Всички публикации от riovidin

образователен семинар „Възстановете нашата Земя“ – 22 април 2021 г.

На 22 април 2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа по случай Деня на Земята ще се проведе онлайн образователен семинар „Възстановете нашата Земя“.  Събитието се организира по линия на образователна инициатива „Космическо училище“. Специален гост-лектор на събитието ще бъде един от водещите и световно известни учени в геоморфологията и географията – проф. Андрю Гуди (Andrew Goudie), почетен професор по география в Оксфордския университет. Проф. Гуди е изтъкнат географ, притежател на редица престижни научни награди, автор на много книги и над двеста научни статии.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 21 април 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Тематиката на събитието е в областта на география и науките за Земята. Програмата е публикувана на сайта на Космическо училище (www.spaceschoolbg.eu). Презентацията на проф. Гуди ще бъде на английски език.

 
За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com
 
 

Национален фестивал Детска мелодия на годината

Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината” е ежегоден, има конкурсен характер и се провежда в рамките на две календарни години 20.03.2021 г. – 02.07.2022 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни, в който могат да участват автори на музика, като изпратят демо запис на своя песен до 01.06.2021 г.

Вторият етап е за прослушване за избор на деца изпълнители до 14 г. Кандидатите за изпълнители могат да изпращат видеозапис с две песни на български език от 20.03.2021 г. до  01.06.2021г.

Регламент и допълнителна информация за IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината” могат да се намерят на ел. страница: www.detskamelodiq.bg.

Участието в Националния фестивал „Детска мелодия на годината“ е доброволно.

Регламент на IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“ тук ⇒⇒⇒

Конкурс „Мечтите на Венци Станев”

Конкурсът „Мечтите на Венци Станев” се организира ежегодно в памет на дългогодишния директор на СУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин – Венцислав Асенов Станев, който внезапно ни напусна на 01.12.2020 г.

Цели на конкурса:

Чрез конкурса се цели да бъде запазена мисията и житейската мечта на Венцислав Станев – да засили интереса на учениците към иновативно мислене, опознаване на нови светове, да активизира въображението на младите хора да попиват новото и да връщат наученото – на своето училище, на своя роден град, на своята родина. Да развиват чувството си на гордост и достойнство от своя произход и да бъдат активни в представянето на авторски идеи. Да мечтаят – „дръзко и с размах“ и да повярват, че те са бъдещето – сега.

Конкурсът се провежда за ученици от област Видин във възрастова група 16 – 19 години в две тематични области:

  1. Конкурс за есе/кратьк разказ

Тема на конкурса за 2021 г.: „Мечтите не умират”

Краен срок за изпращане на творбите: 30.04.2021 г.

Оценяване на творбите: до 10.05.2021 г.

Обявяване на победител: 11.05.2021 г.

Условия за участие: Текстът на есето трябва да е написан на български език, в обем от З до 5 страници във формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер на символите 12, междуредово разстояние 1,5 pt. Следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа, както и името на учителя, подпомогнал автора при разработването на творбата.

Изпращане на творбите: До 30.04.2021 г. на електронен или хартиен носител на един от следните адреси: гр. Видин 3700, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“, гр Видин или на e-mail: g.pavlovа@rio-vidin.org

Оценка и класиране: Оценяването на творбите ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики” – гр. Видин, въз основа на критериите: оригиналност и творчески подход; стил и езикова компетентност.

Награди: Всички участници ще получат грамоти. Авторът на отличената като победител творба и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията, свързани с пандемията от COVID-19), а авторът на отличената на второ място творба ще получи предметна награда.

  1. Конкурс за математически умения

Конкурсът за математически умения ще се проведе от разстояние в електронна среда на 20.04.2021 г. от 14:00 часа. Състезателната тема ще бъде публикувана на сайта на РУО – Видин, rio-vidin.org в секцията Състезания и конкурси/Състезания, конкурси и фестивали, непосредствено преди началото на  състезанието.

Състезателната тема съдържа 5 задачи, като при решаването им се търси прагматичен подход, аритметични умения и логическа мисъл. Задачите изискват пълно описание на решението.  Времетраенето на конкурса е 120 минути.

Всяка от задачите се решава на отделен лист. Необходимо е всеки от участниците да изпрати, по възможност в един e-mail, снимки на решените задачи до 16:00 часа в деня на състезанието на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.  В изпратения е-mail следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа. Отговори, изпратени след крайния час, няма да се проверяват.

Оценяването на състезателната тема ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин”, въз основа на критериите: оригиналност, математическа точност и логически подход.

Класирането ще бъде обявено на 11.05.2021 г.

Всички участници ще получат грамоти. Победителят в състезанието и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията свързани с пандемията от COVID-19), а класираният на второ място ще получи предметна награда.

За участие в конкурса за математически умения е необходимо за всеки участник да бъде направена предварителна регистрация до 15.04.2021 г. на следния линк: https://forms.gle/CeRgWDmg28bHwmYr9

Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на www.mechtite.eu

XXVI Национален детски фолклорен конкурс ,Диньо Маринов”

XXVI Национален детски фолклорен конкурс ,Диньо Маринов”, включен в НКИИДУ за учебната 2020/2021 г. на МОН ще се проведе на 02, 03 и 04 юли 2021 г. в гр. Варна.

Информация за конкурса е налична на сайта на ЦПЛР — ОДК, гр. Варна: www.odk-varna.com.

Електронен адрес за кореспонденция: fk.dinio.marinov@gmail.com

Повече тук⇒⇒⇒

VI Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”

Националният конкурс ,Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ се организира от Община Шумен и Средно училище „Сава Доброплодни” — гр. Шумен и ще се проведе в периода: 23.05 — 05.06.2021 г. в гр. Шумен.

Конкурсът има за цел да открива млади таланти, да насърчава даровитите български деца по пътя им към голямото изкуство, да популяризира българското и европейското културно наследство и да осъществява творчески обмен между различни художествени колективи.

Регламент тук

XXХ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА“ 2021

УЧАСТНИЦИ във форума –   ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа, с принос за нейното изучаване и опазване.

Участието е индивидуално и  колективно в екип, на ученици от класове, клубове, школи, групи по интереси от училища  и ЦПЛР.

Писмо на МОН №РД-3-756/09.04.2021г. тук ⇒⇒⇒

Статут тук ⇒⇒⇒

Национална програма на МОН и МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Подаване на документи от училищата с гимназиален етап
на хартиен носител в РУО – Видин – 10 май 2021 г.

Формуляр за програмата тук ⇒⇒⇒

Декларация тук ⇒⇒⇒

Състезание по английски език

На 13 април, 2021 г. ще се проведе състезание /ако учениците са присъствено на обучение/ по английски език за ученици от II-IV клас. Състезанието се провежда в училището, в което се обучават участниците. Дейностите по организация на състезанието са публикувани тук https://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie/page3. Учебният материал, който е включен в тестовете е от общообразователната подготовка.

За информация и въпроси :

0882360642
0882360643
0886360641

Форум за обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни

Интерактивният ресурс е създаден в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и е свързан с интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни.
За лесен достъп до Форума можете да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290