Национален конкурс за ученическо есе

Конкурсът си поставя за цел да предостави форум за изява на талантливи ученици от дванадесети клас на училищата в региона и страната, като им даде възможност да развият своите възгледи по предложените от катедрата теми. 
Писмо  тук ⇒⇒⇒

Покана тук ⇒⇒⇒