Български език и литература

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

В протокол № 2 с резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература липсват имената на участниците, предложени от областната комисия за участие в национален кръг.

Протокол с допуснатите за участие в националния кръг ще бъде обявен на сайта на МОН от националната комисия.

П Р О Т О К О Л № 1 за резултатите учениците по класове, за които не се провежда национален кръг, можете да видите тук.

П Р О Т О К О Л № 2 за резултатите учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг, можете да видите тук.