СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село Учител по природни науки – биология, химия и физика 26.10.2021г. 09316/2240

повече тук ⇒⇒