Свободни работни места

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

 

Свободно работно място в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин – повече информация можете да видите тук.

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища в област Видин

 

 


Вашият коментар