Всички публикации от riovidin

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи.

Обучителни програми и практически инструменти за училищни екипи, разработени от Сдружение за споделено учене „ЕЛА“.

  • брошура на програмите от тук
  • катаког на програмите от тук

семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“

Практически семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“, ще се проведе на 21.02.2020 г. в Регионалния исторически музей в град Пловдив.

  • информация от тук

конкурс по превенция на наркоманиите за 2019-2020 година на ОбСНВ Благоевград

Kонкурс по превенция на наркоманиите за 2019-2020 година на ОбСНВ Благоевград, извънредно се включва за 2020 година и темата: „Джеймс Баучер – българският ирландец“, защото се навършват 170 години от рождението му и 100 години от неговата смърт.

  • информация за конкурса от тук
  • допълнителна инфотмация за Джеймс Баучер от тук

На 8 февруари 2020 г. (събота),в Американския университет в България /АУБ/ в Благоевград ще се проведе „Ден на отворените врати”.

Предварителна регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата  http://aubg.edu/open-house, къдего може да се види и програмата за събитието. Денят на отворени врати в АУБ е отлична възможност да се усети атмосферата и преживяването в света на университет!

изложение на българските университети

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Валентин Паскалев – председател на сдружение „Кандидатстудентска борса“, с което запознава че през февруари и март 2020 г. сдружението организира изложение на българските университети в отделни градове в страната – София, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна Бургас, Хасково и Стара Загора. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.

  • график на кандидатстудентската борса от тук

XXII Национален фестивал на детската книга.

От 11 до 13 май 2020 г., в гр.Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе XXII Национален фестивал на детската книга.
Гости на Фестивала ще бъдат автори, издатели, илюстратори, литературни критици, библиотечни специалисти, педагози, психолози и др. от България и чужбина, и разбира се много деца. Програмата на тазгодишното издание на Фестивала включва:
– Срещи с детски автори;
– Премиери на детски книги;
– Уъркшоп по четене;
– Връчване на Националната награда “Константин Константинов” – за принос в детското книгоиздаване;
– Отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс на тема: “Неразказани истории на един ловец на приключения” и от IX Националeн конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои;
– Кръгла маса с международно участие по проблемите на детската книга и детското четене;
– Художествени изложби;
– Базар на книги;
– Представления, концерти, карнавални шествия и др.
Националният фестивал на детската книга, чийто домакин е РБ „Сава Доброплодни”- Сливен, е уникално явление в културния живот на страната и привлича все повече гости от страната и чужбина. Целта на организаторите е да се даде възможност на всички участници в процеса на създаването и разпространението на детската книга да се срещат и да обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, да очертават проблемите, които стоят пред тях, да набелязват пътища за засилване на интереса на децата към книгата и четенето, в конкуренция с новите мултимедийни продукти. Не на последно място да се провокира въображението и творчеството на децата.

  • Обява за Национален литературен конкурс на тема: “Неразказани истории на един ловец на приключения” от тук
  • Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои от тук

Национаиен научно-образователен фестивси „Намереното поколение”

В периода 24-26 януари 2020 г. ще се проведе Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“. Организатор на събитието е сдружение „Апетит за образование чрез практика”. Фестивалът има за цел да популяризира и представи иновативни методи и педагогически подходи и идеи на ученици и учители. Програмата за трите дни включва официална част за откриване, практически, лекционни и дискусионни модули.

В практическия модул ще участват ученици, учители, учени и изследователи, ръководители на олимпийските ни отбори по природни науки. Учените ще представят нагледно своята дейност, като по този начин присъстващите учители и ученици ще имат възможност да обогатят познанията си в определени области и да доразвият вече придобитите знания и умения. За да се направи връзка между приложимостга на образованието и науката в реална работна среда, в събитието ще участват и представители от бизнес средите, международни лектори, представители на чуждестранни организации, неправителствени организации и др.

В последния ден от форума ще бъде проведена кръгла маса с всички участници, на която ще бъдат обсъдени иновативни практики, идеи, подходи и методи на обучение, които да се използват в образователния процес.

изпращам информация за събитието от тук