Всички публикации от riovidin

Национален конкурс „Иноватори в образованието“

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „За учителите, които вдъхновяват“.

Регламент на конкурса

Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи

Номинационен формуляр за учители и учителски екипи

Декларация за информираност и съгласие

Еко празник

Екокомисия Старопрестолен Видин към „Туристическо дружество Бонония” и Сдружение „Активно общество“

канят съграждани, ученици, учители и всички които имат стремеж към екологичен живот в равновесие с природата и в частност Видин и Региона ни.

Тази година еко празникът ще се проведе за 18-ти път и без аналог в България. Годината 2019 е характерна с призива към съгражданите на старопрестолния ни град за чистотата започнал на 16.09.2017 на празника за 202 г. Екзарх Антим I със символиката Духовна екология. Почистване брега на р. Дунав.

Основна част от участниците са учениците. Те са активна част от това тържество и ще представляват своите училища, своя клас, себе си и родителите пред видинската общественост. Въпрос: „Как да намалим вредните емисии, които дишаме?“

Идеята която се осъществява през годините е училищните класове и техните клубове изпращат група ученици по произволен маршрут в посока Речна гара, в която ще се проведе тьржеството. Желателно е те да носят плакати за този екопразник, символично найлонови пликове с отпадъци и с присъствието си стават съпричастни на „Деня на Видинската екология“. На мястото ще бъде представена фотоизложба с екологична тематика.

На този екофорум ще се представят:

 • Екопризив-обръщение на видинските ученици към Видинската общественост
 • 0тчет за организираното почистване за един месец, вече за трети път протекло под мотото: „Чистота — Видин — Северозапад“
 • Ще се представи екокъща, екоучилище, улица и детска градина за район в гр. Видин
 • Ще се наградят десетте млади еколози, „Лице българка Северозапад” и „Лице на Видин“
 • Благодарност към всички участващи и съобщение за класираните училища.

Тържеството ще се проведе в Речна гара Видин на

23.10.2019 (сряда) от 11:45 часа

 

Национален конкуср за плакат, посветен на здравословния начин на живот

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) организират Национален конкурс за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен“. Конкурсы е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изявата на учениците по теми, свързани със здравословния начин на живот, позволявайки им да демонстрират креативност. Подтемите са:

 1. „Зная как да се грижа за здравето си“;
 2. „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея”;
 3. „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите       в регламент на конкурса на https://sacp.government.bg/

 

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“,
гр. Видин
учител по
физическо възпитание и спорт
21.10.2019 г. 094 600 221

Повече информация можете да видите тук.

СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада учител по математика,
физика и астрономия
и ИТ
18.10.2019 г. 093372152

0884703430

Повече информация можете да видите тук.

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“

Във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад с № 80898-306/07.10.2019 г. относно изпълнението на Националната програма „Иновации в действие“:

КАК СЕ СЪЗДАВАТ МОБИЛНИ ИГРИ – ОТ ИДЕЯ ДО БИЗНЕС ЗА МИЛИАРДИ

На 19.10.2019 г. (събота) от 11:00 часа в Залата за изяви на отдел „Заемна за възрастни” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, гр. Видин – ще се проведе среща с Иван Йосифов.

Иван е съсобственик и 3D Artist в Seven Bulls Games – студио за мобилни игри, чиито продукти можете да откриете на пазарите на Apple Store и Google Play. Последното им произведение – мобилната игра „Counter Attack“ е вдъхновена от Counter Strike: Global Offensive. До момента играта е свалена над 10 000 000 пъти от потребители от цял свят.

Учениците ще имат възможност не само да чуят вълнуващата история на Иван, но и да научат повече за разработването на компютърни игри. В днешния динамичен свят, в който сме все по-обвързани от мобилни устройства, е важно да бъдем не просто наблюдатели и консуматори, но и да извлечем полза от тях. Програмирането е един от начините да се развие творческата осъзнатост на децата в света на технологиите, а подобни срещи ще вдъхновят бъдещите таланти в тази сфера.

Подробности за събитието можете да откриете на: https://www.facebook.com/events/540896936679760/.

Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда”

Уведомяваме ви, че за първи път в България се организира Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда” гр. Стара Загора с чуждестранни и български преподаватели-практици. Тя е инициатива на ДИПКУ – Тракийски университет и ИКАСИ (Международен комитет за летни школи и институти по индивидуална психология).

Какво представлява специализацията? Дисциплините, които се изучават са практико-приложни и ще обогатят ежедневната  работа с децата, учениците и родителите. Осигурен е превод от английски на български език за чуждестранните преподаватели, който не се заплаща допълнително. Провежда се съботно-неделно или в други почивни дни.

За кого е предназначена специализация? Специализацията е подходяща за всички, които имат интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда, и са педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници.

С какво ще Ви бъде полезна тази специализацията?

 1. Ще предложи цялостно разбиране за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.
 2. Ще разшири знанието на участниците и разбирането на специфичната роля на учителя при различните емоционални и поведенчески трудности при децата и учениците.
 3. Ще разшири умението и разбирането на участниците по актуални въпроси, свързани с дигиталните деца, дигиталните ученици и модерните родители.
 4. Успешното завършване на едногодишната специализация Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.
 5. По новата НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да се участва в специализация веднага след придобиването на V ПКС или за година и половина да се добият V, IV и III степен.

Описание на специализацията:

Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият нови знания и умения. Включени са модули, предоставящи базисни знания за психология на личността и развитието в детска и училищна възраст, психологическо консултиране и основни психотерапевтични направления. Специализираните модули за обучение включват теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю. Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището. Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите се чрез упражнения, курсови проекти, изработване и представяне на учебни материали. Обучението се осъществява за една година в три семестъра с обща продължителност 234 учебни часа и завършва със защита на дипломна работа.

Място на обучението: Тракийски университет – ДИПКУ, гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ 9

Цена на специализацията: 1275,00 лв., която се заплаща на три равни вноски (по 425,00 лв.)

Важно: Таксата е окончателна и други такси не се събират! Краен срок за регистрация и плащане на първата вноска: 14.10.2019 г.

Първа лекция и откриване на специализацията: 16.10.2019 г., 09:00 ч.

Таксата можете да внесе в касата на ДИПКУ или по банков път по сметка на ДИПКУ: Уникредит Булбанк АД IBAN BG69UNCR 76303100 117737 BIC UNCRBGSF като в платежното нареждане запишете трите си имена, ЕГН и „ППС 5373 Стара Загора“ Заявление за участие в курса може да подадете тук.

 

За повече информация: Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет от 9,00 до 16,00 ч. тел.: 042/ 617 446, e-mail: dipku_sdk@abv.bg