Екип

 

Име Длъжност Телефон Стая
Веселка
Асенова
Началник на Регионално управление на образованието – Видин 0888683577 12
Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)
Ангел
Донкин
Началник на отдел ОМДК  094/9888249 3
Калин
Нинов
Старши експерт по организация на средното образование 3
Таня
Иванова
Старши експерт по предучилищно възпитание  094/988827 1
Галя
Павлова
Старши експерт по български език и литература 094/988821 10
Ели Янакиева Старши експерт по чужд език и по майчин език  0896552188 10
Ирена
Водова
Старши експерт по математика  0896866448  4
Владко
Вълчев
Старши експерт по обществени науки и гражданско образование 094/988827 1
Иглика
Филипова
Старши експерт по природни науки и екология  094/988826  4
Евгени
Генов
Старши експерт по физическо възпитание и спорт  3
Наталия
Крумова
Старши експерт по професионално образование  0899007253 4
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО)
Таня
Петрова
Началник на отдел АПФСИО 094/988831 9
Калоян
Стоянов
Юрисконсулт  094/988827 1
Рени
Йорданова
Главен счетоводител 8
Огнян
Георгиев
Старши експерт по информационно осигуряване 094/601731 2
Боряна
Костакева
Главен специалист човешки ресурси 094/988831 9
Юлия
Маринова
Технически изпълнител – касиер  094/601731 11

 

Вашият коментар