • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

 • до З страници;
 • формат: Page Size – А4, Page Setup – Тор: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
 • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ може да изтеглите от сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalen-konkurs-za-uchenicheskoese-27032020-g

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.

Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща.

Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на организирана в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Важни срокове

27 март 2020 г. (петък) — краен срок за изпращане на есето по електронна поща до iut@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_IUT-име, фамилия-населено място (например Ese_IUT-Ivan Ivanov_Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

доц. д-р Петя Иванова — 0887 53 46 39, p.ivanova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов — 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg

национален лагер за момичета от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национален лагер
за момичета от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Програмата на лагера е насочена към образователни възможности за момичетата, ромската жена/ромското момиче; предразсъдъци и стереотипи и начини за преодоляването им; ранни бракове; как да бъдем успешни и темата за кариерно ориентиране.

В програмата за пети национален лагер за момичета от ромски произход е включено и посещение в университет.
Лагерът ще се проведе от 14-16 април 2020 година, по време на априлската ваканция, в гр. София и ще даде възможност на 35 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и
жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.
Желаещите момичета да участват в лагера е необходимо да кандидатстват като изпратят формуляр.

Подробности  – http://www.areteyouth.org/blog/entry/lager_za_momicheta

Контакти: Галина Исаева – програмен ръководител на
програма „Заедно напред“

galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463

„Походът на книгите”

Кампанията „Походът на книгите” ще се провежда за девета поредна година с основна цел да повишава и насърчава интереса на децата към четенето и книгите. Кампанията е обвързана с отбелязването на Международния ден на детската книга 2 април, и Международния ден на книгата и авторското право — 23 април.

„Походът на книгите” се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и ще се проведе в цялата страна.

С цел популяризиране на кампанията сред децата и учениците във Вашата област моля да проведете срещи с директори на обществени библиотеки — регионални, общински и читалищни, с представители на центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), общински служители и други за възможността в периода 02-23 април 2020 година в училища и/или в обществени библиотеки да се организират събития, които да бъдат част от кампанията „Походът на книгите”. Такива събития могат да бъдат:

 • „Известни българи четат на деца”;
 • „Маратон на четенето” — ученици четат на ученици, ученици четат на деца, родители четат на ученици/деца;
 • Срещи на деца/ученици с писатели;
 • Конкурси, състезания и други прояви.

На 22 януари 2020 година Министерството на образованието и науката и Министерството на културата подписаха Споразумение за сътрудничество, коего дава възможност на всички училища и детски градини в страната да реализират през учебната година съвместни инициативи с обществени библиотеки с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло, придобиване на по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература.

 

С тениска на бала

По инициатива на МОТО-ПФОЕ ЕООД и Българския червен кръст и с благотворителната логистична подкрепа на DHL Express Bulgaria вече шест години зрелостници от цялата страна отиват на бал или на изпращане за приключване на учебната година с тениска вместо със скъп тоалет и даряват средства за по-нататьшно образование във висше училище за свои връстници без родители.

Цялата информация за кампанията може да се намери на интернет страницата на програмата www.steniskanabala.bg

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и в този смисъл решението за участие в конкретната инициатива е на училищата при желание на учениците и наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщаме внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 1 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 • покана за конкурс от тук

Национален конкурс за ученическо есе

Катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград, организираНационален конкурс за ученическо есе. Повече информация можете да видите тук.