ЗА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ

Абонамент за изданията на издателство „Аз-Буки.

Писмо 9105-293/14.09.2017 г. на МОН относно заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

  1. Актуализиран списък на доставчиците на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
  2. Информация за същността на всички видове социални услуги.
  3. Информация за добри практики за работа с деца и техните семейства.
  4. Практически насоки за действие.

 

Банка кадри

Заповед РД № 02-11-486 на Кмета на община Видин

Писмо на МОН № 9105-23/21.01.2016 г. относно подобряване на организацията на дейността по записване на ученици в І клас

Писмо № 9105-122/13.04.2016 г.  относно относно допустимия брой ученици в паралелките в първи клас и осигуряване на минималните изисквания при поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката.

Новите вътрешни правила за командироване можете да видите тук.

Вашият коментар