Природни науки и екология

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
2017/2018 учебна година

Регламент от тук

Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 • Дата: 25.02.2018 г.
 • Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин
 • Начало: 09:00 часа
 • Продължителност: 4 /четири/ астрономически часа

Списък на учениците, допуснати до областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА
2017/2018 учебна година 

Регламент oт тук

Областен кръг на олимпиадата по физика

 • Дата: 02.2018 г.
 • Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин
 • Начало: 14:00 часа
 • Продължителност: 4 /четири/ астрономически часа

Списък на учениците, допуснати до областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по Физика за учебната 2017/2018 година

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

ОЛИМПИАДА ПО
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2017/2018 учебна година

Регламент от тук

Областен кръг на олимпиадата
по химия и опазване на околната среда

 • Дата:02.2018 г.
 • Училище домакин: ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин
 • Начало: 09:00 часа
 • Продължителност: 4 /четири/ астрономически часа

Списък на учениците, допуснати до областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда за учебната 2017/2018 година

 • I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • III състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • IV състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища.

В периода 17 – 19 ноември 2017 г. в гр. Варна се проведе Есенно Национално състезание по Физика.

Участници в състезанието от област Видин са Радослав Цветелинов Попов и Христо Розалинов Георгиев, ученици от VII клас в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин с ръководител г-жа Валентина Велева.

Екипът на Регионално управление на образованието – Видин поздравява учениците за постигнатите резултати в състезанието, г-жа Валентина Велева – за подготовката им, ръководството на училището – за осигуряване на участието им в състезанието.

Протокол за резултатите на учениците, участвали в Есенното Национално състезание по Физика, 17 – 19.11.2017 г., гр. Варна.


Общински кръг на Национална олимпиада по астрономия за учебната 2017/2018 година


Регламентът на Националната олимпиада по астрономия за учебната 2016/2017 година и темите за общински кръг можете да видите тук.


Регламентът, програмите за Националната олимпиада по физика за учебната 2015/2016 година и писмо на председателя на националната комисия доц. д-р Виктор Иванов във връзка с промяна в регламента за възрастова група Х-ХІІ клас можете да видите тук.


Първо съобщение за 44-та Национална конференция по физика на тема „Неформално образование по физика и астрономия“, 7-10 април 2016 г., гр. Ямбол.


Регламентът и темите за общински кръг на ученическата олимпиада по астрономия за учебната 2015/2016 година можете да видите тук.

 


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

В ПРОТОКОЛ № 2 с резултатите на учениците, допуснати и явили се на областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 21.02.2015 г. в област Видин, липсват имената на учениците, предложени от областната комисия за проверка и оценка на писмените работи за участие в национален кръг.

ПРОТОКОЛ № 2 с резултатите на учениците по възрастови групи, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг, можете да видите тук.

Окончателният протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областната комисия за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, можете да видите тук.

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

В ПРОТОКОЛА с резултатите на учениците, допуснати и явили се на областен кръг на олимпиадата по физика, проведен на 15.02.2015 г. в област Видин, липсват имената на учениците, предложени от областната комисия за проверка и оценка на писмените работи за участие в национален кръг.

ПРОТОКОЛЪТ с резултатите на учениците по възрастови групи, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг, можете да видите тук.

Окончателният протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областната комисия за участие в Националния кръг на олимпиадата по физика, можете да видите тук.

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

ПРОТОКОЛЪТ с резултатите на учениците, допуснати и явили се на областен кръг на Националната олимпиада по астрономия, проведен на 20.02.2015 година в област Видин, във възрастова група V – VI клас, можете да видите тук.

ПРОТОКОЛЪТ с резултатите на учениците, взели участие в олимпиадата по астрономия във възрастови групи VII – VIII клас, IX – X клас, XI – XII клас, можете да видите тук.

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

В ПРОТОКОЛ № 1 с резултатите на учениците, допуснати и явили се на областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 14.02.2015 г. в област Видин, липсват имената на учениците, предложени от областната комисия за проверка и оценка на писмените работи за участие в национален кръг.

ПРОТОКОЛ № 1 с резултатите на учениците по възрастови групи, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг, можете да видите тук.

Окончателният протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областната комисия за участие в Националния кръг на XLVII олимпиада по химия и опазване на околната среда, можете да видите тук.

 

На 26.02.15 г. и на 27.02.15 г. в ПТГ „Васил Левски” гр. Видин се проведе методическа работна среща с преподавателите от КОО „Природни науки и екология” от област Видин на тема: ”Ателие за разработване на тестове за входно/изходно ниво по природни науки“. Присъстваха 37 учители от училищата в област Видин.

Гост – лектор на срещата беше г-жа Галя Шуманова, главен експерт в ЦКОКУО, гр. София.

Основните въпроси, които бяха разгледани в хода на проведената работна среща, са:

 1. Същност на оценяването – функции на оценката; видове контрол; стратегии за оценяване – нормативно и критериално оценяване; формиращо оценяване; форми и методи за изпитване и оценяване. Знания, умения и тяхното измерване.
 2. Тестът като инструмент за измерване в образованието.
 3. Основни етапи в дизайна на тестове.
 4. Тестови спецификации – съдържателна рамка.
 5. Задачи с избираем отговор – видове /формати/; основни правила за писане на задачи с избираем отговор; технологии за писане на задачи с избираем отговор; примери.
 6. Задачи със свободен отговор.
 7. Екипна работа – разработване на съдържателна рамка на тест за входно ниво по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за съответните класове; подбор на подходящи тестови задачи за входно ниво, коригиране и редактиране, композиране на варианти на тестове за входно ниво.

20.01.2015 г.
Темите за общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и критериите за оценка можете да видите тук.

15.01.2015 г.
Критериите за оценяване на темите за общински кръг на олимпиадата по астрономия можете да видите тук.
Темите за общински кръг на олимпиадата по физика и критериите за оценка можете да намерите тук.

25.11.2014 г.
Регламентът и темите за ученическата олимпиада по астрономия за 2014/2015 учебна година можете да видите тук.

Уважаеми колеги,
информация за националните състезания и олимпиади по физика през учебната 2014/2015 година може да намерите тук.