Обществени науки гражданско образование и религия

 

Регионално управление на образованието – Видин, съвместно с Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти – Велико Търново, организират на 11 и 12 ноември 2017 г. обучителен курс на тема: „Прилагане на работните листи в обучението по география и икономика – същност, съдържание и приложимост“.

Продължителнжост 16 часа (8 присъствени, 8 дистанционни) и присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно чл. 49, ал.3, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г.        Лектор: доц. д-р Петя Събева, зам.-декан на Исторически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател по методика на обучението по география и икономика.

Програмата на курса можете да видите тук.