Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор“ на държавни, неспециализирани и общински училища на територията на област Видин