СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин Огняр – подръжка на сгради 14.10.2021г. 094/600261

повече тук ⇒⇒