Microsoft YouthSpark -Кариера в ИТ

През тази учебна година ученици от шест училища от област Видин се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy. Училищата и ръководителите са:

  • ППМГ „Екзарх Антим І”, гр. Видин, ръководители Емил Андреев и инж. Малинка Митова
  • ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин, ръководители инж. Лилия Тодорова и Янка Виткова
  • ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин, ръководител Валентина Иванова
  • СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, ръководител Цветанка Стоянова
  • СУ „П. Р. Славейков“ гр. Видин, ръководител Светослав Георгиев
  • СУ „Васил Левски”, гр. Кула, ръководител инж. Диана Йончева

Най-добре представилите се в това обучение ученици ще имат възможност да се явят напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатите сертификати Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин ще валидират знанията и уменията си за програмиране и за работа с бизнес софтуер.

Тези обучения и сертификации за част от проекта „Microsoft YouthSpark -Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени – Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, BizSpark, Office365 for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.

Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.