Националeн образователен конкурс за дигитални истории

Националният образователен конкурс за дигитални карти има за цел да даде поле за изява и творческо мислене на учители, ученици, студенти и докторанти, обединявайки всички нива на образователната ни система, с фокус върху прилагането на ГИС технологии в сферата на образованието.

Приемете нашето предизвикателство и спечелете много награди!

За участие
•       Регистрирайте се за участие в конкурса в срок до 15 октомври 2021г. на https://bit.ly/2Y0f5d8
•       Използвайте някой от готовите шаблони на ArcGIS StoryMaps (нов шаблон или класически) и включете избрани от Вас ресурси – снимки, текстов материал и др., за да създадете своя стори мап. Задължително условие е включването на уеб карта във Вашата дигитална история. Подробни видео инструкции за създаването и работата с уеб карти, можете да намерите на https://bit.ly/3mmu7lF
•       Изпратете линк към Вашата дигитална история (стори мап) до 08.11.2021г. на адрес schools@esribulgaria.com. Дигиталните истории следва да са публично достъпни и преглеждането им не трябва да изисква въвеждането на потребителско име и парола. Можете да споделите Вашата дигитална история във Facebook с #EsriMapContest като публичен пост.

С пълните условия може да се запознаете в прикачения файл и на страницата на конкурса:
https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/pages/storymap-contest

Повече информация тук ⇒⇒⇒