Всички публикации от riovidin

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Епископ Софроний Врачански“ – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Епископ Софроний Врачански“ – Видин Начален учител 21.09.2021г. 094600282

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ПГТ „Михалаки Георгиев“ – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПГТ „Михалаки Георгиев“ – Видин Учител по биология и здравно образование – 1 място  20.09.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. АРЧАР

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ – Арчар Учител по физика и астрономия – 1 място

 

20.09.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин Учител по английски език в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място 17.09.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. АРЧАР

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“ – Арчар Педагогически съветник – 1 място

Учител по информационни технологии в прогимназиален етап – 1 място

Учител по история и цивилизации – 1 място

14.09.2021г.

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ружинци

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ружинци Педагогически съветник       повече тук ⇒⇒

Ръководител на направление ИКТ повече тук ⇒⇒

Учител по учебна практика XII клас повече тук ⇒⇒

14.09.2021г. 0877745793

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Васил Евст. Априлов“ – Рабиша

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Васил Евст. Априлов“ – Рабиша Учител лектор по английски език – 302ч. 14.09.2021г. 0878648541

повече тук ⇒⇒

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Иван Вазов“ – Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ – Видин Учител в прогимназиален етап – английски език 15.09.2021г. 094/600267

повече тук ⇒⇒