Уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

В изпълнение на Национална програма „квалификация” 2021 г. , приета с Решение №188 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем”, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориален център, в периода 19-21 октомври 2021г.

Документите на кандидатите за участие в семинара се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2 А — деловодство (на вниманието на Радостина Новакова ръководител „на национална програма „квалификация“) или в сканиран вид на ел. адрес priemna@mon.bg. Комисия, определена от министъра на образованието и науката извършва дрпускане и класиране на кандидатите. Одобрените кандидати ще получат информация на посочените от тях електронни адреси.

Информация;

Заявление;

Справка;

Декларация