Всички публикации от riovidin

Детска мелодия на годината

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-жа Надя Ботева — арт. директор на „Детска мелодия на годината“, с молба за разпространяване на информация и регламент за второто издание на Националния фестивал за нова българска песен „Детска мелодия на годината“ — 23.03.2019 г. — 02.03.2020 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни до 01.06.2019 г.

Вторият етап – националното прослушване на деца до 14 г., ще започне на 15 юни 2019 г. и допълнително ще се получи информация от организаторите за градовете, местата и датите на прослушванията.

Електронната поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg.

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.

Орrанизаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

информация за конкурса от тук

заявки за участие от тук и тук

Национална ученическа конференция „Река Дунав – европейският път на България“

СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ — гр. Русе, Регионален исторически музей – Русе и Регионално управление на образованието — Русе организират Национална ученическа конференция „Река Дунав европейският път на България“

Конференцията е организирана по повод 140 г. от възстановяването на българската държавност и ще се проведе на 15 и 16 ноември 2019 година в Регионален исторически музей – Русе.

Участници в конференцията могат да бъдат ученици от IX до XI клас. Под ръководството на своите учители е необходимо да демонстрират изследователски дух и да извършат проучвателска дейност по тема по избор от сферата на историята и географията. Времевият обхват на проучването е 1879 — 2019 година.

Примерни теми за проучването:

ИСТОРИЯ:

 • История на дунавското корабоплаване и фирми, свързани с него;
 • Пристанищна инфраструктура (жп линии и шосейни пътища, пристанища и сгради, мостове);
 • Личности, посветили живота си на река Дунав;
 • Музеи и музейни експозиции, свързани с река Дунав.

ГЕОГРАФИЯ:

 • Туристически маршрути по Дунавския път;
 • Река Дунав и икономическото развитие на общините;
 • Трансгранично сътрудничество на крайдунавските общини (икономика, туризъм, култура).

Крайният срок за изпращане на докладите е 31 юли 2019 година.

подробна информация за конференцията, изискванията за оформяне на докладите и важните срокове от тук

 

Организирането и провеждането на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

От 30 май до 2 юни 2019 година ще се проведе 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019. Организатор е културно – просветно дружество „Родно Лудогорие“, Проявата е ежегодна и е част от националните чествания във връзка с 2 юни.

Министерството на образованието и науката е съорганизатор на инициативата.

Статут на за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс, посветен на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от тук

График на 34-ти поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ от тук

Конкурс „Избери живота“

Радио Благоевград в партньорство с Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград и Телевизия „Дартс“ обявяват конкурс за аудио и видео клип за превенция на наркоманиите под мотото „Избери живота“. Инициативата е с подкрепата на РУО Благоевград.

В конкурса могат да участват ученици от 5-ти до 12-ти клас от цялата страна, като награди ще бъдат раздадени в две категории – от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12-ти клас. Най-добрите клипове ще бъдат излъчвани по Радио Благоевград и по Телевизия „Дартс“.  Конкурсът стартира на 9 май и ще продължи до 6 септември.

Аудио и видео клиповете трябва да са с времетраене от 30 секунди до 1 минута, могат да се изпращат на имейл адрес: Blagoevgrad.konkurs@gmail.com до 6 септември 2019г. Награждаването ще бъде на 17 септември 2019г. в Голямото концертно студио на Радио Благоевград.

Конкурсът е част от националната кампания „Избери живота“, която Българското национално радио стартира съвместно Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, неправителствени организации. В кампанията се включват още музиканти, артисти, спортисти, социолози, университетски преподаватели, представители на Асоциация „Родител“, на Сдружение „Майки срещу дрогата“, на „Национален фокусен център за наркотици и наркомании“ към Националния център за наркомании, на Сдружение на родители „Бъдеще без дрога“ и  Фондация „Конкордия“, която работи с младежи от рисковите групи. Владимир Ампов-Графа подарява своята песен „Изкуствен елемент“ на кампанията.„Избери живота“.

Кампанията цели да се провокира обществена дискусия за вредата от употребата на наркотични вещества. Да се проследи пътят на дрогата и да бъдат показани опасностите, които крие употребата ѝ. Също и да се популяризират положителните примери на хора, които са се освободили от тази зависимост.

На следните линкове на нашите сайтове може да видите информацията за конкурса:
www.tinyurl.com/yycmqvf6
www.tinyurl.com/y3nan5po

ученическа конференция на тема „Никога повече война“

За пета поредна година СУ „Пeтко Рачов Славейков“, гр. Кърджали и Школа „ИстОрика“, организира ученическа конференция на тема „Никога повече война“ посветена на 80 годишнината от началото на Втората Световна война.В нея могат да участват ученици от гимназиален етап на образование. Учениците разработват проект /до двама ученици/ под ръководството на научен ръководител или консултант.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019г. на e-mail: shkolaistorika@abv.bg

Регионално управление на образованиeто – Кърджали подкрепя инициативата на организаторитe, която ще разгърне творческата изява на учениците и ще даде възможност за стимулиране на интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и ще обогати историческото им познание.

Условия и Заявка за участие в ученическата конференция от тук

Бюджетни практики в образованието

Записванията за специализираният семинар: „Бюджетни практики в Образованието“ — 20-21 юни 2019 г. — гр. Пловдив, вече текат активно. Напомняме, че ако изберете нощувка в Гранд Хотел Пловдив, за ранни заявки ползвате отстъпка от цената. Участие може да заявите на praktiki.bg, на телефон 02 / 98 98 200

 

Водещи лектори:

 • Пепа Хаджиева, експерт по бюджетно счетоводство и финансов одит, началник на отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност и банково обслужване“ и главен счетоводител наНОИ до 2018 г. одитор и началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор наодитна дирекция „Финансови одити“
 • Доц. д-р Андрей Александров, преподавател към Института за държавата и правото при БАН, Директор на дирекция „Трудово право и миграция“ в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“
 • Аспасия Петкова,  експерт по социално и здравно осигуряване, в различни периоди е работила като: експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ и заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Вижте подробности…

национални лагери за младежи от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национални лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Целта на лагерите „Заедно напред“ е да мотивират ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения, да изградят лидерски умения сред тях, да ги превърнат в активни млади хора, които участват в обществения и социален живот. Създаването на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България е друго огромно предимство, което предлагат лагерите „Заедно напред“.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

 • Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 21 юли 2019г.
 • Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
  2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
  3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
  • За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
  • За завършилите средно образование – само копие от диплома.
  4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
  5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.  и е част от формуляра.
  6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни – декларация за лица над 18г. и декларация за лица под 18г.

Цялата информация и необходими документи ще намерите налични тук – http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2019/

За въпроси – Галина Исаева – програмен ръководител на програма „Заедно напред“.

Контакти:galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463

Уебинар „ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето“ на АППО

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. на тема:

„ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето

От СЪДЪРЖАТЕЛНАгледна точка в рамките на уебинараще получите следната информация:

      – какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са ?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието – по какви критерии и с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ?
– и редица други

От ОРГАНИЗАЦИОННАгледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. Участието в първият ден на уебинара е безплатно за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, администратори, логопеди, ресурсни учители и други специалисти и те ще получат хиперлинкове за включване в модулите на уебинара четвърт час преди началото му. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg  Заявката е в свободен текст.

Изграждане на система за управление и оценка на риска в организацията

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

 

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

Програма на семинара:

 1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 2. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 3. Основни акценти в процеса по управление на риска:
 • идентифициране на рискове;
 • методология за оценка на риска;
 • оценка на влияние и вероятност на риска: влияние и вероятност на риска; присъщ и остатъчен риск;
 • възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;
 • дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;
 • периодичност на оценка и докладване на рискове;
 • ниво на докладване;
 • определяне на отговорници за управление на рискове;
 • рискови индикатори.
 1. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.
 2. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:
 • критерии за приемливост на рискови индикатори;
 • дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.
 1. Мониторинг и докладване на рисковете:
 • риск регистър;
 • справка „Светофар”;
 • добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

12.45 – 13.45 ч. Обяд

 1. Стратегии и подходи за управление на рисковете.
 2. Иницииране на корективни действия:
 • справка „Регулировчик”;
 • добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;
 • оценка на ефективността на корективни действия.
 1. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
 2. Основни рискове във всяка организация.
 3. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Китов център ЕООД, т. 02 9515854, 0892 241171; office@kitovcenter.com; www.kitovcenter.com

Астро парти Байкал

Национален дворец на децата, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал, с подкрепата и съдействието на Регионално управление на образованието – Плевен, за 15-та година организират „Астро парти Байкал”. Събитието ще се проведе от 31.05.2019 г. до 01.06.2019 г., включително, в с. Байкал, община Долна Митрополия.

Проявата има за цел да:

 1. Стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения.
 2. Създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици.
 3. Обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал”, участват до 2-ма ученици на възраст от 12 до 18 години и 1 учител по физика и астрономия от цялата страна. Учениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейността се финансира от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с. Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи до гр. Плевен са за сметка на училищните бюджети. Храненето – вечеря и закуска/ ще се извършва в ресторант „Хижа Байкал“ съгласно предварително изготвено меню, съобразено с изискванията на Агенция по храните. Следобедната закуска и закуската след наблюденията ще бъде от сухи, пакетирани храни.

Настаняването на участниците ще бъде в базата на ОЦИДЗИ /регистрирана в РЗИ – Плевен/ и вилни къщички тип „Кайлъка” към ресторанта.

Транспортирането на учениците от гр. Плевен до с. Байкал и обратно ще се осъществи с лицензиран превозвач /по приложен списък на учениците от страната/. Ръководител на групата ще бъде г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия.

Осигурени са безопасни условия за провеждането на „Астро парти Байкал“ и медицинско лице.

Заявки за участие, по приложен образец, се изпращат до 23.05.2019 г. на e-mail: eva iotova@abv.bg и ivo jokin@abv.bg.

За допълнителна информация

г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия:
тел.:О6552/24 66, e-mail: eva_iotova@abv.bg;
г- н Иво Джокин – директор на Общински центьр за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал: тел.: 0879124964, 0888668916, e-mail: ivo_jokin@abv.bg.

Програма „Астро парти Байкал” и заявка за участие от тук.