Всички публикации от riovidin

Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от IV клас

На 27 юни 2020 г. (събота) от 8:00 часа ще се проведе националният кръг на олимпиада „Знам и мога“ за област Видин в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин, определено за училище-координатор. Номинираният за участие в националния кръг на олимпиадата да се яви в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин не по-късно от 15 минути преди началния час на започване на олимпиадата. Да носи документ, удостоверяващ самоличността му.

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българско средно училище „Хр. Ботев“ гр. Братислава

Заповед № РД-13388/15.06/2020 г. на министъра на образованието и науката

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилага

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

онлайн предизвикателство за гимназисти

Асоциацията на европейските журналисти и комисия “Фулбрайт” организират петдневно онлайн предизвикателство за гимназисти, които се интересуват от журналистика.

Събитието “Влез във виртуалната редакция“ на sCOOL Media ще се проведе между 1 и 5 юли и цели да подобри писмените и журналистически умения на учениците. То е финансирано от Посолството на САЩ в България и Фондация „Америка за България“.

Участниците ще имат възможност да работят в екипи заедно с други техни връстници и под ръководството на опитни журналисти и медийни експерти. Заедно със своите съотборници, те ще влязат в ролята на репортери, ще трябва да решават конкретно медийно предизвикателство и да произведат журналистически материали по дадена тема.

Още за конкурса

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“(АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел АПФСИО, РУО – Видин:

  • Първо място – Даниела Маринова

„главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МOН

„Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124

Информационна кампания за защита на интелектуалната собственост „IP: Why should I be bothered“

Информационната кампания за защита на интелектуалната собственост „IP: Why should I be bothered“ е подкрепена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Кампанията е насочена към младежи на възраст от 15 до 24 г. в България, Испания и Португалия и показва стойността на творческите постижения и интелектуалната собственост за изобретателите и артистите. Тя насочва внимание към ключови въпроси като  защо е важно да изградим съзнателна представа за използването на незаконни източници и как използването на фалшификати нарушава правата на интелектуална собственост и защо пречи на развитието на иновациите.

Как да се включите:

  • Предизвикателството #IPHatChallenge

Подкрепете творчеството, като се превърнете в творец!

Ако и вие вярвате, че правата на творците трябва да се спазват, приемете предизвикатеството като публикувате в социалните мрежи своя снимка или кратко видео с оригинална шапка с #IPHatChallenge и предизвикaйте своите приятели.

http://ipwhy.europe.bg/en/#ip_challenge

  • Kреативен Конкурс за лого на компанията на бъдещето

За младежи на възраст от 15 до 24 г.

Измислете Вашата компания на бъдещето и разкажете с какво ще се занимава, как ще се казва, създайте й лого за да бъде уникална.

Участвайте като качте снимка с логото на вашата компания на страницата във Facebook  @IPwhybother. Очакват ви страхотни награди!

Пълни правила на конкурса: http://ipwhy.europe.bg/bg#ip_game

  • Инфографики, разкриващи историята на интелектуалната собственост

Разгледайте интерактивни инфографики разкриващи факти, събития и числа за авторските права в литературата, музиката, изобразителните изкуства, сценичните изкуства и видео игрите – http://ipwhy.europe.bg/en/#ip_infographic

Какво още предстои?

Видео: Какво е интелектуална собственост? Защо се прави? Как става? В това видео ще откриете същината, стойността и метода за защита на интелектуалната собственост.

Виртуални Инфо-щандове на 3 младежки събития – в България, Испания и Португалия.

Контакти:

Facebook: https://www.facebook.com/IPWhyBother

Instagram: https://www.instagram.com/ipwhybother

Youtube: @ipwhybother

Web: http://ipwhy.europe.bg

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища в област Видин

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат  ⇒⇒⇒

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒

Заявление за участие в конкурса  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒

СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Счетоводител 16.06.2020 г. 0884703430

Повече информация можете да видите тук.