Национален конкурс за ученическо есе

Националния конкурс за ученическо есе се организира от катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“ при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград.
 
Конкурсът си поставя за цел да предостави форум за изява на талантливи ученици от дванадесети клас на училищата в региона и страната, като им даде възможност да развият своите възгледи по предложените от катедрата теми. 

ПИСМО-ПОКАНА, КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2021 г. ⇒⇒⇒

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 2021 – 2022 г. ⇒⇒⇒