Всички публикации от riovidin

Конкурс за добри практики 2019

международна конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“

Mеждународнаta конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“ e посветена на учебните градини като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование. Събитието ще се проведе на 15 ноември от 9.30 часа в Детски научен център „Музейко“ в град София (ул. „Проф. Боян Каменов“ №3, Студентски град, София 1700 – в близост до метростанция „Г.М. Димитров“).

Въпреки че идеята за обучение във и чрез градината не е нова, днес интересът от страна на педагозите и обществото се възражда, тъй като, на фона на скокообразния напредък науката и безпрецедентното развитие на технологиите и дигитализацията, децата ни се изправят пред проблеми, свързани със заседнал начин на живот, социално отчуждение, консуматорско поведение и морална апатия. Образователните градини предлагат решение в посока на разрешаването на тези предизвикателства, което е и в унисон с набирането на скорост на екологичното движение през последните десетилетия. Подобни мерки са предвидени и в проекта на националната стратегия за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училища до края на учебната 2022/2023 година, която е предложена за обществено обсъждане от Министерство на земеделието.

Събитието е предназначено за учители и директори в сферата на предучилищното и началното образование. Те ще имат възможност да обсъдят богатите възможности на градините като средство за активно, интердисциплинарно, мултисензорно учене и за приобщаващо образование, както и да споделят идеи за икономични и нересурсоемки варианти на изграждане и поддържане на учебна градина, и за конкретни занимания, свързани с градината и природата.

Ефектът на образователната градина не може да се ограничи само до инструмент за преподаване, повишаващ научната грамотност и академичните постижения на децата посредством учене чрез преживяване, опит и изследване. Градината има силен потенциал за трансформация на съвременната класна стая от статично, стресогенно и стерилно място в жива лаборатория, ангажираща пълноценно детето, неговото семейство и общност. Провеждането на образователни и развлекателни дейности в естествена среда позволява на децата да поддържат връзка с природата, насърчавайки не само ученето, но и много аспекти, свързани със социализация и приобщаване, основани на взаимност и уважение, формиране на екологичен светоглед и умения и нагласи за устойчиво развитие.

 • покана за участие от тук

Проект “Народните будители и АЗ”

Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качественото българско образование.

Трите Ротари клуба и Зонта клуб Пловдив вече девет поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и АЗ“. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и българщината. В дейностите на предстоящото девето издание могат да се включат ученици от V до XI клас.

Детайлна информация за организирането и провеждането на проекта е публикувана на следния адрес: http://www.narodnitebuditeli.com

Конкурсна процедура 33.18-2019 от ЦОИДУЕМ

Удължава се срока за подаване на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г., свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

 

Най-здравословна рецепта за училище 2019

Национален конкурс  „Най-здравословна рецепта за училище 2019”! се провежда за първа година и е свързан с Европейският ден за здравословно хранене и готвене за деца  08.11.2019г.

повече информация от тук

Свободно работно място в ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин медиатор (0,5 щат) 08.10.2019 г. 0879887343

Повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада старши учител в прогимназиален етап  по специалност математика, физика и ИТ 04.10.2019 093337 2152

Повече информация можете да видите тук.

национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

ОБЩИНА РУСЕ и ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

 С Т А Т У Т

на

Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019

 

 • В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.
 • За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „ДЕТСКО ЛЯТО“.
 • Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „РАЗБИРАШ ЦЯЛАТА НЕЛЕПОСТ НА ТОЗИ ДИВ, ОБЪРКАН СВЯТ” – за литературно творчество; и „КОЙТО МАЛКО МИСЛИ, МНОГО ГРЕШИ” – за журналистика.

ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров.

ТЕМАТА за раздела „Журналистика“ е с посвещение на 500-ата годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

 

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

 І. Литературно творчество –

 А. Поезия

 Б. Проза /разказ, приказка/

 • Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

 ІІ. Журналистика –

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

 Б. Колективна /ученически екип/

 РЕГЛАМЕНТ:

 А. За раздел литература:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

 

Б. За журналистическия раздел:

Индивидуално участие:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси. 

 1. Колективно участие: 
 • Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали. 

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА: 

 1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.
 1. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 7 октомври 2019 г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство

гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9

За Дванадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” 

и по интернет на адрес: obdcki1@abv.bg

 • За допълнителна информация:тел.082 845 471; 082 845 734; 0878 822 351

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: 

 1. Журито ще класира изпратените творби до 22 октомври 2019 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи на 25 октомври 2019 г. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

 

 1. Заключителният етап на Дванадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 1 ноември 2019 г. /петък/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

 

 1. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

 

В двата раздела – ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.

 

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.

 

Конкурсът за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” е вписан в КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И В Националния календар на Министерството на културата.

Наръчник за родители

Асоциация Родители предоставя на училищата в цялата страна новите издания на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.

В наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст, адаптацията им към новите условия в училище и ефективното взаимодействие между семейството и училището. Изданията се актуализират всяка година и се ползват с неизменен интерес.

Ако желаете да получите наръчниците по куриер – моля, подайте своята заявка през системата на сайта на Асоциация Родители, която се намира на следния линк https://roditeli.com/rapido/

Ако желаете да вземете наръчници от нашия офис – моля, направете своята заявка на имейл office@roditeli.org.

Ако имате въпроси, не се колебайте да пишете на адрес office@roditeli.org или да се обадите на офисния телефон 02/944-17-99.