СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ВЪЗКРЕСЕНИЯ 2021

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения, като посочат трите си имена, възраст, училище, телефонен номер, имейл и адрес за връзка.

Текстовете се приемат до 11 април 2021 г. включително на адрес:

9300 гр. Добрич

Дом-паметник „Йордан Йовков” п. к. 131 за „Възкресения” или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg

Телефони за връзка — 058/ 602 213; 0884 311 492