Всички публикации от riovidin

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В IV, В VII И В Х КЛАС

Предстои заключителния етап на обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по български език и литература и по математика в IV, в VII и в Х клас.

Всички участници, участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали се в електронната креда , проверили и оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да извършат следното:

 1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да оценят и проверят определен брой писмени работи.
 2. Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
 3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Новини 2020

Министър Красимир Вълчев
Българският учител показа, че на него може да се разчита – по принцип и когато сме в трудна и екстремна ситуация. Доказа, че е подготвен, иновативен и отдаден на работата. Впечатли с ентусиазъм, реактивност, съзидателност, професионализъм, солидарност и взаимопомощ.

Приемане на проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в VII-ма Ученическа научна сесия, която ще се проведе през месец ноември 2020 г.

Ученическият институт на БАН дава възможност да изява и развитие на ученици от цялата страна с интереси в изследователската дейност в някоя от областите на науката и нейните приложения или в областта на изкуствознанието, изобразителните изкуства или композирането на музика чрез ученически разработки.

Повече информация можете да видите тук.

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС ”БЪДНОСТ ЗА ТАЛАНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

кръг област Видин – 21.03.2020 г., 10:00 часа

 • статут на конкурса от тук
 • информация за Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • информация за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • меморандум за присъединяване към за Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня български …!” от тук
 • календар за 2020 на Български арт и фолклорен център „Нестия” от тук
 • заявка за участие в Северозападен квалификационен етап
  кръг област Видин от тук

Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”

Във връзка със Заповед № РД (09-606/09.(03.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се нарежда да не се провеждат организирани прояви, изяви и мероприятия с ученици и педагогически специалисти, Ви уведомяваме, че планираният за провеждане през периода 27.03.-29.03.2020 г. V Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват” в гр. Шумен се отменя в раздел „Музика” и раздел „Надиграване”.

Предвид това, че организираната форма за участие в конкурса от направленията ”Изобразително изкуство” и ”Визуални изкуства” няма да доведе до събирането на хора на едно място, същата ще се проведе съгласно оповестения регламент на конкурса: рисунки ще се приемат до 20.03.2020 г. вкл.

Наградените участници от направленията ”Изобразително изкуство” и ”Визуални изкуства“, ще получат наградите си по поща.

Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин Технически секретар 18.03.2020 г. 094/606157

Повече информация можете да видите тук.