Всички публикации от riovidin

Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността по пътищата

На 29.06.2022 г., ДГ „Зорница“, гр. Видин отбеляза Деня на безопасността по пътищата с открита педагогическа практика по БДП, със съдействието на сектор „Пътна полиция“. Инспектор Асен Кожухаров представи пред децата от предучилищна възраст пътните знаци и тяхното предназначение, светлините на светофара и правила при пресичане на обозначените места, светлоотразителните жилетки и защо трябва да се носят.

Децата представиха пред гостите изложба от рисунки, стихчета и песни, свързани с темата.

Практиката продължи с учебна разходка – пресичане на пътя на пешеходни пътеки и кръстовища със светофари на улица „Цар Симеон Велики“ и улица „Широка“.

Ред и условия за запознаване на учениците от X клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване, учебна 2021/2022 година.

УВАЖАЕМИ УЧEНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г., включително, учениците от X клас имат възможност да се запознаят с оценените писмени работи от НВО по БЕЛ, математика, чужд език и ИТИДК, в електронна среда.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език – английски език и руски език ще се извърши в периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин.

Запознаването с оценената индивидуална работа от НВО по ИТИДК се извършва в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин в периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г. /включително/ от 09:30 часа до 12:30 часа и от 14:30 часа до 17:30 часа.

Процедурата по запознаване с оценената индивидуална работа на ученика е следната:

  • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Ред и условия за запознаване на учениците с оценените писмени работи от Национално външно оценяване в VII по БЕЛ, математика и по чужд език, проведени през учебната 2021/2022 година

УВАЖАЕМИ УЧEНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В периода от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г., включително, учениците от VII клас и техните родители имат възможност да се запознаят с оценените писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език, в електронна среда.

Запознаването с индивидуалните резултати на учениците  ще се извърши в ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин от 9:30 до 12:30 часа и 14:00 до 17:30 часа.

  • За учениците от VII клас запознаването с резултатите от проверените изпитни работи по Български език и литература, математика и по чужд език се извършва в присъствието на родител/настойник.
  • При запознаване със съответната писмена работа, учениците от VII клас представят служебна бележка.

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VII клас, от НВО по БЕЛ, математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

Форум – иновативни училища

На 23.06.2022 г., в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин се проведе Форум за споделяне на успешни иновации за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.

За учебната 2021/2022 година в област Видин има девет иновативни училища,  седем от които работят по НП „Иновации в действие“.

Форума откри г-н Ангел Донкин – и.д. началник на РУО – Видин.

По време на форума иновативните училища от област Видин представиха своята иновация, своя положителен опит и високи образователни резултати пред директори, учители и ученици от областта.

 

 

Споделените добри практики може да откриете тук:

ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

ПГ „Асен Златаров“ гр. Видин 

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Брегово 

СУ „П. Р. Славейков“ гр. Видин 

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Ново село

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Видин

СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин