Курсове за допълнителна професионална квалификация в ДИКПО – Варна

Актуална информация за стартиращите курсове за допълнителна професионална квалификация в ДИКПО – Варна стартиращи в периода февруари – март.

 Допълнителна професионална квалификация „География“

https://goo.su/3XSq

Допълнителна професионална квалификация „Управление на образованието“

https://goo.su/3XsT

Допълнителна професионална квалификация по „Предучилищна педагогика”.

https://goo.su/3XSt

Допълнителна професионална квалификация по  „Психология“

https://goo.su/3xsu

Допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“

https://goo.su/3xSu

Допълнителна професионална квалификация „Ресурсен учител“

https://goo.su/3XsZ

 

Все още  се набират курсисти за  Допълнителна професионална квалификация „Икономика и туризъм“

https://goo.su/3xSU          

            

Учебен отдел на ДИКПО – Варна