Уебинар „ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – Оценяване и Развитие“.

 В този 1-ви уебинар ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – Оценяване и Развитиеот Зимната Академия за Практическа Психология в Образованието (на фондация Човек Плюс, сПвО-ДПБ и партньори) ще бъдат представени съвременни модели за различни аспекти на емоционалната компетентност, много упражнения за нейното развитие, както и пакет от 12 тестa за оценяване на различни аспекти на емоционалните процеси и състояния, които се практикуват по време на уебинара. Представяните в уебинара умения за справяне с различните емоционални ситуации и евентуални проблеми свързани с това са от ключово значение за успешното справяне с предизвикателствата по време на COVID-19 пандемията. Уебинарът е предназначен за психолози, преподаватели, ръководители, родители и всички, които се интересуват от тази много важна тема, която е ключова за успешността в образованието, работата и живота като цяло. За включване в уебинара, който ще се провежда в Zoom в две вечери с начало в 18 ч. е необходимо да се подаде заявка за участие и получаване на линковете за включване в уебинара. Повече подробности за съдържанието на уебинара и таксата за включване можете да се изтегли оттук –  https://dox.abv.bg/download?id=85ba94465d. Заявката се изпраща на имейл chovek_plus@abv.bg. Обучението е одобрено от МОН и носи 1 квалиф.кредит.

Другите 33 уебинара и 22 тематични пакети с тестове на АППО, които могат да се изберат и заявят, са в дадения  файл тук ⇒⇒⇒

Следващият 2-ри уебинар от Зимната Академия е на 9 и 10 февруари с тема „Ефективна работа с Родителите – съвременни подходи“.