Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

ЦПО „Кибер Академия“ продължава с обученията по Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. За повече информация тук