Нова възможност за моето бъдеще

Стартира проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

С целите на проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ можете да се запознаете тук

На 12.05.2014 г. в хотел „Нептун“ в гр. Видин се проведе информационен семинар на тема „Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности” по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”.

Информационното съобщение за семинара можете да видите тук

Презентациите, представени на семинара, можете да видите тук и тук