Всички публикации от riovidin

Европейска седмица на програмирането

От 5 до 20 октомври 2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането”. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да планират събития за следващата учебна година и да ги регистрират на сайта: http://codeweek.eu/schools.

Събитията могат да бъдат по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Хардуер
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Изкуство и творчество
 • Повишаване на мотивацията и осведоменостга
 • Други дейности, свързани с дигиталната компетентност

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци – национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училищата в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766.

На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата им.

Digital KidZ STEM Клуб – Образователна програма за децата на бъдещето

Във връзка с Наредбата за приобщаващо образование, регламентираща финансирането на занимания по интереси през учебната 2019-2020 г., имаме удоволствието да представим на Вашето внимание Фондация „Дигиталните деца“ – опитен и сигурен партньор в дигиталната трансформация на образованието от 2014 г. насам. През 2016 г., Фондацията получава отличие за “Социална кампания” на Forbes България, а през 2017 г. президентът Румен Радев я отличава като един от „Проектите с висок обществен принос в областта на компютърните науки“.

DigitalKidZ STEM Club е инициатива на Фондация „Дигиталните деца“  и представлява иновативна образователна програма, одобрена и лицензирана от Министерство на Образованието. Съобразена е изцяло с когнитивното и емоционално развитие на деца между 7 и 12 години. Програмата предлага всичко, от което се нуждаете, за да предоставите на Вашите ученици и учители най-увлекталеното и продуктивно STEM учебно преживяване.

В DigitalKidZ STEM Club залагаме на това техническите умения за програмиране да бъдат развивани паралелно с човешките взаимоотношения. Програмата за извънкласни занимания развива комуникационните умения и емоционалната интелигентност. Изгражда още социални и лидерски умения, гъвкавост, дигитална и медийна грамотност – всички основни ключови компетенции на 21-ви век. Използва съвременните образователни методологии и опита на финландската образователна система, която поставя детето в центъра на учебния процес. DigitalKidZ STEM Club предлага обучителна програма за извънкласни занимания, одобрена от финландското посолство, а учителите от избраните училища ще бъдат обучени от финландски експерти. Те ще получат достъп до обучителна виртуална платформа с всички необходими обучителни материали, както и възможност за участие на отличилите се ученици в международното състезание по програмиране. Част от ръководителите на извънкласни занимания ще имат възможност да участват във визита във Финландия за обмен на добри образователни практики.

През 2018 г. успешно тествахме програмата сред 1500 деца на възраст 8-16 години и 19 преподаватели в 7 големи български града. Ето и мнението на един от взелите участие учители от гр. София – „Благодарение на възможността, която ни предостави Фондация „Дигиталните деца“, учениците доказано постигнаха високи резултати, свързани със създаване на компютърни умения чрез нов модел на образователна методология“.

Фондацията е лицензирана обучителна организация към Министерството на образованието и науката и предлага квалификационни кредити на учителите, които ще бъдат обучени за водене на извънкласни занимания по нашата STEM програма.

Повече информация за обучителната ни програма и как можем да си партнираме ще намерите тук-> DigitalKidZ STEM Club  или на нашия официален сайт-> http://digitalkidz.eu/