Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. София

     Есенният ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ 2020 г. ще се проведе на 27-28 ноември като част от виртуалното събитие „Европейска нощ на учените“, в рамките на проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“ 2020.
     Преподаватели, докторанти, студенти и служители от нашия факултет участват в 18 събития. Призовавам ви към активно гледане, разпространение и оценка на видоематериалите.
     Програмата може да научите от приложения файл с препратки тук »»»