Национални външни оценявания в VІІ клас

В периода от 19.05. до 29.05.2017 г. се проведоха националните външни оценявания в VІІ клас в училищата в област Видин. Общият брой ученици, които имат право да се явяват, е 682.

На 19.05.2017 г. се състоя националното външно оценяване по български език и литература, явиха се 649 ученици.
На 23.05.2014 г. се състоя националното външно оценяване по математика, явиха се 642 ученици.
На 29.05.2014 г. се състоя националното външно оценяване по чужд език, явиха се 633 ученици.