ЗА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ

Писмо № 9105-390/17.11.2017 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Абонамент за изданията на издателство „Аз-Буки.

Писмо 9105-293/14.09.2017 г. на МОН относно заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

  1. Актуализиран списък на доставчиците на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
  2. Информация за същността на всички видове социални услуги.
  3. Информация за добри практики за работа с деца и техните семейства.
  4. Практически насоки за действие.

 

Банка кадри

 

 

Новите вътрешни правила за командироване можете да видите тук.

Вашият коментар