Екип

АнгелДонкинНачалник на отдел „ОМДК”094/9888249

Име Фамилия Длъжност Телефон Стая
Веселка Асенова началник на РУО 094/601731 12
Юлия Маринова технически изпълнител – касиер 094/601731 11
Ангел Донкин Началник на отдел „ОМДК” 094/988831 3
 Ирена  Водова старши експерт по математика и информатика  094/988826  4
Галя Павлова старши експерт по български език и литература 094/988821 10
старши експерт по начално образование
старши експерт по чуждоезиково обучение
Владко Вълчев старши експерт по обществени науки и гражданско образование 094/988827 1
Таня Иванова старши експерт по предучилщно възпитание 094/988827 1
Боянка Никова старши експерт по организация на средното образование 094/988821 10
Калин Нинов старши експерт по организация на средното образование 094/988824 3
Иглика Филипова Старши експерт по природни науки и екология 094/988826 4
Наталия Крумова старши експерт по професионално образование 094/988826 4
Евгени Генов старши експерт по физическо възпитание и спорт 094/988824 3
Таня Петрова Началник на отдел „АПФСИО” 094/988831 9
Боряна Костакева главен специалист човешки ресурси 094/988821 9
Рени Йорданова главен счетоводител 8
Огнян Георгиев старши експерт по информационно осигуряване 094/601731 2
Калоян Стоянов юрисконсулт 094/988827 1

Вашият коментар