Училища

Населено място Име на училището Директор Телефон
Видин ГПЧЕ „Й. Радичков Любомир Асенов Георгиев 094/600442
Видин ППМГ „Екзарх Антим І“ Румяна Софрониева Петрова 094/600912
Видин СУ „Цар Симеон Велики“ Венцислав Асенов Станев 094/600221
Видин СУ „Любен Каравелов“ Любка Николаева Найденова 094/923125
Видин СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Мариана Иванова Доройнова-Кирилова 094/606157
Видин СУ „Христо Ботев“ Лиана Павлова Иванова 094/600255
Видин СУ „П. Р. Славейков“ Росица Ангелова Илиева-Димитрова 094/600218
Видин ПТГ „Васил Левски“ Маруся Николаева Петрова 094/600652
Видин ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Мариета Апостолова Георгиева 094/600805
Видин ПГТ „Михалаки Георгиев“ Евлогия Богомилова Манджукова 094/601738
Видин ОУ „Епископ Софроний Врачански“ Нина Иванова Нинова 094/600282
Видин ОУ „Отец Паисий Тони Герасимов Гинов 094/600944
Видин ОУ „Св. Климент Охридски“ Теодора Пенчева Ганчева 094/600324
Видин ОУ „Ив. Вазов“ Пролетка Цветкова Кирова 094/600287
Видин ПУ „Д-р Петър Берон“ Анжела Величкова Йотова-Стефанова 094/600776
Дунавци ПГСС „Г. М. Димитров“ Татяна Христова Трифонова 09314/9991
Дунавци ОУ „Хр. Ботев“ Цеца Иванова Ценкова 09314/2368
Белоградчик СУ „Хр. Ботев“ Цецка Любенова Нешева 0936/53135
Белоградчик НУ „В. Левски“ Светла Илиева Табакова 0936/53262
Рабиша ОУ „В. Априлов“ Елза Димитрова Георгиева 09329/6250
Бойница ОУ „В. Левски“ Наташа Кирилова Петрова 0938/98809
Раброво ОУ „Хр. Ботев“ Ралица Милчева Ангелова 0938/98818
Брегово СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Илияна Калчева Кръстева 09312/2164
Грамада СУ „Хр. Ботев“ Цецка Борисова Минчева 09337/2152
Димово ПГ по икономика Илза Вълкова Петрова 09341/2288
Димово ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Йорданка Илиева Еленкова 09341/2374
Арчар СУ „Хр. Ботев“ Ширин Раимова Шахин 09317/2313
Орешец ОУ „Д. Благоев“ Валери Кирилов Александров 09322/2360
Кула СУ „В. Левски“ Диана Йончева Декова 0938/32510
Раковица ОУ „Хр. Ботев“ Борислав Ценов Тодоров 09332/257
Ново село СУ „Св. Св. Кирил и Методий Ирена Георгиева Цветкова 09316/2240
Ружинци СУ „Н. Й. Вапцаров“ Милен Михайлов Викторов 09324/2293
Дреновец СУ „Н. Й. Вапцаров“ Дора Венециева Борисова 0936/98123
Бело поле ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Веселка Иванова Исаева 09325/2217
Чупрене ОУ „Акад. М. Димитров“ Бойка Атанасова Симеонова 09327/2481
Горни Лом ОУ „Хр. Ботев“ Лора Емилова Гаргова 09326/2336

Училища, които имат възможност за осигуряване на дистанционна форма на обучение:
ОУ Христо Ботев“ гр. Дунавци, община Видин
ОУ „Димитър Благоев“ с. Орешец, община Димово

Вашият коментар