ОНГО

 

Протоколът за оценка на писмените работи от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика във възрастова група V клас и възрастова група VІ клас можете да видите тук.

Протоколът за оценка на писмените работи от областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизация във възрастови групи V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас можете да видите тук.