Всички публикации от riovidin

Покана към училищата за поредица от уебинари, възложени от МОН

Във връзка с изпълнение на договор между Министерството на образованието и науката и Център за творческо обучение се организират серия от онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата в страната.  Информацията за предстоящите уебинари e публикуванаи на страницата на МОН https://edu.mon.bg

 Серията ще включва три теми, които ще бъдат обсъждани в три дни между 3 и 16 декември:

  1. “Облачна платформа G Suite за образованието на Google – как да започнем?” – 03.12.2020 г., 16:30 часа;

  2. “Управление на училище в облака с G Suite за образованието на Google” – 10.12.2020 г., 16:30 часа;

  3. “Моделът 1:1 и проектно базирано обучение в облака” – 16.12.2020 г., 16:30 часа.

Повече информация тук »»»

Промени в Закона за обществените поръчки

Регистрирайте се до 3 декември за участие в онлайн семинар на тема „Последни промени в Закона за обществените поръчки“. Семинара ще се проведе на 7 декември 2020г. от 9,30 – 12,45 ч. Повече информация тук »»»

Конкурс „Дърво с корен 2020“

11-ото издание на конкурс  „Дърво с корен 2020“ търси историите на любими и впечатляващи дървета. Кои са любимите на хората дървета? Какво ги прави по различни и толкова ценни за нас? Повече информация тук »»»

Изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2021/2022г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2021/202 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-826/24.04.2020 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 21.12.2021 г. в РУО Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg и чрез училищата.

Предлагаме примерен формат за заявка. 

Списък на училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин.

Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. София

     Есенният ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ 2020 г. ще се проведе на 27-28 ноември като част от виртуалното събитие „Европейска нощ на учените“, в рамките на проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“ 2020.
     Преподаватели, докторанти, студенти и служители от нашия факултет участват в 18 събития. Призовавам ви към активно гледане, разпространение и оценка на видоематериалите.
     Програмата може да научите от приложения файл с препратки тук »»»


Безплатни обучения за учители и информация за Хромбук

Безплатни, структурирани и качествени обучения за учителите от всички училища, които ще използват лаптопи Хромбук. Хромбук вече присъства в пилотните проекти за внедряване на дигитални технологии в Столична Община, Община Пловдив, Варна, Хасково, Разград.  Всяко училище може да заяви интерес чрез попълването на този формуляр: https://forms.gle/mxv1KiSw2sr3GNcw7.

Повече информация тук » » »

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

За осми пореден път Център за европейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“.

Повече информация тук »»»