ФИЛОСОФСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗИРА ФИЛОСОФСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

Конкурсът се организира, за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство. Организатор на конкурса е Българско философско общество. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас – индивидуално или колективно. За участие в конкурса се изисква създаване на авторски филм – игрален или документален – с продължителност до 5 мин. (категория Short Films).

Повече информация за конкурса тук ⇒⇒⇒