Български език и литература


Областен кръг на олимпиадата по български език и литература
Дата: 04.02.2018 г.
Училище домакин: ОУ „Любен Каравелов” –  гр. Видин    Начало:10:00 часа
Учениците заемат места в залите не по-късно от 09:45 часа.

Регламент на олимпиадата от тук

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по Български език и литература


На 29.11.2017 г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин, се проведе работна среща с учителите по български език и литература в гимназиален етап на тема: „Учители обучават учители” – споделяне на добри педагогически практики в подготовката на учениците за ДЗИ по български език и литература“.

     Своя опит споделиха:

  • Веска Райкова – старши учител по български език и литература в ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин;
  • Венета Петкова – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“ –  гр. Кула;
  • Нина Влашева – старши учител по български език и литература в СУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик;
  • Милена Георгиева – старши учител по български език и литература в ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин.

Проведе се  дискусия по актуални аспекти на обучението по български език и литература в гимназиален етап. Обсъдени бяха възможностите за прилагане на наблюдаваните методи и средства в представените уроци в практиката на учителите по български език и литература.


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

В протокол № 2 с резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература липсват имената на участниците, предложени от областната комисия за участие в национален кръг.

Протокол с допуснатите за участие в националния кръг ще бъде обявен на сайта на МОН от националната комисия.

П Р О Т О К О Л № 1 за резултатите учениците по класове, за които не се провежда национален кръг, можете да видите тук.

П Р О Т О К О Л № 2 за резултатите учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг, можете да видите тук.