Второ класиране след завършен VII клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училищас оригините дакоменти. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат олявени за свободни за трети етап на класиране на 19.07.2018 г.

Началник на РУО – Видин – Веселка Асенова

Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.