Обществени науки гражданско образование и религия


XI Национална олимпиада по история и цивилизации/ история и цивилизация

Областен кръг

Дата: 24.02.2018 г.

Училище домакин: Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Видин

Начало: 9,00 часа

Времетраене:

  • 2 астрономически часа за възрастови групи V, VI, VII клас
  • 3 астрономически часа за възрастови групи VIII, IX, X, XI-XII клас

Учениците заемат места в залите не по-късно от 8,30 часа

Регламент на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация от тук

Списък на допуснатите ученици за областния кръг на олимпиадата от тук


XIV Национална олимпиада по география и икономика

Областен кръг

Дата: 25.02.2018 г.

Училище домакин: Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Видин

Начало: 14,00 часа

Времетраене: 2 астрономически часа

Учениците заемат места в залите не по-късно от 13,30 часа

 

  • Регламент на олимпиадата по география и икономика от тук
  • Списък на допуснатите ученици за областния кръг на олимпиадата от тук

XXX Национална олимпиада по философия

Областен кръг
Дата: 10.02.2018 г.
Училище домакин: ПТГ „Васил Левски“ – гр. Видин
Начало: 9:00 часа
Времетраене: 4 астрономически часа
Учениците заемат места в залите не по-късно от 8:45 часа

  • Регламент на олимпиадата по философия от тук
  • Списък на допуснатите ученици за областния кръг на олимпиадата от тук

Регионално управление на образованието – Видин, съвместно с Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти – Велико Търново, организират на 11 и 12 ноември 2017 г. обучителен курс на тема: „Прилагане на работните листи в обучението по география и икономика – същност, съдържание и приложимост“.

Продължителнжост 16 часа (8 присъствени, 8 дистанционни) и присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно чл. 49, ал.3, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г.        Лектор: доц. д-р Петя Събева, зам.-декан на Исторически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател по методика на обучението по география и икономика.

  • Програмата на курса можете да видите тук.