Кръгла маса на тема: „Превенция на агресията чрез образование“, 22.02.2023 г.

Регионална кръгла маса на тема: „Превенция на агресията чрез образование“ на РЦПППО-област Видин

 и Регионално управление на образованието-Видин се проведе на

22.02.2023 г. от 13:00ч. до 17:00ч. 

Участници: психолози, координатори и педагогически специалисти на училища и РЦПППО-област Видин.

Целта на кръглата маса бе да предостави платформа за конструктивна дискусия и

да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции,

които да споделят повече за своята работа за превенция на насилието в дома и агресията в училище.

Основният фокус на кампанията : „Превенция на агресията чрез образование“

е за застъпничество, насочено към реализирането на институционални промени,

т.е. за създаване на ефективни политики и работещи институции,

които успешно да адресират и предотвратяват насилието и агресията.

В кръглата маса взеха участие 36 педагогически специалисти от

училищата и РЦПППО-област Видин.