НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

В ДВ бр. 54 от 01.07.2014 г. на ДВ е публикувана Наредба № 10 от 19.07.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Вашият коментар