Центрове за подкрепа на личностно развитие

>

Населено място Име на центъра Директор Телефон
Видин РЦПППО Ася Петрова Иванова  094/606868
Видин Градско ученическо общежитие Михаил Вълчов Николов 094/601754
Белоградчик Детски комплекс Таня Тончева Тодорова  0936/53155
Брегово Център за работа с деца Татяна Илиева Стойкова  0884437693

Вашият коментар